Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Daňová soustava - maturitní otázka 2/5

Daňová soustava - maturitní otázka 2/5

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsahem maturitní otázky je daňová soustava České republiky. Vysvětleny jsou základní pojmy a také jsou stručně charakterizovány jednotlivé daně. Uveden je jejich předmět, základ, zdaňovací období a další údaje. V závěru je pozornost věnována poplatkům a jejich dělení. Předchozí maturitní otázka se nachází zde Dlouhodobý majetek - maturitní otázka 1/5 a následující zde Cenné papíry - maturitní otázka 3/5.

Obsah

1.
Daň
2.
Daňová soustava
3.
Daně přímé
3.1.
Důchodové
3.2.
Majetkové
4.
Daně nepřímé
4.1.
Universální
4.2.
Selektivní
4.3.
K ochraně životního prostředí
5.
Základní pojmy
6.
Daň z příjmů fyzických osob
6.1.
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
6.2.
Příjmy z podnikání
6.3.
Příjmy z kapitálového majetku
6.4.
Příjmy z pronájmu
6.5.
Ostatní příjmy
7.
Daň z příjmů právnických osob
8.
Daň z nemovitostí
8.1.
Daň z pozemků
8.2.
Daň ze staveb
9.
Daň dědická, darovací a z převodu majetku
10.
Daň silniční
11.
Daň z přidané hodnoty
12.
Spotřební daň
13.
Poplatky – doplňující daňovou soustavu
13.1.
Soudní
13.2.
Správní
13.3.
Místní

Úryvek

"Základní pojmy:
Poplatník – fyz. nebo právnická osoba, která daň zaplatí / z jehož kapsy peníze ubudou/
Plátce – fyz. nebo právnická osoba, která je povinna daň vypočítat a odvést do státního rozpočtu
Např. daň z příjmů práv. osob – vypočítává a odvádí ji podnik sám /je zároveň poplatníkem a plátcem/
daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti – plátcem je zaměstnavatel a poplatníkem je zaměstnanec
Správce daně – je to finanční úřad /při dovozu z neelejských států EU je to celní úřad/
Předmět daně – u přímých daní – příjem a majetek
u nepřímých daní – výrobky nebo služby
Základ daně – jde o základ v penězích nebo naturálních jednotkách, z něhož se počítá daň
Sazba daně – je to % z daňového základu nebo peněžní částka z měřící jednotky daň. základu
např. 19 %, 1 Kč z 1 m2 zastavěné plochy
Sleva na dani – je to částka, případně % podíl, daň se o tuto částku snižuje
Např. 967 Kč sleva na děti
Zdaňovací období – je období, za které je plátce daně povinen daň vypočítat a odvést
u daní přímých je to kalendářní rok, u daní nepřímých je to měsíc, čtvrtletí
Daňové přiznání – je to písemný dokument, kde se daně vypočítávají a předkládají se správci daně
Platba daně – je to odvod daně správci daně /na všechny daně má každý FÚ samostatný bankovní účet vedený u ČNB/, u některých daní se v průběhu zdaňovacího období platí zálohy a poté se zjistí rozdíl mezi nimi a daň. povinností
Daňový nedoplatek – daňový subjekt zaplatí méně, než by správně měl
Daňový přeplatek – vznikne, když daňový subjekt zaplatí FÚ vyšší částku, než byla jeho povinnost

Daň z příjmu fyzický osob
- platí ji fyzické osoby
- plynou osobám, které mají bydliště v ČR nebo se zde převážnou část roku zdržují /183 dní a více/
Předmět daně
- příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky /ze zaměstnání/
- příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
- příjmy z kapitálového majetku
- příjmy z pronájmu
- ostatní příjmy

a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
Předmět daně – příjmy z pracovněprávního, služebního a členského poměru
Základ daně – superhrubá mzda včetně SaZP,
Slevy na dani:
- na poplatníka 24 840 Kč
- na manželku s příjmem nižším než 38 040 Kč ročně 24 840 Kč
- student prezenčního studia 4 020 Kč
- na dítě žijící ve společné domácnosti 11 604 Kč /2010/
Sazba daně – 15 %"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje množství zkratek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21564
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse