Daňová soustava ČR

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Základní prvky daňové techniky - daně, přímá daň, nepřímá daň. Daň - funkce daní (alokační, redistribuční, stabilizační. Tlaky na tvorbu daňové soustavy. Daňový subjekt - poplatníci, plátci daně, Objekt daně - hlava, majetek, důchod, spotřeba . Předmět daně, vynětí z předmětu daně. Základ daně. Daňový systém - požadavky na něj, přímé daně (daně z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb.) fyzických osob, právnických osob), majetkové daně (daň z nemovitostí, daň silniční, daně převodové), nepřímé daně (universální daň – DPH (zákon č. 235/2004 Sb.), spotřební daň (zákon č.353/2003 Sb.), připravovaná daň – ekologická).

Obsah

1.
Základní prvky daňové techniky
2.
Daň
3.
Tlaky na tvorbu daňové soustavy
4.
Daňový subjekt
5.
Objekt daně
6.
Předmět daně, vynětí z předmětu daně
7.
Základ daně
8.
Daňový systém
8.1
Přímé daně
8.2
Nepřímé daně

Úryvek

"Majetkové daně

- představují doplňkový daňový příjem
- platíme podle velikosti a druhu majetku
- dominující postavení má daň z převodu nemovitostí

a) daň z nemovitostí (zákon č. 338/1992 Sb.) – vybírá se dle polohy nemovitostí, výnos z této daně je příjmem obcí
a. daň z pozemků
– předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí
– osvobození od daně se vztahuje na lesní pozemky ochranného pásma (např. CHKO), vodní plochy s výjimkou rybníků sloužící k chovu ryb a pozemky určené k obraně státu
– základ daně u zemědělsky využívané půdy se vypočítá násobením výměry pozemku v m2, průměrné ceny pozemku v dané oblasti stanovenou katastrálním úřadem a koeficientem pro danou oblast (např. Praha 4,5, Náchod 2), u lesních pozemků a rybníků je to součin výměry pozemku s koeficientem 3,8

b. daň ze staveb
- předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České republiky, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí
- osvobození od daně mají stavby veřejně prospěšné (veřejná doprava, vodní úpravny atd.)
- základ daně je výměra půdorysu stavby násobené počtem podlaží
- u obytných domů je sazba daně 1Kč za 1m2, u rekreačních objektů 3Kč za 1m2

b) daň silniční (zákon č. 16/1993 Sb.)
– má neustále rostoucí trend, platí ji držitelé motorových vozidel zapsaných v technickém průkazu
– předmětem jsou silniční motorová vozidla u osobních jsou to pouze ta která jsou používána k výdělečné činnosti
– sazba daně je u osobních vozů podle zdvihového objemu motoru v cm3 a u užitkových podle počtu náprav a hmotnosti


c) daně převodové (zákon 357/ 1992 Sb.)
a. daň dědická a darovací
– jednorázová, vyměřuje se při bezúplatném převodu majetku základ daně je odhadní cena majetku
– sazba daně závisí na míře příbuzenského vztahu

b. daň z převodu nemovitostí
– jednorázová, vyměřuje se při bezúplatném převodu nemovitostí
– základem daně je kupní cena nebo ocenění dle zákona o oceňování
– sazba daně je jednotná (nepodléhá např. místu, kde nemovitost leží, je určená pouze cenou)"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6114
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse