Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Daň z přidané hodnoty: základní informatorium - bakalářská práce

Daň z přidané hodnoty: základní informatorium - bakalářská práce

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta, České Budějovice

Charakteristika: Tato práce je pojata jako základní informatorium pro malé podnikatele, studenty a pro ty, kteří mají zájem o seznámení s danou problematikou. Po úvodu následují kapitoly se základním přehledem daňové soustavy ČR a definice používaných pojmů v souvislosti DPH. Jsou zde uvedeny nutné podmínky pro registraci plátců DPH a používání DPH v praxi. Práce dále seznamuje s efektivitou výběru DPH, s vlivem DPH na státní rozpočet a s harmonizací DPH v souvislosti se vstupem do EU. Součástí bakalářské práce je i příloha, ve které jsou zařazeny praktické příklady použití DPH při dovozu a vývozu zboží a služeb.

Obsah

1
Úvod
1.1
Co je to daň
1.2
Jaké jsou daně
1.3
Základní informace o těchto daních
2
Daň z přidané hodnoty
2.1
Co to je DPH
2.2
Fungování DPH
2.3
Plátci DPH
2.3.1
Osoby podléhající dani
2.3.2
Dobrovolná registrace
2.3.3
Postup při registraci
2.3.4
Zrušení registrace
2.4
Předmět DPH
2.4.1
Zdanitelná plnění
2.4.2
Nezdanitelná plnění
2.4.3
Osvobození od daně
2.5
Uskutečnění zdanitelného plnění
2.5.1
Kdy vzniká daňová povinnost
2.5.2
Vedení účetních dokladů
2.6
Výpočet a sazby DPH
2.6.1
Základ daně a jeho výpočet
2.6.2
Sazby daně
2.7
Odpočty DPH
2.7.1
Nárok na odpočet daně
2.7.2
Způsob uplatnění odpočtu
2.8
Zdaňovací období a správa daně
2.8.1
Co je to zdaňovací období
2.8.2
Daňové přiznání a splatnost daně
2.8.3
Vrácení nadměrného odpočtu
2.8.4
Dodatečné daňové přiznání
2.9
Sankce při daňovém řízení
2.9.1
Daňové nedoplatky a penále
2.9.2
Pokuty
2.9.3
Zvýšení daně
2.9.4
Posečkání daně a povolení splátek
2.9.5
Pozastavení činnosti
2.9.6
Trestný čin
2.10
Uplatnění daně při dovozu a vývozu
2.10.1
Dovoz zboží a vznik daňové povinnosti
2.10.1.1
Osvobození od daně
2.10.1.2
Daňový doklad při dovozu
2.10.1.3
Výpočet daně u dovozu zboží
2.10.2
Vývoz zboží a služeb
2.10.2.1
Vývoz zboží
2.10.2.2
Vývoz služeb
2.10.3
Mezinárodní přeprava
2.10.4
Vrácení daně
3
Porovnání DPH v České republice a v Evropské unii
3.1
Přechodná období ČR a jejích nejbližších sousedů
3.2
Co požaduje EU po členských státech v oblasti daní?
3.3
Sazby DPH v zemích evropské unie
3.4
Přiznání k DPH za únor 2003 poprvé elektronicky
4
Vývoj DPH v ČR
4.1
Historie a daňová reforma
4.2
Návrh novely zákona o DPH
4.3
Vliv DPH na státní rozpočet
4.4
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)
5
Závěr
Příloha

Úryvek

“2) Místní šetření a ústní jednání v daňovém řízení
Kontrolovanými FÚ bylo v roce 1999 provedeno celkem 1858 a v roce 2000 celkem 2286 místních šetření. O místním šetření sepisovali správci daně podle povahy šetření protokol nebo úřední záznam.
V některých případech nedodržely FÚ daná ustanovení tím, že např. v „Protokolu o ústním jednání“ sepsaném správcem daně v daňovém řízení, které mělo prověřit oprávněnost nadměrného odpočtu ve výši 4 238 176 Kč u plátce DPH, chybí ujednání přijatá při ústním projednávání věci a rozhodnutí o oprávněnosti nadměrného odpočtu. Přesto v šetření FÚ nepokračoval.
3) Daňové kontroly a jejich výsledky
Z údajů poskytnutých FÚ vyplývá, že počet kontrol se u kontrolovaných FÚ v roce 2000 celkově snížil proti roku 1999 o 128, tj. o cca 13 %. Finanční efekt se v přepočtu na jednu kontrolu snížil o 22,5 tis. Kč, tj. o cca 39 %. Celkově byla na základě kontrol u kontrolovaných FÚ doměřená DPH v roce 2000 o cca 27253 tis. Kč nižší než v roce 1999.Viz tabulka č.6 a č.7 v příloze.
Z výsledků kontrol se nejnepříznivěji jevila situace na FÚ pro Prahu 2, kde je soustředěno nejvíce daňových subjektů z kontrolovaných FÚ. Na tomto FÚ došlo k téměř trojnásobnému poklesu finančního efektu na jednu kontrolu.
Bylo zjištěno, že kontroly nebyly vždy prováděny důsledně nebo byly prováděny se značným zpožděním a nadměrné odpočty byly plátcům bez prověření vráceny. Zde jsou uvedeny některé případy hraničící se zákonem, se kterými NKÚ přišel do styku.

I.
Daňový subjekt byl u FÚ od roku 1995 zaregistrován jako dobrovolný měsíční plátce a od roku 1998 jako čtvrtletní plátce DPH. Předmětem podnikatelské činnosti byla zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví. V roce 1999 i v roce 2000 uplatňoval u FÚ pouze nadměrné odpočty, které mu FÚ vracel vždy v zákonném termínu. V roce 1999 prováděl FÚ u tohoto subjektu kontrolu, která se týkala zdaňovacího období roků 1997 - 1998. Tuto kontrolu prováděl pracovník z dokladů subjektu vyžádaných na FÚ. Ve zprávě o výsledku kontroly bylo uvedeno: „Kontrolní zjištění u DPH za rok 1998: Byly překontrolovány daňové základy a proti vyměřeným nadměrným odpočtům nebyly zjištěny rozdíly.“ Z této kontroly nevyplynula pro FÚ povinnost vystavit dodatečný platební výměr na DPH za rok 1998.
Při místním šetření v roce 2001, které se týkalo ověření nároku na nadměrný odpočet za 1. čtvrtletí 2001 ve výši 165 956 Kč. FÚ zjistil, že žádný z obchodních partnerů kontrolovaného subjektu, tedy ani těch, se kterými obchodoval již v roce 1998, nebyl evidován v celostátním registru plátců DPH. Jejich identifikační čísla ani DIČ nebyla v celostátním registru nalezena.
Na základě tohoto zjištění zahájil FÚ v roce 2001 daňovou kontrolu. Z druhé kontroly vyplynulo, že „přijatá zdanitelná plnění a uskutečněná zdanitelná plnění byla fiktivní a doklady byly vystaveny za účelem čerpání nadměrného odpočtu DPH“.
Za roky 1999 – 2000 bylo doměřeno 751 514 Kč. Subjekt doměřenou DPH neuhradil.
Při důsledně provedené kontrole měly být uvedené skutečnosti zjištěny již v roce 1999 a nadměrné odpočty neměly být vráceny."

Poznámka

Práce se skládá z textu diplomové práce ve formátu AdobeAcrobat (*.pdf), přílohy jsou v MS Word (*.doc)

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12952
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse