Daně EU

Kategorie: Daňová problematika, Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se skládá z devíti přednášek z VŠB -TU Ostrava, jejichž hlavním tématem jsou daně v Evropské unii. Přednášky rozebírají legislativu, směrnice a nařízení EU, které ovlivňují nebo stanovují jednotný přístup k daním v evropských zemích. Jako příklady řešení sporných otázek jsou uvedeny také některé Judikáty Evropského soudního dvora. Formálně je zvláště pojednáno o daních přímých a nepřímých, zvláštní oddíl tvoří přístup k oblasti akcízů.

Obsah

1.
Evropská integrace a daňová spolupráce
1.1
Popis situace
1.2
Cíle
1.3
Smlouvy
1.3.1
Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství
1.4
Rozlišení forem mezinárodní daňové spolupráce
2.
Nástroje daňové politiky Evropských společenství
2.1
Orgány EU
2.1.1
Evropská komise
2.2
Primární právo ES
2.2.1
Zakládající smlouvy
2.2.2
Přístupové smlouvy
2.2.3
Judikáty Evropského soudního dvora
2.3
Sekundární právo ES (Právo Evropských společenství)
2.3.1
Primární komunitární právo
2.3.2
Sekundární komunitární právo
2.3.2.1
Směrnice ES
3.
Evropský soudní dvůr
3.1
Judikáty ESD
3.1.1
Van Gend en Loos
3.1.2
Flaminio Costa
2.6
Evropská komise
3.
Evropský soudní dvůr
3.1
Nařízení a směrnice
3.2
Vztah mezi směrnicí a Evropským soudním dvorem
3.3
Harmonizace a koordinace v oblasti přímých daní
4.
Primární právo
4.1
Přímé daně a zajišťování svobody volného pohybu zboží
4.1.1
Zákaz dovozních a vývozních cel a dávek s rovnocenným účinkem
4.1.2
Zákaz vnitřního diskriminačního zdanění
4.1.3
Judikát Humblot
4.1.4
Judikát Dassonville
4.1.5
Judikát Cassis de Dijon
4.2
Přímé daně a zajišťování svobody volného pohybu osob a práva volného usazování
4.2.1
Kauza Schumacker
4.2.2
Kauza Vestergaard
4.2.3
Egon Schempp
4.3
Přímé daně a zajišťování svobody volného pohybu služeb a usazování poskytovatelů služeb
4.4
Přímé daně a zajišťování svobody volného pohybu kapitálu
4.4.1
Judikát Mark and Spencer
4.4.2
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
4.4.3
Legislativa ES k přímým daním
4.4.3.1
Čtyři směrnice ke konkrétním úpravám přímého zdanění
5.
Budoucnost přímých daní v EU
5.1
Unifikovaný základ daně
5.1.1
Jednotný konsolidovaný základ daně
6.
Geneze harmonizace v oblasti nepřímých daní
6.1
Směrnice Rady Evropy
6.2
Princip země původu a princip země spotřeby
6.3
Legislativa Evropských společenství k DPH:
6.4
DIČ, VIES a INTRASTAT
7.
Budoucnost nepřímých daní v EU
7.1
Vývoj systému vlastních zdrojů
7.2
DPH jako zdroj rozpočtu
7.3
Metodika při postupu určení výše platby DPH
7.4
Podvody
7.5
Zdanitelné plnění
7.6
Základní pravidla u dodání zboží
7.7
Základní pravidla u poskytování služeb
7.8.
Harmonizace v oblasti nepřímých daní DPH
7.9
Sazby DPH
7.10
Budoucnost harmonizace DPH v EU
8.
Harmonizace v oblasti nepřímých daní: akcízy
8.1
Geneze harmonizace v oblasti nepřímých daní: akcízy
8.2
Legislativa Evropských společenství k akcízům
8.2.1
Alkohol a alkoholické nápoje
8.2.2
Energetické produkty
8.2.3
Tabák a tabákové výrobky
8.3
Budoucnost nepřímých daní - akcízy
8.4
Kauzy „Pivo a víno“
8.5
Harmonizace cigaret a tabákových akcízů
9.
Poskytování informací v oblasti daní
10.
Vývoj zaměstnanosti v EU z pohledu lisabonského a stockholmského cíle

Úryvek


Převodní = transferové ceny – lze je považovat za ceny uplatňované u transakcí mezi dvěma daňovými subjekty (firmami), které jsou ekonomicky nebo personálně spojeny. Tyto ceny musí být stanoveny ve stejné výši jako by byly sjednávány mezi nezávislými subjekty (podniky, firmami)
Komora daňových poradců ČR – www.kdpcr.cz

OECD (organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) doporučuje v národní legislativě zavést následující:
• Zavést CFC pravidla, na jejichž základě se příjem zahraniční společnosti zdaňuje přímo, jako by se jednalo o příjem akcionáře – cílem je eliminovat zisk, který by mohl plynout poplatníkovi z odložení domácí daňové povinnosti. Poplatník má povinnost přepočítat důchod z cizí korporace a zdanit své zadržené zisky dle daňových zákonů a měny své země.
• Zavést FIF pravidla, jejichž cílem je eliminovat zisky z investic do zahraničních investičních fondů, které jsou registrovány v daňově zvýhodněných lokalitách; v podstatě se jedná o doplněk k CFC pravidlům, neboť tato nejsou schopna postihnout situace, kdy poplatník nevlastní podstatnou účast na společnosti
• Omezování osvobození příjmů z prodeje podílů na společnostech
• Pravidla pro výměnu informací o zahraničních operacích rezidentů
• Při posuzování převodních cen používat princip tržního odstupu (ALP)
• Možnost přístupu k bankovním operacím pro daňové účely.

PRIMÁRNÍ PRÁVO
- Přímé daně a zajišťování svobody volného pohybu zboží
Cílem je zajistit, aby se zboží vyrobené v jednom členském státě EU mohlo bez jakýchkoliv omezení a překážek dovážet do jiných členských států EU a bylo zde za stejných podmínek jako zboží domácí prodáváno.

Definice zboží (judikát ESD - kauza č. C-7/68 „Vývozní daň z uměleckých předmětů“, „EVROPSKÁ KOMISE VERSUS ITÁLIE“):
* zboží obchodní povahy;
* elektřina a jiné druhy energie;
* umělecké předměty včetně starožitností;
* výrobky dodávané v rámci poskytované služby (plyn, voda);
* recyklovatelné i nerecyklovatelné odpady;
* nosiče zvuku, počítačové programy;
* zboží určené k osobní spotřebě jednotlivců (např. léky);
* zemědělské výrobky (platí ale zvláštní režim)
*pokud je jedno zboží prodáváno nebo vyráběno v jednom členském státě, tak se může prodávat v jakémkoliv členském státě"

Poznámka

Přednášky z VŠB -TU Ostrava. Práce obsahuje schémata a tabulky - čistého textu je cca 41 stran. Některá témata se opakují. Práce nemá příliš přehledné členění.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17891
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse