Daně - přednášky

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek o problematice daní. Nejprve charakterizuje vývoj daní a daňových teorií. Definuje základní také pojmy. Poté se věnuje funkci a třídění daní. Závěrečná část je popisuje pojetí daní podle OECD a koloběhu příjmů a výdajů v ekonomice.

Obsah

1.
Dějiny daní
1.1
Starověk
1.2
Středověk
1.3
Novověk
1.4
20. Stol.
1.5
Poválečné období
1.6
ČR
2.
Dějiny daňových teorií
2.1
Aristoteles
2.2
Tomáš Akvinský
2.3
Merkantilismus
2.4
Fyziokraté
2.5
Adam Smith
2.6
David Ricardo
2.7
J.S. Mill
2.8
Keynesiánské teorie ( období hospodářské krize)
2.9
Neokonzervatismus
2.10
Lafferova křivka
3.
Pojmy
3.1
Daň
3.2
Poplatek
3.3
Půjčka
3.4
Clo
4.
Funkce daní
5.
Třídění daní
5.1
Podle vazby na důchod
5.2
Podle objektu zdanění
5.3
Podle charakteru základu zdanění
5.4
Podle vztahu k platební schopnosti poplatníka
5.5
Podle vztahu mezi velikostí daně a velikostí daňového základu
5.6
Podle daňového určení (= kdo vybírá)
5.7
Podle stupně progrese: proporcionální, progresivní, regresivní
6.
Klasifikace daní dle OECD
7.
Koloběh příjmů a výdajů v ekonomice

Úryvek

“Třídění daní
1) podle vazby na důchod : přímé, nepřímé
- Přímé daně - platí poplatník na úkor svého důchodu a nepřenáší je na jiný subjekt (daně důchodové, majetkové
- Nepřímé daně - plátce je neplatí z vlastního důchodu, ale přenáší je na jiný subjekt pomocí zvýšení ceny
- př. DPH, spotřební daně, cla

2) podle objektu zdanění: daně z důchodů, spotřeby, majetku, výnosu, z hlavy
(objektem může být stavová veličina= zásoba kapitálu- vyjadřuje množství, zásobu, stav (př. stavovou veličinou je množství peněz na účtu, stav nemovitého majetku)
toková veličina- vyjadřuje tok, přesun, zjišťuje se za časový úsek (tokovou veličinou je produkt, důchod, spotřeba, přidaná hodnota,…)

3) podle charakteru základu zdanění: kapitálové, běžné

- Kapitálové daně- stavové, ukládají se na stavovou veličinu (= zásobu kapitálu)- zjistí se k určitému dni, (př. daně z majetku, daně dědické, darovací)

- Běžné daně – tokové, toková veličina (důchod, přidaná hodnota, spotřeba, produkt) se zjistí za časový úsek, př. důchodová daň, DPH, spotřební daně, z kapitálových výnosů

4) podle vztahu k platební schopnosti poplatníka: osobní, in rem= na věc

- Osobní daně- vztahují se na konkrétního poplatníka, zohledňují jeho platební schopnost (př. důchodové daně placené FO)
- In rem – platí se bez ohledu na platební schopnost poplatníka (př. spotřební daně, DPH, výnosové, důchodové placené společnostmi, majetkové nezohledňující platební schopnost poplatníka)

5) podle vztahu mezi velikostí daně a velikostí daňového základu: bez vztahu, specifické, ad valorem= z hodnoty věci

- Daně stanovené bez vztahu ke zdaňovanému základu – všechny subjekty platí, př. daně z hlavy
- Daně specifické (jednotkové)– stanovují se podle množství jednotek daňového základu nebo množství jednotek určité vlastnosti v daňovém základu (př. počet litrů čistého alkoholu)- př. spotřební daně, pozemková, domovní daň
- Ad valorem – určí se podle ceny zdaňovaného základu, př. DPH, obratová daň, důchodová, výnosová- výše daně se určí ze základu daně vyjádřeného v pěnezích

6) podle daňového určení (= kdo vybírá): státní (centrální), místní (obecní), daně vyšších územně správních celků

7) podle stupně progrese: proporcionální, progresivní, regresivní

- Proporcionální – existuje 1 sazba, s růstem důchodu poplatníka se míra jeho zdanění nemění
- Progresivní – s růstem důchodu míra zdanění roste (př. důchodová daň)
- Regresivní – s růstem důchodu míra zdanění klesá"

Poznámka

Obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12843
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse