Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Daně a zákonná pojištění

Daně a zákonná pojištění

Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku daně a zákonná pojištění. Jsou zde popsány všechny typy daní i soustava zákonného pojištění.

Obsah

1.
Daně a zákonná pojištění
2.
Daň z příjmů
3.
Daň z přidané hodnoty
4.
Spotřební a ekologické daně
5.
Daň z nemovitosti
6.
Daň dědická, daň darovací a z převodu nemovitostí
7.
Soustava zákonného pojištění

Úryvek

"DANĚ A ZÁKONNÁ POJIŠTĚNÍ

- úkolem daní je vytvořit ve státním rozpočtu dostatečné prostředky na potřeby státu
- na veřejné statky a služby, které poskytuje občanům

Soustava daní v ČR
1. Přímé daně
- patří zde:
• daně z příjmů (fyzických a právnických osob)
• daň z nemovitosti
• daň dědická a darovací
• daň z převodu nemovitostí
• daň silniční (podnikatelé,…)
- výše těchto daní závisí na výši příjmů nebo na majetkové situaci

2. Daně nepřímé
• daň z přidané hodnoty
• daně spotřební (alkohol, cigarety, benzín)
• ekologické daně (elektřina, uhlí, …)
- tyto daně jsou obsaženy v cenách výrobků a služeb  proto NEPŘÍMÉ (nejsou vidět)

Daně přímé
- máme u nich povinnost podat daňové přiznání a ve stanoveném termínu splatit
- týkají se našich příjmů a majetku
-
Daně nepřímé
- jsou obsaženy v cenách výrobků a služeb  platíme je tak, že tyto výrobky a služby kupujeme
- tuto daň na nás odvádí někdo jiný (prodávající)

Poplatník x Plátce

Poplatník = osoba, která daň platí (nese tzv. daňové břemeno)
Plátce = osoba, která daň odvádí správci daně (FÚ), je povinna daň vypočítat, vybrat a odvést

Poplatník a plátce může a nemusí být jedna osoba:

1. Poplatník není plátce:
 u nepřímých daní – poplatník je ten co kupuje a plátce odvádí daň
 daň ze mzdy – poplatník je zaměstnanec a plátce zaměstnavatel

2. Poplatník může být plátce:
 daň z nemovitosti
 darovací daň
tyto osoby jsou povinny daň vypočítat, podat daňové přiznání a zaplatit daň


Základní pojmy (s čím se setkáme u daní)

1. Předmět daně
- udává, z čeho se daň vybírá (příjmy, majetek)
2. Osvobození od daně
- některé skutečnosti jsou předmětem daně, ale stát z nich v daném období daň nevybírá
- stát se tak snaží podporovat určité činnosti
- např: nemocenské, stipendia ze státního rozpočtu, výživné, sociální dávky  osvobozeny
3. Základ daně
- udává z čeho se bude daň vypočítávat
- např. u hrubé mzdy se daň vypočítá ze superhrubé mzdy
- daň z příjmu PO se zdaňuje (V-N)
4. Sazba daně
- udává kolik % ze základu bude činit daň
5. Slevy na daních
- odečítají se z vypočítané daně
- např. sleva na poplatníka, dítě, studenta

Daňový řád
- je daňový zákon, který vymezuje povinnosti týkající se všech daní
- řeší se zde:

Registrace k daním
 daň musí vybírat tzv. SPRÁVCE DANĚ, je to:

a) FÚ (finanční úřad)
• u FO v místě bydliště
• u PO v sídle firmy

b) Celní úřad
mají na starosti spotřební a ekologické dně
- všichni plátci jsou povinni se u správce daně zaregistrovat a to do:
• 30 dnů zahájení podnikání
• 15 dnů při vzniku povinnosti vybírat daň nebo srážet na ni zálohy (obrat 1000 000  stanu se plátcem DPH předtím sem neplátce)

- při registraci správce přidělí DIČ – daňové identifikační číslo, a může uložit tzv. záznamní povinnost  musí vést např. knihu jízd, denní výkaz tržeb

- IČ – právnické osoby mají CZ + IČ (CZ47502144
- IČ – fyzické osoby mají CZ + rodné čísloDaňové tvrzení a placení daní

- pro každou daň je stanoven:
• Termín podání daňového tvrzení
• termín zaplacení

- část daní má také stanovené termíny, ve kterých se na daň platí zálohy

DAŇOVÉ TVRZENÍ:

• Daňové přiznání = uvádí výpočet daně, případné zálohy a daňovou povinnost (částka, kterou musíme celkově správci daně odvést)
 zjistí se tedy celková výše daně, popř kolik činí nedoplatek či doplatek

• Hlášení = připojuje se k daňovému přiznání
 obsahuje doplňující údaje k dani
 např. souhrnné hlášení – podává se současně s daňovým přiznáním k DPH – pokud jsme dodali zboží nebo služby do zemí EU

• Vyúčtování daně = pokud má plátce povinnost odvádět daň za poplatníky
 shrnuje kolik bylo poplatníkům sraženo a kolik bylo odvedeno správci daně

- daňové tvrzení se podává za zdaňovací období (roční, čtvrtletní, měsíční)
- pro každou daň jsou stanoveny termíny pro jeho předložení (do kdy po skončení zdaňovacího období se má prodat)  TVRZENÍ ŘÁDNÉ
- pokud daňové tvrzení podáme více než 5 pracovních dnů po termínu POKUTA ZA OPOŽDĚNÉ DAŇOVÉ TVRZENÍ

- pokud po předložení zjistíme, že jsme udělali chybu, musíme v termínu podat OPRAVNÉ TVRZENÍ (ruší předchozí tvrzení)
- pokud zjistíme chybu po termínu  podává se DODATEČNÉ TVRENÍ (vyplňujeme jen ty kolonky, které byly nesprávně, za toto zpoždění už můžeme platit pokutu)
- daňové tvrzení lze podávat v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ"

Poznámka

OAV

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28670
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse