Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Daně: Daně z příjmu, část druhá - přednáška 2/4

Daně: Daně z příjmu, část druhá - přednáška 2/4

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednáška na téma daně se zabývá daňovými výdaji, odpisy a slevami na dani. Blíže jsou vysvětleny rozdíly mezi zdanitelnými a nezdanitelnými výdaji. Poté je charakterizováno odpisování a jeho druhy. Následuje část o nehmotném majetku a pak je věnována pozornost podmínkám osvobození od daně. Závěr objasňuje správu daní z příjmu z právního hlediska. Předchozí část přednášek naleznete zde: Daně: Daně z příjmu, část první - přednáška 1/4, následující díl Daně: Daň z nemovitosti - přednáška 3/4.

Obsah

1.
Daňové výdaje (náklady)
1.1
Zdanitelné výdaje
1.2
Nezdanitelné výdaje
2.
Daňové odpisy
3.
Odpisování a odpisové skupiny
3.1
Druhy odpisování
4.
Nehmotný majetek
5.
Doba odpisování
5.1
Obecné položky odečitatelné od základu daně z příjmů
6.
Sleva na dani
6.1
Sleva na dani vztahující se k právnickým osobám (PO) i k fyzickým osobám (FO)
6.2
Sleva jen pro daň z příjmu FO
7.
Správa daně z příjmu PO

Úryvek

"DAŇOVÉ VÝDAJE (NÁKLADY)
- základ daně je rozdíl mezi dosaženými příjmy a výdaji, které jsou nutné pro udržení zdanitelných příjmů, škála daňových výdajů je široká a proto se jimi zákon o dani z příjmů zaobírá a stanovuje, co jsou výdaje a co naopak výdaje ve smyslu zdanitelných výdajů nejsou
- zabývá se jimi přímo zákon, zákon obsahuje výčet
- výčet je pouze demonstrativní (zkouška - uvést pár příkladů a zdůvodnit, co zdanitelným výdajem je a co zdanitelným výdajem není + souvztažnost mezi výdajem a příjmem)
- různorodost výdajů (nutné zdůvodnění, proč něco je a něco není výdajem, posuzovat a hledat souvztažnost mezi tím, co jsme vydali a tím, co z toho vzniklo, vztah mezi výdajem a zdanitelným příjem → souvztažnost mezi výdajem a těmi dosaženými, zajištěnými nebo funkcí udržení těchto zdanitelných příjmů)

ZDANITELNÝMI VÝDAJI JSOU:
o odpisy hmotného majetku,
o příspěvky právnickým osobám, pokud povinnost tohoto členství vyplývá z právního předpisu (členství musí být podmínkou, pro provozování podnikání, čili musí být podmínkou proto, aby byl vytvořen zdroj pro dosažení zdanitelných příjmů, např. příspěvky advokátní komoře, příspěvky komoře daňových poradců, kde pro provozování této živnosti, toto členství je povinné, je to podmínka),
o pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem (musí zde být souvztažnost, aby to pojistné se vázalo na předmět, který nám vytváří podnikatelský příjem, čili zdanitelný příjem, tzn. souvztažnost k příjmu),
o pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (motivační charakter, abychom si je nesnižovali),
o výdaje na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí (to samotné zařízení pro naše podnikání přímo zisky nevytváří, ale abychom zde měli motivaci a důvod tyto zařízení vytvářet a provozovat) → motivační charakter, aby subjekty chtěly chránit ŽP, nejde tady tedy o souvztažnost,
o nájemné, kde máme firmu, provozovnu, kde jsou naše výrobní prostory (nelze nájemné soukromého bytu)
o výdaje na pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví zaměstnanců,
o výdaje na pracovní cesty,
o škody vzniklé v důsledku živelních pohrom,
o škody způsobené neznámým pachatelem na našem výrobním (firemním) majetku, na našem majetku, na naších výrobních prostorech, podmínkou ale je, že musíme mít tuto skutečnost (existenci pachatele a škody) potvrzenou policií,
o výdaje na zabezpečení požární ochrany"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20271
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse