Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Culture and politics in the information age: a new politics? - anglicky

Culture and politics in the information age: a new politics? - anglicky


Kategorie: Politologie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Kritická recenze sborníku tří kongresových příspěvků: Franka Webstera (A new politics?), Howarda Tumbera (Democracy in the Information Age: the role of the Fourth estate in cyberspace) a Maria Diani (Social movement network: virtual and real).

Obsah

1.
Úvod
2.
Frank Webstr - A new politics?
3.
Howard Tumber - Democracy in the Information Age: the role of the Fourth Estate in cybespace
4.
Maria Diani - Social movement network: virtual and real
5.
Závěr
Použitá literatura:

Úryvek

"Příspěvek Howarda Tumbera Democracy in the Information Age: the role of the Fourth Estate in cyberspace (Demokracie v Informační době: role čtvrtého stavu v kyberprostoru) je zajímavou analýzou o proměně žurnalistiky a celkově médií. Upozorňuje na pokles kvality a bulvarizaci médií, která je způsobena velkým časovým tlakem na novináře (v době internetu musí být všechno zpracováno rychle při co nejmenších ekonomických nákladech). Média se stala podobně jako jiná odvětví jen pouhým obchodem, kde je více důležité, kolik se vydělá, než jaký bude kvalitativní přínos. Podle Tumbera je současná žurnalistika v krizi a jediným východiskem z ní je znovuzískání ztracené autority. Jak by toho měli dosáhnout? Mimo jiné větší vyvážeností zpráv. Tumber bohužel neuvádí jaký impuls by k tomu komerční odvětví vedl, pokud je pro ně dostatečně zisková výroba levných bulvárních zpráv. Řešením by mohlo být zvýšení státní podpory veřejnoprávního vysílání. Myslím, že v dnešní době žijeme v nadbytku informací a to bohužel i v nadbytku nedůvěryhodných informací. Proto také bulvární zprávy mají takový úspěch - nevyžadují od čtenáře nutnost přemýšlení či jeho důvěru. Slouží spíše jako jednoduchý hasící přístroj naší žízně po informacích. Otázkou je, nakolik má šanci v současném mediálním trhu uspět seriózní médium pro široké vrstvy.
Třetí esej od Maria Diani Social movement network: virtual and real (Sítě společenských hnutí: virtuální a reálné) otevírá druhou část sborníku pojednávající o politickém aktivismu. Mario Diani se zde zamýšlí nad úlohou moderních technologií v sociálních hnutích. Zaměřuje se především na „komunikaci přenášenou počítači“. Konstatuje, že je tato pro organizace prospěšná co se do úspory času při koordinování akcí, komunikace mezi jednotlivými pobočkami a jinými organizacemi. Na druhé straně Diani pochybuje, jestli taková komunikace naplňuje hloubku a intenzitu osobní lidské komunikace. Myslím, že s ním nelze než souhlasit, když v závěru konstatuje, že při spolupráci na důležitém či riskantním projektu je důležité dostatečně poznat a věřit svým partnerům, což nenahraditelně zajišťuje právě komunikace „face-to-face“. Příspěvek Dianiho velmi komplexně popisuje problematiku počítačové komunikace."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x460facbc3e391.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Culture_and_politics.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse