Daňové teorie

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá daňové teorie. Zabývá se daňovou propedeutikou. Klasifikuje daně. Sleduje daňové principy, incidence, Lorenzovu křivku, teorii majetkových daní i odvody sociálního pojištění. Rozebírá dopad rozdělení příspěvku na sociální pojištění na trhu práce, negativní důchodové daně, daně ze zisku firem a odpisy. Všímá si problematiky nepřímých daní a daní jako nástrojů ekologického prostředí. Závěr patří daním k ochraně životního prostředí a daním v mezinárodním měřítku.

Obsah

1.
Daňová propedeutika
2.
Klasifikace daní
2.1.
Charakteristické znaky nejnovějšího období
2.2.
Třídění daní
2.2.1.
Přímé a nepřímé daně
2.2.2.
Členění podle subjektů daně
2.2.3.
Podle kritéria, jak zohledňují důchodovou situací poplatníka
2.2.4.
Podle mechanismu – daňová distorzita
2.2.5.
Kritérium vztahu daňové sazby k daňovému základu
2.2.6.
Podle ekvivalence, podle OECD
2.3.
Progresivita daně
3.
Daňové principy
3.1.
Principy současnosti
3.1.1.
Princip pružnosti a efektivity
3.1.2.
Princip administrativní jednoduchosti
3.1.3.
Princip spravedlnosti
3.2.
Zdaňování spotřební daní
4.
Daňová incidence
4.1.
Úloha cenové elasticity při zdaňování
4.1.1.
Snaha ekonomických subjektů
4.2.
Úloha cenové elasticity
4.3.
Vliv velikosti nadměrného daňového břemene a samotné daně
5.
Lorenzova křivka
5.1.
Ginino koeficient
5.2.
Měření celkové progresivity
5.3.
Incidence na nedokonalých trzích
5.4.
Teorie jednotlivých druhů daní
5.4.1.
Osobní důchodová daň (inflace a osobní důchodová daň, vlastnosti osobní důchodové daně)
5.5.
Teorie sociálního pojištění
5.5.1.
Sociální pojištění, vlastnosti odvodů
5.5.2.
Koncept negativní důchodové daně
5.5.3.
Daň ze zisku firem
5.5.4.
Argumenty zastánců (absolutistické pojetí)
5.5.5.
Integralistické pojetí (odpůrci)
5.5.6.
Problém odpisů
5.6.
Zásoby
5.6.1.
Problém financování firmy (úvěrem, investicí)
5.6.2.
Problém propojení daně ze zisku firem a osobní důchodové daně
6.
Teorie majetkových daní
6.1.
Rozdělení majetkových daní
6.2.
Teorie nepřímých daní
6.2.1.
Klasifikace
6.2.2.
DPH (principy - podle země původu, princip země určení spotřeby, DPH nevýhody, způsoby výpočtu DPH, počet sazeb, základní předpis, daňová asignace)
7.
Odvody sociálního pojištění
7.1.
Dělení, vlastnosti
7.2.
Veřejné pojištění
8.
Dopad rozdělení příspěvku na sociální pojištění na trhu práce
8.1.
Zavedená daň
8.2.
Daň placená zaměstnavateli
9.
Negativní důchodové daně
10.
Daně ze zisku firem
10.1.
Argumenty pro a proti
11.
Daň ze zisku firem
12.
Odpisy
12.1.
Problém financování firmy úvěrem
12.2.
Problém financování firmy investicí
12.3.
Daňový klín
12.4.
Problematika propojení daně ze zisku firem a osobní důchodové daně
13.
Teorie majetkových daní
13.1.
Rozdělení majetkových daní
13.1.1.
Daň z čisté hodnoty, daň z nemovitostí, daň z kapitálových výnosů, daň z transakcí, daň pozůstalostní a dědická
14.
Teorie nepřímých daní
14.1.
Klasifikace
14.1.1.
Specifické (selektivní, výběrové)
14.1.2.
Všeobecné
14.2.
Dva principy intrakomunitárního plnění
14.2.1.
Princip země původu
14.2.2.
Princip země určení (spotřeby)
14.2.3.
Pozitiva a negativa DPH, výpočet DPH
14.2.4.
Sazby DPH k 1. 8. 2005
14.2.5.
Nulová sazba
15.
Daně jako nástroje ekologického prostředí
15.1.
Jak se daně objevily v ochraně
15.2.
Nástroje k ochraně životního prostředí
15.3.
Několik podob daňového zvýhodnění
15.4.
Ekologické nástroje ochrany životního prostředí
15.5.
Možnost konstrukce ekologických daní
16.
Daně k ochraně životního prostředí
16.1.
Česká republika
16.2.
Důvody ekologizací daní
17.
Daně v mezinárodním měřítku
17.1.
Problémy (úloha cla, problém konkurence a harmonizace daňového systému)
17.2.
Žebříček platnosti daňových systémů
17.3.
Metody zamezení dvojího zdanění

Úryvek

"DANĚ K OCHRANĚ ŽP

1. Pigouovské daně
2. Nepřímé ekolo. daně
3. Daně s neplánovanými ekolo. vlivy
4. Účelové ekol. daně

ad1.
- teoretický model uvalení jednotkové daně na straně spotřebitele či výrobce
- snaží se, aby mezinárodní N výrobce = mez. N společnosti

ad2.
- v daňové soustavě ČR jsou nepřímé daně využívány – např. daně z tabáku a tabákových výrobků, z uhlovodíkových paliv a maziv =) jakékoliv zdražení, lidé si budou kupovat pořád

ad3.
- daně z uhlovodíkových paliv a maziv – původně neměly ekol. význam, ale postupně jej nabyly

ad4.
- výnos z těchto daní je použit pro ekolog. účely – přímá vazba (např. silniční daň =) daň jde do dopravy na silnice)

ČESKÁ REPUBLIKA
- 1999 MF s MŽP vydal návrh na daně ze ŽP
- 2000 koncepce ekologizace daň. soustavy
- do r. 2008 by měla mít ČR zavedeny ekol. daně
- ČR chce v průběhu 5 let dosáhnout neutrální zdanění ŽP

Důvody ekologizací daní
- jednoduchost a přehlednost, což nelze splnit při zdanění příliš velkého počtu komodit
- dopady na eko. (pozitivní)
- ekolog. daně by se měly vztahovat na komodity, kde není účelové využití výnosů na rozdíl od ekolog. poplatků
- výnos z daní může být podstatně vyšší než výnos z poplatků
- pro ekologizaci nejsou vhodné komodity s vysokou elasticitou poptávky, což by mohlo znamenat, že s poklesem jejich spotřeby se sníží výnos těchto daní"

Poznámka

Práce má heslovitou formu. Obsahuje tabulky, schémata a grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11886
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse