Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Cyklické výkyvy tržních ekonomik

Cyklické výkyvy tržních ekonomik

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Státnicová otázka se srozumitelně věnuje hospodářskému cyklu včetně jeho fází a představuje různé teorie hospodářského cyklu a přístupy k jeho zkoumání. Samostatná pozornost patří politickému hospodářskému cyklu.

Obsah

1.
Fáze hospodářského cyklu
2.
Dvojí pojetí hospodářského cyklu
3.
Nerovnovážný a rovnovážný přístup ke zkoumání cyklů
4.
Hospodářský cyklus v pojetí monetaristů a nové klasické makroekonomie
5.
Politický hospodářský cyklus
6.
Teorie reálného hospodářského cyklu
7.
Keynesiánsky orientované teorie hospodářského cyklu a kritika jednoduché keynesiánské spotřební funkce
8.
Nová keynesiánská ekonomie (nové keynesiánství)
9.
Zdroje rigidity mezd a cen
9.1.
Nominální
9.2.
Reálné
9.3.
Model vstup-výstup
10.
Model ekonomického cyklu v nové keynesiánské ekonomii

Úryvek

"Hospodářský cyklus = opakované pozorované a objektivně dokumentované, nepravidelné kolísání agregátní ekonomické aktivity aproximované HDP.

Fáze HC:
1. dno – hosp. aktivita a reálný produkt poklesnou na svoji nejnižší úroveň, je charakterizováno nevyužitými kapacitami, zvýšenou mírou nezaměstnanosti a nízkou úrovní spotřebitelské poptávky, zisky firem nízké (záporné), očekávání ohledně budoucího vývoje pesimistická
2. expanze – je fáze poté, co je dosaženo dna, je charakterizována poklesem nezaměstnanosti, nahrazováním opotřebeného kapitálu, růstem spotřebitelské poptávky a optimističtějšími očekáváními ohledně budoucího vývoje, AD roste a produkce je rozšiřována
3. vrchol – fáze, kdy se ekonomická aktivita nachází na nejvyšší úrovni, kapacity jsou zcela využity a začíná se objevovat nedostatek pracovní síly, vysoká míra investic vyčerpává úspory a vzniká nedostatek fondů, relativně přebytečná poptávky, obecný růst cen
4. pokles – je charakterizován poklesem produkce, zaměstnanosti a využívání kapacit, roste míra nezaměstnanosti, firmy se dostávají do potíží a jejich zisky klesají, AD klesá až se eka dostane na dno a celý HC se opakuje

Dvojí pojetí HC:
1) tradiční (učebnicové) – HC je výsledkem působení krátkodobých ek. šoků, jež zapříčiňují dočasné odchylky skutečného agregátního produktu od dlouhodobé dráhy vývoje produktu označovaného jako potencionální. Dráha vývoje potenciálního produktu je hladká a rostoucí, neboť produkční možnosti ekonomiky se zvyšují stabilním tempem.
2) alternativní (moderní) – HC je výsledkem společného působení souboru krátkodobých a dlouhodobých šoků, jež zapříčiňují dočasné odchylky skutečného agregátního produktu od dráhy vývoje potencionálního produktu, která je sice v čase rostoucí, ale nikoliv hladká. Produkční možnosti ekonomiky kolísají a trend má podobu sinusoidy s růstovou tendencí, protože v ekonomice převládají pozitivní produkční šoky nad šoky negativními.

Nerovnovážný a rovnovážný přístup ke zkoumání cyklů:
Keynesovští ekonomové a monetaristé považují HC za projev makroekonomické nerovnováhy, i když se liší v názoru na to, co je příčinou jejího vzniku (nepružné ceny a mzdy, tržní selhání x adaptivní očekávání jednotlivců a selhání vlády, resp. centrální banky).

Představitelé tzv. nové klasické makroekonomie prosazují rovnovážný přístup ke zkoumání HC = makroekonomické jevy je nutno vysvětlit na základě mikroekonomické koncepce racionálního a maximalizujícího člověka (homo oeconomicus), hospodářský cyklus je projevem hromadné optimalizační reakce jednotlivců na pozorované ekonomické šoky.

Kritika nerovnovážného přístupu:
 statický přístup
 agregátní výsledky odvozovány z makroekonomických předpokladů (např. předpokladu o rychlosti cenového přizpůsobování), nikoliv z mikroekonomických předpokladů o chování domácností a firem
 předpoklad exogenních či adaptivních očekávání není v souladu s předpokladem člověka jako racionální bytosti

Alternativa v podobě rovnovážného přístupu:
 dynamický přístup
 mikroekonomické základy makroekonomie (stírá se tradiční rozdíl mezi oběma disciplínami)
 předpoklad racionálních očekávání"

Poznámka

Součástí práce jsou grafy o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26287
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse