Daňový systém v ČR

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje daňový systém ČR. Charakterizuje veřejné finance, příjmy rozpočtů a daňový systém. Zaměřuje se na český systém, kde sleduje jednotlivé daně, daňové určení, právní rámec, daňovou kvótu, základní prvky daňové techniky i funkce daní. Všímá si také konstrukčních prvků daně, daňového subjektu a objektu, základu a sazby daně, slevy na dani, daňového inkasa a správy daní. Uvádí, kdo jsou účastníci daňových řízení, a co zahrnujeme mezi zásady, úkony a části daňových řízení. Závěr patří opravným prostředkům.

Obsah

1.
Veřejné finance
1.1.
Soustava veřejných rozpočtů
2.
Příjmy rozpočtů
2.1.
Veřejné (nedaňové) příjmy
3.
Daňový systém
3.1.
Daňové zásady
3.2.
Historie
4.
Daňový systém v ČR
4.1.
Přímé daně
4.2.
Nepřímé daně
4.3.
Ostatní
5.
Významnost jednotlivých daní v celkovém systému
6.
Daňové určení
6.1.
Municipální rozpočty
7.
Právní rámec
7.1.
Systém sociálního zabezpečení
8.
Daňová kvóta
9.
Základní prvky daňové techniky
9.1.
Daně, poplatky
10.
Funkce daní
10.1.
Daňová konkurence a harmonizace
11.
Konstrukční prvky daně
12.
Daňový subjekt
13.
Základní objekty daně a jeho odvození
13.1.
Vymezení předmětů daně
14.
Základ daně a jeho odvození
14.1.
Odpočty
15.
Sazba daně relativní a pevná
16.
Slevy na dani
17.
Daňová inkasa
18.
Správa daní
19.
Účastníci daňového řízení
19.1.
Daňový subjekt, správce daně
19.2.
Třetí osoby daňového řízení
19.2.1.
Svědci, předzvědné osoby, znalci a další
19.2.2.
Právní zástupci daňových subjektů, daňový poradce
20.
Místní příslušnost
21.
Zásady daňového řízení
22.
Úkony daňového řízení
22.1.
Podání
22.2.
Rozhodnutí
22.3.
Lhůty
22.3.1.
Běh a prodloužení lhůt
23.
Části daňového řízení
23.1.
Přípravné, vyměřovací
23.2.
Placení daně
23.3.
Vymáhací řízení
24.
Opravné prostředky
24.1.
Řádné opravné prostředky
24.1.1.
Odvolání
24.1.2.
Stížnost, námitka, reklamace
24.2.
Mimořádné opravné prostředky
24.2.1.
Obnova řízení, přezkoumání

Úryvek

"Opravné prostředky
- způsob obrany daňového subjektu vůči rozhodnutí správce daně
- řádné – rozhodnutí dosud nenabylo právní moci – odvolání, stížnost, námitka, reklamace
- mimořádné – když je pravomocné – obnova řízení, přezkoumání rozhodnutí, prominutí daně

Pravomocné rozhodnutí
- musí být v takové podobě, že nelze proti němu použít žádný odvolací prostředek (žádost, odvolání, námitka) nebo proběhla lhůta ve které to bylo možné
- už není možné použít řádný opravný prostředek

Řádné opravné prostředky
Odvolání
- je dvoustupňové – správce daně může daňovou kauzu podstoupit nadřízenému orgánu – rozhodne zda se vyhoví či ne
- napadá se v případě nezákonnosti rozhodnutí (rozhodnutí X právní předpis), právní rozhodnutí zdůvodnění, nesprávnost rozhodnutí, zpochybnění důkazních prostředků
- lze jej podat do 30 dnů od následujícího dne od doručení – většinou je datum uveden
- nemá odkladný účinek (např. proti platovému výměru) – platí stále lhůta pro zaplacení dokud není nové rozhodnutí – neprodlužuje se odvoláním

Stížnost
- poplatníci podávají v případě, že plátce daně provádí srážku nesprávným způsobem
- nejprve se však podává žádost o vysvětlení na plátce a pak případně stížnost na FÚ

Námitka, reklamace
- oprané prostředky které daňový subjekt používá při vymáhání daně
- lze ji podat při každém úkonu, proti zamítnutí námitky se nelze odvolat

Mimořádné opravné prostředky
Obnova řízení
- zahájení nového řízení ve věci ve které bylo vydáno pravomocné rozhodnutí
- na žádost daňového subjektu nebo správcem daně"

Poznámka

Psáno heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13123
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse