Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Daň z příjmu

Daň z příjmu


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na daně z příjmů. Rozebírá daň z příjmů fyzických a právnických osob.

Obsah

1.
Daň z příjmu FO
1.1.
Výpočet daně z příjmu FO
2.
Daň z příjmu PO

Úryvek

"Poplatníkem jsou FO, které mají bydliště na území ČR.
- Jejich daňová povinnost se vztahuje na jejich celosvětové příjmy.

- Plátci daně: - Podnikatele – platí daň sami za sebe
- Zaměstnanci – zálohy na daň odvádí zaměstnavatel a po skončení roku podává přiznání

- Zdaňovací období je kalendářní rok, popřípadě hospodářský rok
- Po skončení zdaňovacího období musí poplatník podat daňové přiznání za předchozí rok a vypočtenou daň uhradit
- Podnikatel může sám za sebe podat přiznání do 3 měsíců, pokud za něj daňové přiznání zpracovává daňový poradce, může požádat FÚ o prodloužení termínu pro podání až do konce června.

- Předmětem daně jsou veškeré příjmy v peněžní a nepeněžní podobě, kromě příjmu osvobozených

- Osvobození od daně: - Příjmy z prodeje bytů (Pokud v něm měl poplatník bydliště min. 2 roky)
- Příjmy z prodeje nemovitostí (Přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 5 let)
- Příjmy z prodeje movitých věcí
- Ceny ze soutěže do 10 000,-
- Dotace od státu

- Základ daně: - Příjmy ze zaměstnání – je základem daně SHM včetně SP a ZP
- Příjmy z podnikání – zjistíme základ daně (Příjmy – Výdaje)

Výpočet daně z příjmu FO

1) Sečíst dílčí základy daně
2) Odečíst odčitatelné položky ( ŽP, odbory, krev )
3) Vypočítat základ daně ( zaokrouhlit na 100 dolů )
4) Vypočítat daň 15%
5) Odečíst zaplacenou zálohu na daň
6) Odečíst slevy na dani ( na poplatníka, manželku, dítě )
7) Při přeplatku možno zažádat o vrácení bonusu na dítě
Daň z příjmu PO

- Příklady: - Obchodní společnost
- a. s.
- s. r. o.
- Veřejná obchodní společnost

- Zdaňovací období je kalendářní nebo hospodářský rok nebo jiné období stanovené zákonem

- Předmětem daně jsou výnosy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem

- Sazby daně je 19%"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5427fd185566a.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Dan_z_prijmu.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse