Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Cyklus v porubech (způsoby organizace dobývání)

Cyklus v porubech (způsoby organizace dobývání)

Kategorie: Technologie, Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je cyklus v porubech. Obsahuje informace o organizaci a postupech dobývání při těžbě povrchovým i hlubinným způsobem, charakterizuje používané způsoby i stroje. Věnuje se také údržbě důlních děl, seznamuje s podstatou dispečerské služby, či s jejím vybavením.

Obsah

1.
Mechanizovaný způsob rozpojování
2.
Vyuhlování kombajnem s 1 rozpojovacím bubnem
3.
Vyuhlování kombajnem se 2 rozpojovacími bubny
4.
Vyuhlování pluhem
5.
Zásady organizace proudového systému výroby
6.
Grafické vyjádření cyklické organizace práce
6.1.
Smluvní značky
6.2.
Denní těžba porubu
6.3.
Podmínky pro optimální plnění grafikonu cykličnosti
6.3.1.
Technické
6.3.2.
Organizační
6.3.3.
Materiální
7.
Organizace cyklické práce v uhelných porubech
8.
Organizace práce při dobývání uhlí ve ztížených podmínkách
8.1.
Velké hloubky
8.2.
Vodonosné horizonty
8.3.
Průtrže uhlí a plynů
9.
Organizace při zakládání vyrubaného prostoru
9.1.
Přednosti
9.2.
Nedostatky zakládání
9.3.
Možné typy základek
10.
Organizace práce ve výrobních procesech při hlubinném dobývání rud
10.1.
Základní pracovní procesy
10.2.
Skupiny dobývacích metod
11.
Organizace oprav a údržby
11.1.
Údržba
11.2.
Systém oprav a údržby
11.3.
Periodické opravy
11.4.
Organizace údržby důlních děl
11.5.
Nejdůležitější činitelé ovlivňující výši a rozsah údržby
11.6.
Druhy opravářských prací
11.7.
Opravy s výlukou využití důlního díla
11.8.
Organizace údržby svislých děl
12.
Dispečerská služba, centrální řídící stanoviště
12.1.
Rozdělení
12.2.
Rozhodující ukazatelé pro zavedení stupně dispečerské služby
12.3.
Vybavení
13.
Organizace práce při povrchovém dobývání uhlí
13.1.
Mechanizace dobývacích prací při lomovém dobývání
14.
Lopatová rýpadla
14.1.
Členění
14.2.
Pracovní pohyby
14.3.
Konstrukční části lopatových rýpadel
14.4.
Rýpadla s vlečnými korečky (dreglajny)
14.5.
Kolesová rýpadla
14.5.1.
Základní částí
14.5.2.
Používaná kolesová rýpadla

Úryvek

"Podmínky pro optimální plnění grafikonu cykličnosti:
technické:
- přímočarost porubní stěny (plné využití dobývacího stroje a dopravního zařízení, zakřivený porub zmenšuje hloubku třísky)
- přímá zálomová hrana (volba vhodné výztuže), povolené opožďování závalu za postupem porubu)
- strojní zařízení musí odpovídat vlastnostem sloje (pevnost, mocnost)
- dodržování bezpečnostních předpisů (ve všech oblastech hor.činnosti)
- komunikační zařízení pro dorozumívání (telefony, ligifony, vysílačky, zvuková signalizace, světelná signalizace)

organizační:
- pracovní čety s potřebnou kvalifikaci a v požadovaných počtech (předák, kombajnér, horníci, obslužné profese strojního zařízení, elektrozařízení, obsluha odtěžení, doprava materiálu)
- technicko-hospodářští pracovníci musí plnit své povinnosti (vyplývající ze své funkce) a využít svých práv k prospěchu pracoviště (porušování BP, nevyužívání pracovní doby, kvalita práce)
- všichni pracovníci musí být seznámeni písemně s grafy cykličnosti, normami, bezpečnostními předpisy, technologickým předpisem pracoviště

materiální:
- plynulé a včasné zásobování potřebným materiálem (předzásobení, plánování, objednávání)
- plány údržby a oprav strojů (preventivní prohlídky, běžné, střední a generální opravy vycházející z technických předpisů, zásoba náhradních dílů a jejich umístění)

Organizace cyklické práce v uhelných porubech
tvoří následující pracovní procesy a operace:
1. rozpojování
- ruční (výklenky, přibírka v místech s tektonickými poruchami)
- trhací práce (polostrmé a strmé uložení sloje)
- dobývací kombajny
- pluhy
- ostatní (hydromechanizace, škrabáky, zplyňování, zkapalňování)
2. nakládání
- ruční
- mechanické
3. odtěžení (mechanizace, samospád)
4. budování (stavění výztuže, individuální výztuže, mechanizované výztuže)
5. překládání zařízení v porubu (překládací válce)
6. likvidace vyrubaného prostoru (řízený zával, základka)

Organizace práce při dobývání uhlí ve ztížených podmínkách
Vybrané ztížené geologické podmínky:
- velké hloubky
- dobývání pod vodonosnými horizonty
- otřesy
- průtrže uhlí a plynů
- organizace práce je ztížena opatřeními, nutnými pro řešení ztěžujících vlivů
- fond pracovní doby dobývání je snížen o časy prováděných opatření
- náklady na těženou tunu jsou zvýšeny o náklady spojené s nutnými opatřeními

Ztěžující vlivy a nutná opatření:
velké hloubky: vyšší tlaky (výztuže vyšších pevností, vyšší hustota budování, výztuže s protiklenbou, delší časy při manipulaci s výztužemi)
vyšší teplota (větší množství větrů k odvádění tepla, větší profily důlních děl, umělé chlazení)
změna fyzikálně-mechanických vlastností (odlišné chování hornin, tlakové projevy)"

Poznámka

Práce je určena pro posluchače hornických oborů Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.
Je psána formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22034
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse