Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Datové schránky

Datové schránky


Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Cílem seminární práce do předmětu Informační služby je stručně seznámit čtenáře s podstatnými principy fungování datových schránek a možnostmi jejich využití při bezpečném a spolehlivém přenosu datových zpráv. Práce se pokouší vysvětlit uvedenou problematiku srozumitelným způsobem a chce prostřednictvím tohoto textu obeznámit všechny budoucí uživatele se základními informacemi o funkčnosti těchto datových schránek.

Obsah

1.
Úvod
2.
Datové schránky
3.
Datové schránky pro fyzické osoby
4.
Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky
5.
Přístupové údaje
6.
Zpřístupnění datové schránky
7.
Aktivace datové schránky
8.
Vytváření a odesílání datových zpráv
9.
Příjem datové zprávy
10.
Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky
11.
Závěr

Úryvek

"1. Datové schránky

Datové schránky zřizuje a spravuje ministerstvo vnitra a jsou upraveny zákonem
č. 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Datová schránka je elektronickým úložištěm, nebo-li datovým prostorem, který je vyhrazen pro orgán veřejné moci, právnickou osobu, fyzickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající. Jsou do nich doručovány datové zprávy a prostřednictvím nich jsou prováděny úkony vůči orgánům veřejné moci.
Datová schránka je součástí Informačního systému datových schránek, který je informačním systémem veřejné správy. Je upraven zákonem 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy. Tento informační systém je určen k doručování dokumentů mezi orgány veřejné moci, právnickými osobami, fyzickými osobami podnikajícími či fyzickými osobami. Informační systém obsahuje informace o datových schránkách a jejich uživatelích jako například: identifikátor datové schránky, datum zřízení, zpřístupnění, znepřístupnění a zrušení datové schránky s uvedením hodiny, minuty a sekundy, jméno, příjmení, rodné číslo uživatele, atd.
Správcem informačního systému datových schránek je ministerstvo a jeho provozovatelem je držitel poštovní licence. Odměna držiteli poštovní licence za provozování informačního systému datových schránek se stanovuje podle cenových předpisů. Náklady spojené s provozováním informačního systému datových schránek hradí stát z prostředků státního rozpočtu, které jsou vyčleněny dle návrhu ministerstva.

2. Datové schránky pro fyzické osoby

Datovou schránku fyzické osoby zřídí bezplatně ministerstvo na žádost fyzické osobě, která je plně způsobilá k právním úkonům. Schránka je zřízena do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky. Vykonává-li fyzická osoba působnost v oblasti veřejné správy, ministerstvo jí na žádost umožní, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky orgánu veřejné správy.

Náležitosti žádosti o zřízení datové schránky jsou:
• jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny;
• rodné příjmení;
• den, měsíc a rok narození;
• místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, uvádí se místo
narození a stát, na jehož území se narodila;
• státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem ČR;
• žádost musí také obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby;"

Poznámka

Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26195
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse