Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvkyKategorie: Právo, Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá všemi základními pojmy a konstrukčními prvky, se kterými se lze setkat v rámci daní v daňové soustavě ČR. Osvětluje, co to vlastně daň je, jaké jsou její funkce, charakterizuje všechny daňové subjekty, které se podílejí na vybírání daní, vysvětluje, co je předmět daně, základ daně, jaké jsou vynětí a osvobození od daně, popisuje jaké jsou druhy sazeb daní a jak se daně vybírají.

Obsah

1.
Pojem daň
2.
Funkce daně
3.
Členění daní
4.
Konstrukční prvky daně
5.
Daňový subjekt
6.
Předmět a základ daně
7.
Vynětí a osvobození od daně
8.
Zdaňovací období
9.
Sazby daně
10.
Odpočty a slevy na dani
11.
Způsob výběru daní

Úryvek

"Pojem daň
Daň
- povinná
 omezuje svobodu jednotlivce, patří mezi základní občanské povinnosti, upraveno zákonem
- plyne do SR
 státu, obci, kraji, státnímu fondu, nadnárodním společnostem (část nepřímých daní do rozpočtu EU)
- nenávratná
 není to půjčka, daňovému subjektu nevzniká žádný nárok
- neekvivalentní
 díl, kterým subjekt přispívá do SR, nemá vztah k tomu, co bude čerpat
- neúčelová
 subjekt, který platí, neví, co z jeho podílu bude financováno, nevzniká mu žádný nárok

Peněžní plnění: úhrada daně vždy v Kč

Funkce daně
- fiskální funkce - pomocí daňové soustavy musí být ve veřejném rozpočtu soustředěny takové prostředky, které zabezpečí potřeby:
 státu (bezpečnost, obrana, správa, školství, kultura, věda, výzkum, soc. zabezpečení)
 krajů a obcí (komunikace, osvětlení)
- regulační funkce - dílčí úkol některých daní je regulace spotřeby některých komodit

daňový systém (daňové veřejné příjmy)
- souhrn všech daní, které se na daném území vyberou

celková daňová povinnost
- souhrn všech plateb,kterými je subjekt povinen přispívat do SR

daňová kvóta
- podíl vybraných daní na hrubém domácím produktu (slouží k mezinárodnímu srovnávání)

den daňové svobody
- vše, co občan vydělal do tohoto data toho roku, odevzdá státu formou daní


Členění daní
PŘÍMÉ DANĚ DANĚ Z PŘÍJMŮ daň z příjmů fyzických osob
daň z příjmů právnických osob
srážková daň z příjmů
MAJETKOVÉ DANĚ daň z nemovitostí daň z pozemků
daň ze staveb a jednotek
daň silniční
daň dědická
daň darovací
daň z nabytí nemovitých věcí
NEPŘÍMÉ DANĚ VŠEOBECNÉ DANĚ daň z přidané hodnoty
VÝBĚROVÉ DANĚ spotřební daně daň z minerálních olejů
daň z lihu
daň z piva
daň z vína
daň z tabákových výrobků
ekologické daně daň ze zemního plynu
daň z pevných paliv
daň z elektřiny
Konstrukční prvky daně
- rozhodují o tom, v jaké míře a na koho budou na jednotlivé subjekty daně dopadat, způsob výběru daní

Daňový subjekt
= osoba povinná strpět, odvádět nebo platit daň
- fyzická osoba (FO) nebo právnická (PO) osoba, více spojených osob (společné zdanění)
- tendence omezit svou daňovou povinnost"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53bd6d1693b43.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Dan_a_jeji_konstrukcni_prvky.doc (89 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse