Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ctnost a její podoby v řecké filozofii - esej slovensky

Ctnost a její podoby v řecké filozofii - esej slovensky

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o esej, která si za své téma vzala zhodnocení pojetí ctnosti v řecké filozofii antiky, práce se odkazuje na významné filozofy tehdejší doby jako Hérakleitos, Démokritos, Leukippos, Sokrates, Aristotela a Epikúra.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení pojmu ctnost
3.
Milétská škola
4.
Démokritos
5.
Sokrates
6.
Aristoteles
7.
Epikúros
8.
Závěr

Úryvek

"Veľmi významnú úlohu v rozvoji etiky zohrali sofisti, považovaní za platených učiteľov múdrosti. Za svoj cieľ si kládli naučiť ľudí správne myslieť, správne hovoriť a správne konať. V oblasti etiky nastoľujú problém kladnej a zápornej hodnoty ( pre jedných je čosi dobrom a pre druhých je to isté zlom, napr. pre roľníka je dobrá úroda dobrom, ale pre obchodníka zlom), takže jedna vec sa javí dvojako, je teda dobrom aj zlom, ale nie z jedného a toho istého hľadiska.
„Protagoras z Abdery (480-360 p.n.l.), Gorgia z Leontíny (483-375 p.n.l.), Prodikus (470-360 p.n.l.), ktorý bol pravdepodobne aj Sokratovým majstrom, upustia od štúdia vesmíru, sveta, prírody a sústredia sa na človeka, ktorého označia za „mieru všetkého“. Od kozmológie sa takto prejde k antropológii. Je pravdou, že sofisti nepostavia etiku hneď na prvé miesto, avšak po gnozeológii patrí etike v ich filozofii úctyhodné druhé miesto. Najviac zo všetkého sa zaujímali o problematiku dobra a zla. Najvyššiu cnosť videli v praktickej funkčnosti.“
U ďalšieho významného gréckeho filozofa Sokrata (469-399 p.n.l.) sa stretávame s ďalšími formami cností. Jeho pôvodnými učiteľmi boli sofisti a Anaxagorás, no v skutočnosti bol samouk, samostatný a pôvodný mysliteľ, ktorý si vytvoril samostatnú metódu filozofovania. „Filozofia v Sokratově pojetí není spekulativním zkoumaním přírody, ale učením o tom, jak se má žít.“ Zmyslom jeho života bolo etické zmýšľanie, údajne práve on bol prvý , kto začal uplatňovať termín „ethos“ . Podľa Sokrata je mravnosť podmienená úrovňou poznania, teda zdôrazňoval jednotu múdrosti (vedenia) a mravnosti. A od poznania závisí aj cnosť, to znamená, že je úzko spätá s pravdivým a pravým poznaním. Podľa Dušana Machovca z diela Dějiny antické filozofie, vrcholným cieľom Sokratových individuálnych etických snáh, je dosiahnutie blaženosti (eudaimonia), predpokladom ktorej mu je „cnosť“. Sokrates rozlišoval tri základné cnosti: striedmosť, ktorá súvisí s s poznaním a ovládaním vášní, udatnosť, ktorá súvisí s poznaním prekonávania nebezpečenstva a spravodlivosť, ktorá súvisí s poznaním a zachovávaním zákonov. Z toho všetkého potom vyplýva: „Jedinou cnosťou je podľa neho poznanie .Ostatné cnosti ako odvaha, miernosť, spravodlivosť, milosrdenstvo sú medzi sebou úzko spojené, prenikajú sa navzájom, až sa napokon zjednotia v pojme „ dobro“. Dobro je šťastím, zlo je nešťastím. Cnostný človek je šťastný. Najvyšším šťastím je hľadať múdrosť. Múdry človek ale musí ovládať svoje vášne, aby sa nestal ich otrokom: „Ovládaj sa, nebudeš ovládaný!“ "

Poznámka

Práce náležitě pracuje s přímými citacemi.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8230
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse