Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Daňová politika - přednášky

Daňová politika - přednášky

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek o daňové politice. Popsány jsou příčiny selhání tržního mechanismu, daňová kvóta, faktory ovlivňující daňové systémy. Dále je zmíněna historie daňových reforem. Uvedeny jsou složky daňového mixu včetně jejich charakteristik: osobní důchodové daně, daně ze zisku společností, příspěvky na sociální zabezpečení, daně ze spotřeby a majetkové daně.

Obsah

1.
Příčiny selhání tržního mechanismu
1.1
Mikroekonomické
1.2
Makroekonomické
1.3
Mimoekonomické
2.
Daňová kvóta (míra daňového zatížení, taq ratio, tax quota)
2.1
Struktura daňové kvóty = daňový mix
2.2
Rozdělení zemí podle hlavního daňového zdroje
3.
Faktory ovlivňující daňové systémy
3.1
Ekonomické
3.2
Politické
3.3
Kulturně historické
3.4
Administrativně institucionální
3.5
Technické
3.6
Globalizační
4.
Historie daňových reforem
4.1
1. vlna
4.2
2. vlna
4.3
3. vlna (1980 – dnes)
5.
Složky daňového mixu
5.1
Osobní důchodové daně
5.2
Daň ze zisku společnosti (v ČR= daň ze zisku PO)
5.3
Příspěvky na sociální zabezpečení
5.4
Daně ze spotřeby
5.4.1
Daně všeobecné čili daně z prodejů (obratů)
5.4.2
Daně selektivní čili vlastní spotřební daně (daně na věc, in rem)
5.5
Majetkové daně

Úryvek

“4) Daně ze spotřeby
- historicky nejstarší daně, původně naturální charakter
- 2 směry rozvoje:
1) z akcíz ( = daně z právního převodu zboží) se vyvinuly obratové daně = daně ad valorem
- obratové daně představovaly určitou procentní část z ceny obratu zboží
- sazby byly velmi nízké, protože se vybíraly u každého obchodníka- jedno zboží se zdaňovalo několikrát
2) z akcíz vznikly selektivní spotřební daně = daně in rem (základem daně je počet kusů, litrů, tj. fyzických jednotek)
- ukládali se na různé druhy zboží

Dvě základní spotřební daně:
1) daně všeobecné čili daně z prodejů (obratů)
- mezi ně patří daně z obratů a DPH
- výrobci a obchodníci daň připočtou k ceně zboží- tím daň přesunou na spotřebitele
- ukládají se ad valorem ( daň tvoří určité % z ceny zboží)
- mají všeobecný charakter – postihují všechny prodeje
- některé zboží se nedaní (př. vzdělání)
- daně z prodejů mohou být jednorázové ( na každý výrobek uvaleny jen jednou na určeném stupni zpracování) nebo vícerázové
- podle toho, na kterém stupni se platí: daně z maloobchodního obratu, velkoobchodního obratu nebo daně výrobkové (uložena na převod zboží od výrobce do velkoobchodu)

- základ daně: hrubý obrat bez odečtení vstupů na daném stupni zpracování

- daně z prodejů na každém stupni zpracování jsou:
a) duplicitní (kaskádové)- zdaňuje se výrobek u každého zpracovatele, od daňového základu nelze odečíst vstupy
b) neduplictní – př. DPH

výhody
- neutralita – na všechno zboží
- možnost zdanit služby
- výhodné pro mezinárodní obchod – při opuštění země se odčítá
- spolehlivý výnos pro stát
nevýhody:
- náročnost přechodu na DPH, administrativní a technické náročnosti
- může zvýšit inflaci – hrozba zvýšení spotřebitelských cen
- administrativní nákladnost fungování daně- pro poplatníky i stát

DPH
- 1967 Francie
- výnos v ČR: 18,7% (133 mld.)
- přidaná hodnota = přínos subjektu na daném stupni zpracování k hodnotě zboží
- daňový základ: vícerázová daň, není duplicitní (inputy se podruhé nezdaňují, dani podléhá jen hodnota přidaná zpracováním u daného plátce)
- vybírá se na každém stupni zpracování z důchodů z použitých faktorů výroby (mzdy, zisku, renty, úroku)
- při dovozu se daní jen hodnota dováženého zboží ( inputy dovozce vyloučeny)
- sazby DPH- vývoj od více sazeb k jedné, harmonizace v EU


2) daně selektivní čili vlastní spotřební daně (daně na věc, in rem)
- nejstarší daně (akcízy)
- v Čechách dříve: daně z piva, vína, cukru, droždí
- jen na některé druhy zboží (tabák, alkohol, PHM)
- výnos: 11, 8 %
- in rem – nelze zohlednit majetkové, sociální poměry poplatníků
- daňový základ: množství vyjádřené ve fyzických jednotkách
- sazba: na každé zboží jiná ( př. pivo na hl, víno na l)
výhody:
- odrazuje lidí od škodlivé spotřeby (tabák, alkohol)
- příliv peněz do státní pokladny
nevýhody:
- distorzní působení (deformuje ceny, vede k neefektivní alokaci zdrojů, odchylce od paretoefektivní struktury rovnovážné konkurenční ekonomiky- subjekty provádí substituci podle elasticity – čím je elasticita větší, tím je substituce větší, nastane větší neefektivnost)
- substituce může být i kladná: méně lidí bude kouřit…klesnou náklady na zdravotnictví
- regresivní dopad daně – více dopadá na poplatníky s nižšími důchody

5) Majetkové daně
- ve starověku a středověku tvořily podstatu přímého zdanění, postupně ztrácely na významu
- dnes mají význam jen jako daně místní
= daně kapitálové
- pravidelně placené: z nemovitostí, z čistého bohatství
- nepravidelně placené : při převodu majetku (daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí)
- Výnos majetkových daní v ČR 2% z vybraných daní v roce 2000 (16,0 mld)
Výhody
- zohledňují dodatečnou platební kapacitu a přispívají ke zvýšení horizontální a vertikální spravedlnosti
- uplatnění principu prospěchu – místní daně slouží k financování místní infrastruktury
- nemají distorzní účinky na práci jako daně důchodové
- nabádají vlastníky k efektivnímu využívání nemovitostí ( daně z majetku se platí z důchodu, proto se majitel musí rozhodnout, zda mu majetek zbytečně neukrajuje užitek)
Nevýhody:
- nerovnost zdanění movitého a nemovitého majetku ( nemovitý se daní téměř vždy, movitý se často nedaní)
- dvojí zdanění stejného objektu (majetek byl vytvořen z důchodů, který už byl jednou zdaněný) "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12845
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse