Daně

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá daňovou soustavou. Autor se věnuje částem daňového řízení, opravným prostředkům a výpočtům pojistného. Dále text pojednává například o základu daně a výpočtu daňové povinnosti. Závěr se pak zaobírá samotným placením daní.

Obsah

1.
Části daňového řízení – přípravné a vyměřovací řízení
1.1
Přípravné řízení
1.2
Vyměřovací řízení
1.3
Daňová kontrola
1.4
Povinnosti daňového subjektu
1.5
Práva daňového subjektu
2.
Části daňového řízení – placení daní
2.1
Placení daní
2.2
Příslušenství daně
2.3
Sankce vážící se k daňovému dluhu
2.4
Placení a evidence daňových povinností
2.5
Pořadí úhrady
2.6
Přeplatek na dani
3.
Části daňového řízení – vymáhací řízení
3.1
Daňová exekuce
4.
Řádné opravné prostředky v daňovém řízení
5.
Mimořádné opravné prostředky v daňovém řízení
6.
Systém sociálního pojištění v ČR – plátci a poplatníci pojistného
6.1
Účast v systémech sociálního pojištění, plátci a poplatníci pojistného
6.2
Pojištěnci veřejného zdravotního pojištění
6.3
Vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění
6.4
Důchodové pojištění
7.
Výpočet pojistného – zaměstnanci a jejich zaměstnavatelé
7.1
Minimální vyměřovací základ
7.2
Správa pojistného
7.3
Základní oznamovací povinnost
7.4
Odvod pojistného
7.5
Souběh činností
8.
Výpočet pojistného – osoby samostatně výdělečně činné
8.1
Správa pojistného
8.2
Základní oznamovací povinnost
8.3
Odvod pojistného
9.
Osoby, za které je plátcem pojistného stát
10.
Osoby bez zdanitelných příjmů
11.
Poplatníci daně z příjmů F. O.
11.1
Daň z příjmu fyzických osob
12.
Základ daně a výpočet daňové povinnosti
13.
Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
14.
Dílčí daňové základy
15.
Placení daně

Úryvek

„15.
Placení daně


Způsob výběru daně
- cesta kterou se daň dostane od daňového subjektu ke správci daně a do státní pokladny

Lhůty – pro odvod daně nazýváme lhůtami splatnosti, často je to doba 1 kalendářní rok u běžných daní se daňovým subjektem stanoví povinnost odvádět zálohy na daň (platí se před vyměřováním daňové povinnosti a po vyměření jsou pak zálohy započítány)
- záloha na daň se odvozuje zpravidla od výše daně v předchozím zdaňovacím období nebo od předpokládané daně ve zdaňovacím období
- zúčtováním zálohy na daň s výslednou daní vzniká buď doplatek nebo přeplatek na dani

Splátka daně – postupné plnění již stanovené daňové povinnosti v průběhu zdaňovacího období
- velikost splátek je stanovena jako poměrná část daňové povinnosti a zároveň jsou stanoveny i lhůty ve kterých je poplatník povinen platit.

Srážka daně
- představuje výběr daně prostřednictvím tzv.: srážky daně u zdroje (výběr daně je zdlouhavý a umožňuje daňové úniky)
- výběr daně se dvěma daňovými subjekty a to plátcem daně (přímý daňový subjekt to znamená že daň vypočte a pod svou daňovou zodpovědností odvede) a poplatníka (z jehož příjmu plátce srážky provede, a který je nepřímým zprostředkovaným daňovým subjektem)
- řádně provedená srážka daně je konečným splněním daňové povinnosti

Záloha u zdroje
- tato metoda kombinuje mechanismus srážkové daně se zálohovým principem zúčtování
- zálohu vypočte i odvede plátce daně a tento způsob umožňuje uplatnění progresivní sazby daně

Optimalizace daňové povinnosti

= každý subjekt se snažím minimalizovat velikost své daňové povinnosti
= ekonomické, racionální

TYTO PODOBY:
1. daňová úspora
- daňový subjekt se snaží minimalizovat daňový základ v rámci všech alternativních postupů stanovených daňovým zákonem
- daňový subjekt změní své chování např.: přestane kouřit, bude produkovat výrobky z recyklovaného papíru atd..
2. odložená daň
- například tvorba rezerv na daňové výdaje nebo zrychlené odpisování
3. vyhnutí se dani
- minimalizace daně prostřednictvím vyhledávání zákonodárcem nezamýšlených skulin ve stylizaci daňových zákonů
- toto jednání není nezákonné, ale je nemorální
4. daňový únik
- protiprávní jednání s cílem neoprávněně zkrátit velikost daňové povinnosti je-li tento čin většího rozsahu může se jednat o trestný čin!“

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text práce dosahuje cca 19 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3645
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse