Název Goodness Staženo

Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a v daních - bakalářská práce

Tato práce se zabývá dlouhodobým hmotným majetkem v účetnictví a daních. Věnuje se definici dlouhodobého majetku jako takového, oceňování dlouhodobého... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika, Účetnictví

180x

Daň z přidané hodnoty: základní informatorium - bakalářská práce

Tato práce je pojata jako základní informatorium pro malé podnikatele, studenty a pro ty, kteří mají zájem o seznámení s danou problematikou. Po ú... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

116x

Místní poplatky v Praze - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce je zmapování stávající zákonné právní úpravy místních poplatků na území hlavního města Prahy a provedení podrobné analýzy výběr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

13x

Vývoj spotřebních daní v České republice od roku 1993

Cílem bakalářské práce je zmapování vývoje spotřebních daní v České republice před vstupem do Evropské unie a následné změny v daňovém systému po vstu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

8x