Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Daňový systém - výpisky z přednášek

Daňový systém - výpisky z přednášek

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek na téma daňová soustava. Text heslovitou formou seznamuje se soustavou daní. Definuje základní pojmy. Podrobně popisuje nejen silniční a majetkové daně, ale také daně z příjmů. U všech daní uvádí jejich výpočet spolu s příklady. Vše je doplněno schématy a tabulkami.

Obsah

1.
Soustava daní (platná od 1993)
1.1.
Přímé daně
1.2.
Nepřímé daně
2.
Základní pojmy
2.1.
Daň
2.2.
Odvod
2.3.
Poplatek
2.4.
Clo
2.5.
Sankční platby
2.6.
Pokuta
2.7.
Penále
2.8.
Zvýšení daně
3.
Silniční daň
3.1.
Stanovení daňové povinnosti
3.2.
Vznik daňové povinnosti
3.3.
Zánik daňové povinnosti
4.
Majetkové daně
4.1.
Daň dědická
4.1.1.
Odčitatelné položky
4.1.2.
Výpočet daně
4.2.
Daň darovací
4.2.1.
Výpočet daně
4.3.
Daň z převodu nemovitostí
4.3.1.
Výpočet daně
4.3.2.
Daň z pozemku
4.3.2.1.
Pozemky zastavěné stavbami
4.3.2.2.
Vodní plochy
4.3.2.3.
Lesní pozemky
4.3.3.
Daň ze staveb
4.3.3.1.
Zdaňování obytných domů a staveb tvořících příslušenství
4.3.3.2.
Zdaňování bytů a samostatných nebytových prostorů (garáž)
4.3.3.3.
Zdaňování staveb pro podnikatelskou činnost
4.3.3.4.
Zdaňování garáží
4.3.3.5.
Zdaňování ostatních staveb
5.
Daně z příjmu
5.1.
Daň z příjmů fyzických osob (FO)
5.1.1.
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti (ZČ) a z funkčního požitku (FP) (dle §6)
5.1.2.
Zdaňování příjmů z podnikání a JSVČ (dle §7)
5.1.3.
Zdaňování příjmů z kapitálového majetku (dle §8)
5.1.4.
Zdaňování příjmů z pronájmu (dle §9)
5.1.5.
Zdaňování ostatních příjmů (dle §10)
5.1.6.
Mezinárodní zdanění u FO
5.2.
Daň z příjmů právnických osob (PO) a společná ustanovení (pro FO a PO), dle §17-21
5.2.1.
Metodika stanovení daně
5.2.2.
Daňově uplatňované výdaje (náklady) - na dosažení, udržení a zajištění příjmů
5.2.3.
Režimy daňového odepisování rezerv a OP k pohledávkám
5.2.4.
Leasing
5.2.5.
Základní zásady daňového odpisování (§26 - §33)
5.3.
Spotřební daně
5.3.1.
Běžný daňový doklad
5.3.2.
Zjednodušené daňové doklady
5.3.3.
Splátkový kalendář

Úryvek

"• zákon č.16/1993 Sb. o dani silniční, v platném znění
• zdaňuje se: užívání pozemních komunikacích v ČR silničními vozidly (jen vozidly, která jsou označována jako „silniční vozidla“)
• pozemní komunikace jsou: dálnice, silnice a místní komunikace od označení (od cedule) města až po konec
• silniční vozidla jsou: vozidla určena k provozu na pozemních komunikacích (silniční vozidla nejsou: stavební stroje – parní válec, jeřáb, kolo, vozík pro invalidy, tank, atd.)

Konstrukce daně:
Předmětem daně jsou, (na co se ta daň vztahuje) jen silniční vozidla, která splňují dvě podmínky, a to:
1) má přidělenou státní poznávací značku (SPZ) v ČR nebo je vozidlo evidováno v zahraničí
2) vozidlo je používáno nebo určeno k podnikání a k JSVČ, nebo je vozidlo používáno v přímé souvislosti s podnikáním (auto budu mít v majetku firmy a stojí mi na dvoře celý den, ale i přesto platím z tohoto vozidla daň – určeno k podnikání, půjčím auto například sousedovi, ale daň z toho vozidla zaplatím já, nikoliv ten, kdo ho používá pro podnikání – v přímé souvislosti s podnikáním)

-5-
Vozidla předmětem daně:
a) jsou:
1) osvobozené od daně
2) platí se daň
b) nejsou

Vozidla jsou předmětem daně, ale jsou od daně osvobozena od daně (ad a), ad 1)):
• když jsou vozidla předmětem daně a jsou osvobozené od té daně, tak musím podat daňové přiznání, ve kterém uvedu, že je vozidlo osvobozeno od daně a že daň = 0
• od daně jsou osvobozená tyto vozidla (§3):
1) osvobození bez vazby na podmínky
- jednostopá vozidla (motorky) a vozidla se třemi koly (například „hadrák“)
2) osvobození je vázáno na určité podmínky (podmínku):
- je osvobozeno vozidlo, když splním ty podmínky (například vozidlo požární ochrany, záchranka, zásobovací vozidla pitnou vodou, atd.)
3) vozidla, která jsou osvobozená do určité doby v určitém časovém limitu:
- u nás toto platilo do r.1998, teď už časové omezení NEEXISTUJE

Předmětem daně nejsou tyto vozidla (ad b)):
1)traktory a jejich přípojná vozidla (vlečky nebo libovolný počet vleček), když jezdí po
silnici
2)tzv. ostatní vozidla (jízdní kola, potahová vozidla, jednonápravový traktor s přívěsem a motorové vozíky pro invalidy)
3)speciální automobily pásové
4)vozidla, kterým byla přidělena zvláštní státní poznávací značka

Vozidla jsou předmětem daně, a platí se daň (ad a), ad 2)):
• kdo je poplatníkem daně (na koho dopadá daňové břemeno PŘÍMO):
1) FO nebo PO, která je napsaná v technickém průkazu jako DRŽITEL vozidla
2) Uživatel vozidla (osoba, která není zapsána jako držitel, ale automobil užívá), může to být:
a) FO, která zemřela, nebo PO, která zanikla – v tomto případě platí uživatel tohoto vozidla (platí daň ten, kdo vozidlo užívá)
b) Osoba, která užívá vozidlo evidované v zahraničí
c) Když užívám vozidlo, kdy držitel je odhlášen z evidence na dopravním inspektorátu
3) Zaměstnavatel, kdy zaměstnanec jede na služební cestu a vezme si svůj automobil (či-li zaměstnavatel platí daň za dny, kdy je zaměstnanec na služební cestě se svým vozidlem), pokud však už je silniční daň zaplacená, tak zaměstnavatel neplatí nic (může ji mít sám zaměstnanec na své auto již zaplacenou). Zaměstnavatel mi vyplácí tzv. „cesťák“.
4) Osoba užívající vozidlo, které je určeno jako státní mobilizační rezerva (automobil, který nesmí například opustit území ČR)"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 76 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Čísla stránek jsou součástí textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18471
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse