DPH


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na daň z přidané hodnoty i v rámci obchodu v EU a obchodu s nečlenskými státy EU.

Obsah

1.
DPH při obchodu v rámci EU
2.
DPH při obchodu s nečlenskými státy EU

Úryvek

"DPH vybírají: - Finanční úřady v tuzemsku a při obchodech v rámci EU
- Celní úřady při dovozu z nečlenských zemí EU

- Předmětem daně jsou veškerá zdanitelná plnění za úplatu včetně nepeněžitého plnění
- Poplatníkem je kupujíce
- Plátcem je prodávající
- Plátcem DPH se osoba stává od 1. Dne 3 měsíce následujícího po měsíci, v němž překročila obrat, musí se do 15-ti dnů od skončení měsíce kdy překročili obrat registrovat na FÚ

- Osvobozeni od daně jsou: - Poštovní služby
- Rozhlasové a televizní vysílání

- Zdaňovací období je podle výše dosaženého obratu měsíční nebo čtvrtletní
- Měsíční = Při obratu nad 10 mil. Kč
- Čtvrtletní = Při obratu do 1 mil. Kč

- Daňové přiznání podává plátce do 25-ti dnů po skončení zdaňovacího období
- Základem daně je cena bez DPH

- Sazby: - Základní = 21%, uplatňuje se u zboží a služeb
- Snížená = 15%, potraviny, knihy, vstupenky, hromadná doprava

- Po skončení zdaňovacího období musí plátce na FÚ podat daňové přiznání, kde uvede:
1) Zdanitelná plnění přijatá ( nakoupené zboží a služby )

2) Zdanitelná plnění uskutečněná ( svůj prodej zboží a služeb )

3) Vypočítá rozdíl daně na výstupu a vstupu

DPH při obchodu v rámci EU

- Vývoz: - Firma z ČR zasílající zboží nebo službu firmě v EU, která je plátcem DPH si musí nechat u této firmy potvrdit, že zboží nebo službu ve své zemi obdržela ( dodací list, přeprava ), firma z EU musí ve své zemi přiznat DPH dle platných předpisů v dané zemi.

- Dovoz: - Firma z ČR dovážející zboží nebo službu z EU od plátce DPH ho nakoupí bez DPH a DPH musí přiznat v ČR dle našeho zákona.


DPH při obchodu s nečlenskými státy EU

- Dovoz: - DPH vybírají celnice
- Základ DPH se rovná hodnotě zboží + clo + spotřební daň

- Vývoz: - Pokud podnikatel vyváží zboží mimo EU, DPH v ČR neplatí
- Musí prokázat že zboží vyvezl ( doklad jednotná celní deklarace )

- Pokud v ČR nakoupí zboží turista z nečlenského státu EU pro svou osobní potřebu do 2000 Kč a nechá si na hranicích potvrdit na paragon vývoz zboží je mu DPH vrácena a neplatí ani ve své zemi"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5426977ddf00c.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
DPH.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse