Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Daňová evidence - maturitní otázka

Daňová evidence - maturitní otázka

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka shrnuje základy daňové evidence, její údaje, zapisování, účetní knihy a charakterizuje účetní jednotky a podmínky, kdy se z nich účetní jednotky stanou. Popisuje také dělení účetních dokladů, jejich náležitosti, zpracování a opravy.

Obsah

1.
Daňová evidence
1.1
Údaje
2.
Zapisování příjmů a výdajů
3.
Průběžné položky
4.
Evidence majetku a závazků
5.
Kniha pohledávek a závazků
6.
Kniha faktur vydaných a přijatých
7.
Ostatní pohledávky a závazky
8.
Fyzická osoba se stane účetní jednotkou
8.1
Fyzická osoba, jejíž obrat překročil 15 000 000 Kč
8.2
Fyzická osoba se rozhodla dobrovolně vést účetnictví
8.3
Fyzická osoba je zapsána do obchodního rejstříku
9.
Členění účetních/daňových dokladů
9.1
Podle druhů
9.2
Podle počtu dokumentovaných účetních případů
9.3
Podle místa vzniku
10.
Náležitosti účetních/daňových dokladů
10.1
Označení dokladu
10.2
Popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků
10.3
Peněžní částku nebo údaje o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
10.4
Okamžik vyhotovení účetního dokladu – jedná se o okamžik ( datum ), kdy je účetní
10.5
Okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodné s okamžikem vyhotovení
10.6
Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho
11.
Oběh účetních/daňových dokladů a postup při jejich zpracování
11.1
Přezkoušení správnosti
11.2
Příprava k zaúčtování
11.3
Zaúčtování dokladů
11.4
Úschova dokladů
12.
Opravy účetních/daňových zápisů
12.1
Doplňkovým zápisem
12.2
Částečným stornem
12.3
Úplným stornem

Úryvek

“Oběh účetních/daňových dokladů a postup při jejich zpracování

1. přezkoušení správnosti – přezkušováním rozumíme kontrolu účetního dokladu z hlediska věcné ( obsahové ) a formální stránky.
věcná stránka – týká se prověřením správnosti údajů na účetním dokladu a přípustnosti účetního případu, kterého se doklad týká ( například kontrola, zda faktura za nákup zboží odpovídá skutečně dodanému množství, druhu a jakosti, zda byly účtovány smluvené ceny ). Součástí přezkoušení je i početní kontrola, která má ověřit správnost výpočtů, které jsou v účetním dokladu provedeny.
formální stránka – se zaměřuje na ověření úplnosti náležitostí účetního dokladu.

2. příprava k zaúčtování – zahrnuje tyto činnosti:

třídění dokladů – je rozdělení dokladů podle stanoveného hlediska, zpravidla podle druhu ( bankovní výpisy, faktury došlé, faktury vystavené ), případně ještě podrobnější členění ( faktury došlé se rozdělí na přijaté faktury investiční, materiálové, režijní…)
označování dokladů – přidělení určitého číselného, resp. Abecedně číselného označení
evidence – zápis dokladů do pomocných účetních knih ( knihy faktur, pokladní knihy…)
určení účtovacího předpisu – představuje stanovení účtů a jejich stran, na kterých bude doklad zaúčtován včetně uvedených peněžních částek. Účtovací předpis se zapíše do předtisku na účetní doklad nebo na samostatný lístek, který se připojí k dokladu. Na účetní doklad lze otisknout i razítko s předtištěným textem.

3. zaúčtování dokladů
4. úschova dokladů – založení do pořadačů, šanonů
účetní doklady jsou důležitým průkazním materiálem, a proto musí být pečlivě uschovány, aby je bylo možno použít při kontrole a při objasnění později vzniklých nesrovnalostí. Podnikatel je povinnen uschovat veškeré účetní písemnosti po dobu stanovenou uschovacími lhůtami. Po uplynutí doby stanovené pro archivování dochází k vyřazení účetních dokladů, tj. ke skartaci.

Opravy účetních/daňových zápisů

- účetním způsobem, tj. novým účetním zápisem, který musí být doložen příslušným účetním dokladem
- neúčetním způsobem, tj. škrtnutím chybného údaje ( při tomto způsobu opravy je nutné chybný zápis přeškrtnout tenkou čarou tak, aby původní zápis zůstal čitelný, a nad něj napsat správnou částku ). K původnímu zápisu se musí přidat poznámka o provedení opravy s datem jejího provedení a podpisem osoby, která opravu provedla. Tento způsob je zejména vhodný při opravě chybné částky, která byla zaúčtována na správných účtech.

Opravovat zápisy lze těmito způsoby:

a) doplňkovým zápisem – používá se při opravě chyb, jestliže byla zapsána nižší peněžní částka na správné účty a jejich správné strany. Opravným doplňkovým zápisem se doúčtuje příslušný rozdíl.
b) částečným stornem – používá se při opravě chyb, jestliže byla zapsána vyšší peněžní částka na správných účtech a na jejich správných stranách. Příslušný rozdíl se zapíše na stejných účtech a na stejných stranách znaménkem mínus.
c) úplným stornem – používá se při opravě chyb, jestliže byl účetní zápis proveden na nesprávných účtech nebo na nesprávných stranách. Úplné storno umožňuje, aby zrušený původní zápis byl zapsán znovu a správně.

Za nesprávné opravování chybných zápisů se považuje přepisování, mazání, přelepování apod., tzn. takové způsoby opravy, po nichž původní zápis zůstane nečitelný."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14136
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse