Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Daňová soustava ČR a daně přímé

Daňová soustava ČR a daně přímé

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Jedná se o maturitní otázku vytvořenou podle nových sazeb r. 2015 na téma daňová soustava České republiky a daně přímé. Rozebírá, které daně jsou vybírány v České republice a daně přímé, což je daň z příjmů právnických a fyzických osob.

Obsah

1.
Daň
2.
Základní daňové pojmy
3.
Přímé daně
3.1.
Daň z příjmů fyzických osob
3.2.
Daň z příjmů právnických osob
3.3.
Daň dědická
3.4.
Daň darovací
3.5.
Daň silniční
3.6.
Daň z nabytí nemovitostí
3.7.
Daň z nemovitých věcí

Úryvek

"b) Daň z příjmu PO
Základní pojmy
• Poplatníci – osoby, které nejsou FO, jsou zároveň i plátci daně
(tzn. poplatník plátce)
- organizační složky státu dle zvláštního právního předpisu
• Zdaňovací období
 kalendářní rok (1. 1. 2013 – 31. 12. 2013)
 hospodářský rok (1. 2. 2013 – 31. 1. 2014)
• Předmět daně – příjmy (výnosy) z veškeré činnosti právnické osoby
• Základ daně – je rozdíl, o které výnosy převyšují náklady, tzn. zisk, tzn. hospodářský výsledek upravený dle zákona o daních z příjmů
• pro daňové účely musíme z nákladů vyjmout daňové neuznatelné výdaje, jako jsou náklady na reprezentaci, cestovné nad povolený limit, pokuty, penále
• Termín podání daňového přiznání
 do 31.3.
 Do 30. 6. - pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
Daň z příjmu PO – výpočet daně

c) Daň dědická
• osvobozuje od daně bezúplatný příjem nabytý dědictvím nebo odkazem (závěť)
• osvobozeno veškeré dědění – výběr byl neefektivní
• Osvobození bude platit i pro právnické osoby, které nejsou neziskovou organizací (ty už osvobozené od této daně byly).
• viz § 4a) Zákona o daních z příjmů (ZDP)

d) Daň darovací
• § 4a
• od daně z příjmů je osvobozen bezúplatný příjem z nabytí movité věci, pokud se nabývá od osoby, která je příslušníkem rodiny, žijící s ním ve společné domácnosti
• Osvobozeny budou dary od příbuzných v linii přímé a vedlejší
• Ostatní: sazba 15 %

e) Daň silniční
• upravuje Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
• předmětem daně jsou veškerá vozidla, kterým byla přidělena SPZ a jsou využívána k podnikání.
• platí ji (poplatníkem je) držitel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozidla.
• poplatníkem daně je rovněž zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu.
• od daně jsou osvobozena vozidla jednostopá, diplomatická, vozidla MHD, vozidla zdravotní péče, požární ochrany,
• předmětem daně nejsou např. zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla apod"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30167
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse