Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Daňová evidence

Daňová evidence

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

V soustavě daňové evidence příjmů a výdajů se účtují - podnikatelé (fyzické osoby) nezapsaní do Obchodního rejstříku, ostatní fyzické osoby provozující jinou výdělečnou činnost (advokáti, komerční pracovníci, lékaři, veterináři, umělci, daňový poradci, auditoři apod.), pronajímatelé, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti. Podnikání fyzických osob. Právnické osoby. Daňová evidence příjmů a výdajů. Účetní knihy - jejich obsah, daňová evidence příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, pomocné knihy o státních složkách majetku a o závazcích z pracovně právních vztahů, pokud pro ně mají použi
t. Pomocné knihy - inventární kniha ( inventární karty) dlouhodobého majetku, kniha zásob (skladní karty), mzdová evidence (mzdové listy), kniha pro evidenci nepřímých daní (kniha evidence daně z přidané hodnoty), další knihy podle potřeby organizace (pokladní kniha, kniha jízd, zakázková kniha apod.). Daňová evidence příjmů a výdajů. Peněžní deník - zapisování, zapisování příjmů, zapisování výdajů, DPH a její zapisování do peněžního deníku (zapisování DPH u neplátců, zapisování a evidence DPH u plátců, zapisování částečné úhrady pohledávky (resp. závazku), průběžné položky). Kniha pohledávek a závazků. Kniha vydaných a přijatých faktur, ostatní pohledávky a závazky. Inventární kniha (karty) - minimální obsah. Kniha zásob (skladní karty) - evidence materiálu, evidence drobného hmotného a nehmotného majetku. Kniha jízd - obsah. Ostatní pomocné účetní knihy¨. Výpočet základu daně. Vybrané „nepeněžní operace“ upravující základ daně z příjmů.

Ukázka z práce:
"Podnikání fyzických osob

Podnikání je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.
Základním právním předpisem pro podnikatele je obchodní zákoník, který upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související.
Podnikatelským subjektem mohou být jak právnické, tak i fyzické osoby.

Fyzické osoby – nemusí být vždy UCE jednotkami, podnikají na základě živnostenského oprávnění (vydá ho ŽÚ). Získáme ho po splnění podmínek, např.:
 dosažení věku 18 let
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost (prokazuje se výpisem z trestního rejstříku)
 odborná způsobilost (s výjimkou živností volných)

Fyzické osoby, jejichž obrat nepřekročí 15 mil Kč a nejsou zapsány v OR, nebudou ze zákona UCE jednotkami – nebude se na ně vztahovat zákon o UCE – nepovedou podvojné UCE, ale daňovou evidenci příjmů a výdajů.
Fyzické osoby, jejichž obrat překročí 15 mil. Kč, budou UCE jednotkami od prvního dne násled. kalendářního roku. Ale podvojné UCE povedou povinně až od prvního dne UCE období násled. po kalendářním roce, ve kterém se styl UCE jednotkou.

Právnické osoby – jsou vždy UCE jednotkami. Určení, zda fyzické osoby jsou UCE jednotkami nebo ne, je stanoveno zákonem:
 fyzické osoby, které jsou zapsány v OR
 FO, u kterých obrat přesáhl za předchozí rok 15 mil. Kč
 FO vedoucí UCE na základě svého rozhodnutí"

Poznámka

Stručný přehled daňové evidence - i s novelami roku 2006.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4253
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse