Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > David Lewis: Tajná řeč těla - rozbor knihy

David Lewis: Tajná řeč těla - rozbor knihy

Kategorie: Komunikace, Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor rozebírá knihu Davida Lewise Tajná řeč těla. Podává stručnou charakteristiku knihy bez zaměření na obsah jednotlivých kapitol. Vyzdvihuje důležitost neverbální komunikace jako takové při komunikaci s druhými lidmi. Vybírá poznatky z kapitoly o ovládání času a prostoru druhé osoby. V závěru upozorňuje, jak poznat člověka, který lže, a jak se vyvarovat signálům nepřátelství.

Obsah

1.
Cíl knihy
2.
Neverbální komunikace u lidí
3.
Neverbální komunikace u zvířat
4.
Důležitost kontaktu s očima
5.
Přesilová hra - ovládání času a prostoru druhé osoby
5.1
Prostor a postavení
5.2
Výška postavy a postavení
5.3
Majetek a postavení
5.4
Umístění a postavení
5.5
Soukromí a postavení
5.6
Čas a postavení
6.
Jak poznat klam?
6.1
Méně gestikulace
6.2
Signály nepřátelství
7.
Signály, které je třeba sledovat
8.
Vlastní názor na knihu

Úryvek

"Řeč těla, je vlastně tajný jazyk, který sděluje mimo naši normální úroveň vnímání, působí na podvědomí, působí silně na to, jak myslíme, jaké máme pocity a jak se chováme, aniž bychom si byli vědomi, co je příčinou našich reakcí. Jsou to podprahové účinky na vědomí. Je to celý spletitý systém komunikace.
Autor uvádí, že oči jsou to hlavní a hned na konkrétním případu nabízí dvě na první pohled stejné fotografie s tím, aby čtenář určil, která se mu jeví příznivější, kterou upřednostňuje. I já jsem si tedy dle návodu jednu zvolil a přiznám se, že jsem nevěděl přesně proč právě tuto. Vysvětlení je prosté, spočívající v rozšíření zornic osoby na fotografii za pomocí retuše. To signalizuje zájem u osoby heterosexuální u opačného pohlaví či naopak odpudivě u stejného pohlaví. Je těžko měřitelné, jaký je poměr přijatých sdělení verbálních a neverbálních, ale lze to odvodit např. od počtu neuronů optických a sluchových nervů vedoucích do mozku, kde oční nervy obsahují 18 x více neuronů. Možná i proto jsem v každé kapitole našel zmínku o očích či očním kontaktu, nebo náznaku rozpoznatelném z očí.
Citlivost neverbálního vnímání platí též u zvířat doložitelný z případu tzv. chytrého Hanse, což byl kůň, jenž dovedl počítat. Vystupoval v cirkusu a postupně se učil násobení, dělení a výsledky vyťukával kopytem. Byl natolik pozoruhodný, že jej zkoumala komise odborníků, neboť i po odchodu majitele z místnosti dokázal uvedené matematické operace. Až další komise odhalila, že kůň byl mimořádně vnímavý na neverbální komunikování a čtení signálů lidského těla. Při otázce obecenstvo vždy napjalo pozornost což kůň rozpoznal. Pak při vyťukávání výsledku kopytem při správném počtu se obecenstvo uvolnilo a kůň přestal vyťukávat. Takže když mu komise zadala úkol, jehož výsledek v místnosti nikdo neznal, kůň neodpovídal a tak bylo ověřeno uvedené celkem logické i když překvapivé vysvětlení. Není to sice typický příklad, ale je rozhodně zajímavé využít takových schopností u zvířete.
O důležitosti kontaktu očima psal i v roce 1973 David Rosenham, který sledoval lékařskou péči o pacienty duševně nemocné a to z pozice pacienta. Zrakový kontakt s pacienty udržovalo jen 23 procent lékařů, ostatní je v podstatě přehlíželi. Nebrali je za osoby ve stejném postavení, čehož následkem byla neverbální lhostejnost a právě i proto lékaři mezi pacienty nepoznali osoby, které prováděli ono pozorování i když opravdoví pacienti je rozeznali téměř okamžitě.
Oproti oční komunikaci, která se jen těžko předstírá a je asi pravdivější, lidé považují tvář za barometr nejvnitřnějších pocitů druhého a převážně si myslí, že se v ní dobře vyznají. Řečtí herci používali masku zvanou persóna a osobnost byla dlouho spojována s obličejem. Tvář ale může klamat. Obličej druhého vnímáme tak, že vnímáme pouze jeho části např. ústa, která se usmívají. Na fotografii v knize autor demonstruje, že po zakrytí usmívajících se úst má za následek změnu interpretace výrazu obličeje a to jsou tu ještě možnosti předstírání úsměvu a některých dalších znaků, které zmíním níže.

Přesilová hra

Tato kapitola mne zaujala proto, že její tajemství spočívá v tom, že ovládáte čas a prostor druhé osoby. K seznámení s neverbálními gesty přesilové hry je důležité popsat šest způsobů, ze kterých je možno ze signálů zjistit skutečné postavení druhého a jsou to následující :

- prostor a postavení - použití prostoru ke zdůraznění postavení lze nalézt např. v kostelech a jejich prostorovém uspořádání, kde právě uspořádání sedadel bylo vyjádřením zařazení do třídy, než vyjádřením zbožnosti. Kněz měl bohatě zdobenou vyvýšenou kazatelnu, nad věřícími. Někdy ještě výše bývala umístěna sedadla pro majitele panství a jeho rodinu. V dnešní době je to např. velikost a umístění kanceláře, dle čehož lze odhadnout postavení osoby, se kterou jednáme v určité instituci, organizaci či společnosti. Větší a prostornější patří výše postavenému a důležitějšímu."

Poznámka

Práce z Univerzity Jana Amose Komenského v Praze, pro předmět Sociální psychologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20714
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse