Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Daně: Daň z nemovitosti - přednáška 3/4

Daně: Daň z nemovitosti - přednáška 3/4

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednáška se zabývá problematikou dani z nemovitosti. Práce uvádí její druhy. U každého druhu daně vysvětluje, co je jejím předmětem a kdo je povinen ji platit. Poté autor sděluje podmínky osvobození od placení daně. Seznamuje i s výší základních sazeb a se společnými ustanoveními. Takto jsou popsány daně z pozemků, daň ze staveb a daň silniční. Zde naleznete předchozí část přednášek Daně: Daně z příjmu - společná problematika - přednáška 2/4, následující díl Daně: Daň dědická, darovací, daň z převodu nemovitostí - přednáška 4/4.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Právní úprava
3.
Daň z pozemků
3.1.
Předmět daně
3.2.
Subjekty - poplatníci
3.3.
Osvobození od daně
3.4.
Základ a sazba daně
4.
Daň ze staveb
4.1
Předmět daně ze staveb
4.2
Subjekty daně
4.3
Osvobození od daně
4.4
Základ a sazba daně
4.5
Společná ustanovení
5.
Daň silniční
5.1
Charakteristika
5.2
Právní úprava
5.3
Předmět daně
5.4
Subjekt daně
5.5
Osvobození od daně
5.6
Základ a sazba daně
5.7
Správa daně

Úryvek

"DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

Charakteristika:
o daň majetkového typu – daň se váže k vlastnictví nemovitého majetku, není rozhodující výnos z nemovitosti, důležité je to vlastnictví nemovitého majetku
o přímá daň
o zdanění podléhají nemovitosti – pozemky, stavby, byty, samostatné nebytové prostory, za podmínky, že se nacházejí na území ČR
o skládá se z daně z pozemků a daně ze staveb – takto je konstruováno i daňového přiznání – daň z nemovitostí je pak součtem daně z pozemků a daně ze staveb
o rozpočtové určení daně – kam plyne výnos daně (existuje stanovení samostatným zákonem o rozpočtovém určení daní) → výnos daně je pouze a jedině příjmem rozpočtů obcí, na jejichž území se nemovitost nachází
o výpočet se provádí odděleně v rámci jednoho daňového přiznání – je dán odlišnostmi při stanovení daně z pozemků a daně ze staveb

Právní úprava:
o jsou upraveny zákony, mohou být uloženy pouze na základě zákona
o Základní právní předpis: z.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění p. p.
o Doplňující právní předpisy: z. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, zákon o vodách, zákon o lesích, vyhláška č. 12/1993 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

I. Daň z pozemků

Předmět daně § 2:
Pozitivní vymezení: §2 odst. 1
o pozemky na území ČR vedené v KN, tzn.
a) pozemky zemědělské – orná půda, vinice, chmelnice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty
b) pozemky nezemědělské – hospodářské lesy (označené k těžbě dřeva), rybníky k intenzivnímu a prům. chovu ryb, stavební pozemky dosud nezastavěné apod.

Negativní vymezení: §2 odst. 2
- tzn. které pozemky nejsou předmětem daně z pozemků :
a) v rozsahu půdorysu stavby pozemky zastavěné stavbami
b) lesní pozemky, na kterých jsou lesy ochranné a lesy zvl. určení
c) vodní plochy s výjimkou rybníků k intenzivnímu a prům. chovu ryb
d) pozemky určené pro ochranu státu"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20272
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse