Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Daně: Daň z příjmu, část první - přednáška 1/4

Daně: Daň z příjmu, část první - přednáška 1/4

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednáška se zabývá daní z příjmu, uvádí její charakteristiku, právní úpravu a dále blíže popisuje její dva typy – daň z příjmu fyzických osob (FO) a právnických osob (PO). U obou specifikuje jejich subjekty a předmět daně, věnuje se podmínkám osvobození od daně, základu a sazbě daně. Další část přednášek naleznete zde Daně: Daně z příjmu, část druhá- přednáška 2/4.

Obsah

1.
Daň z příjmu 1
1.1
Charakteristika
1.2
Právní úprava
2.
Daň z příjmu FO
2.1
Subjekty
2.2
Předmět/objekt daně
2.3
Rozeznáváme
2.3.1
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
2.3.2
Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
2.3.3
Příjmy z kapitálového majetku
2.3.4
Příjmy z pronájmu
2.3.5
Příjmy ostatní
2.4
Osvobození
2.5
Další příklady osvobození
2.6
Základ daně z příjmu FO
2.7
K čemu musí sloužit všechny výdaje
2.8
Sazba daně
3.
Daň z příjmu PO
3.1
Subjekty
3.2
Předmět daně
3.3
Osvobození
3.4
Základ daně
3.5
Zdaňovací období
3.6
Sazba daně

Úryvek

"OSVOBOZENÍ
- je zde celá řada
- můžeme rozčlenit do 5 důvodových okruhů podle základních důvodů, proč se ty příjmy osvobozují
a) sociální příjmy – např. výživné
b) náhrady škod a pojistná plnění (dostaneme příjem, ale je to úhrada za škodu)
c) některé příjmy z prodeje majetku – tam, kde jsme splnila určité zákonem stanovené podmínky: např. rodinný domek, ve kterém bydlím a zjistím, že mi nevyhovuje - snažila jsme se tam bydlet alespoň 2 roky před prodejem a prodávám ho
d) některé výhry – výhry do 10.000,-- Kč, ale nevztahuje se to na profesionální sportovce, protože je to jejich příjem z jejich činnosti ¨
Př. sportuji, ale nejsem profesionální sportovec, získám cenu za první cenu nepřesáhne to 10 00 Kč - je to osvobozeno jako odměna.
e) podpory politiky bydlení – jsou osvobozeny příjmy ze státní politiky bydlení (nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem, pokud zde nebydlí aspoň 5 let, u projeje movitých věcí se má za to, že jsou předmětem věci k užívání,
- věci dražšího charakteru (vozidla a lodě – mezi nabytím a prodejem musí uběhnout doba delší jak 1 rok, jinak bych to musela zahrnout do zdanění),
- příjmy z provozu malých elektráren, solárních zařízeních elektráren po dobu 5 let od konce roku prvního zahájení provozu,

Další příklady osvobození
• cena z veřejné soutěže pokud tato cena nepřevyšuje hodnotu 10 000 Kč (zase se nevztahuje na profi-sportovce, protože tyto ceny jsou de facto příjmem z jejich činnosti),
• příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění (do výše 36 násobku minimální mzdy za rok)
• příjem získaný v rámci vyživovací povinnosti, sociální služby, stipendia, odměny vyplácený za odběr krve,
• příjmy z převodu členských práv družstva (podmínka: než jsme je získala a než jsme se stala členem družstva musí uplynou více jak 5 let), úroky z vkladů ze stavebního spoření,
• příjmy ve formě daru přijatého v souvislosti s podnikáním, který má charakter reklamního předmětu, jehož hodnota nepřevyšuje hodnotu 500 Kč,
• kurzové zisky při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně,
• příjmy plynoucí ve formě darů pro provoz zoologické zahrady s platnou licencí

ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMU FO
- základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ze zdaňovaného období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení příjmu toho daňového subjektu

Všechny výdaje musí sloužit k:
• dosažení
• zajištění
• udržení příjmu toho daňového subjektu

- zdaňovacím obdobím se pro účely daně z příjmu FO považuje kalendářní rok
- v případě, že existuje více druhů příjmů, tak je základ daně z příjmu FO součtem dílčích základů této daně rozděleno podle jednotlivých druhů příjmů
- do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, pro kt. je stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně ze samostatného základu daně
- výdaje můžeme vykazovat buďto konkrétními, doložitelnými a prokazatelnými výdaji (musím na to mít platební dokumenty) anebo je můžu je uplatnit v paušální formě: "

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20270
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse