Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Dávky a služby sociální pomoci - bakalářská práce

Dávky a služby sociální pomoci - bakalářská práce

Kategorie: Právo, Sociální práce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Masarykova univerzita Právnická fakulta, Brno

Charakteristika: Cílem bakalářské práce je podat stručný přehled systému sociálního zabezpečení ČR po změnách k 1. 1. 2007, s podrobnou analýzou jedné systémové součásti, a to sociální pomoci, která zaznamenala radikální změny díky novému zákonu č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách a zákonu č. 111/ 2006 Sb., o pomoci hmotné nouzi.

Obsah

0.
Úvod
1.
Sociální politika
1.1
Tři základní pojetí v přístupu k sociální politice
1.2
Základní principy a nástroje sociální politiky
2.
Předmět a systém práva sociálního zabezpečení
2.1
Předmět práva sociálního zabezpečení
2.1.1
Pojem sociální zabezpečení
2.1.2
Právo sociálního zabezpečení
2.1.3
Formy sociálního zabezpečení
2.1.4
Prameny práva sociálního zabezpečení
2.2
Systém práva sociálního zabezpečení
3.
Sociální pomoc
3.1
Pojem a charakteristika sociální pomoci
3.2
Prameny upravující vztahy sociální pomoci
3.3
Orgány sociální pomoci
3.4
Osobní a věcný rozsah sociální pomoci
3.5
Subjekty sociální pomoci
3.6
Vymezení některých pojmů
4.
Dávky a služby sociální pomoci
4.1
Dávky sociální pomoci
4.2
Služby sociální pomoci
4.3
Ústavní péče
4.4
Celorepublikový projekt „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb”
4.5
Nedostatky současné úpravy v oblasti sociální pomoci
4.6
Reformy sociální pomoci
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury
7.
Zadání
8.
Resumé v anglickém jazyce

Úryvek

“1.1 Tři základní pojetí v přístupu k sociální politice

Paternalistické pojetí – paternalismus můžeme přiřadit do doby vlády komunismu. Stát přiděloval všem svým členům role a reguloval jejich pohyb „seshora.“ Podmínkou byla loajálnost a občanství. Sociální stát je v tomto pojetí velmi silný a má funkci kontrolní. Dnes má sociální politika znaky paternalistického pojetí např. ve Švédsku, Holandsku, Norsku, Finsku.

Liberální pojetí – uplatňují jej především liberálové, hlavním symbolem je tedy trh a od něj se vše odvíjí. Podmínkou je „vydělej peníze, pak pomáhej“. Stát zde nemá hlavní úlohu a tyto systémy najdeme např. v Anglii nebo v USA.

Institucionální pojetí – neboli snaha o kompromis. Sociální politika je součástí společnosti a nabízí pomoc všem, kteří ji potřebují. Dávky jsou součástí přerozdělování ve společnosti. Člověk má na sociální pomoc ze zákona právo. Např. ČR, Německo, Švýcarsko, Francie.

1.2 Základní principy a nástroje sociální politiky

Snaha sociální politiky vytvořit ve státě vhodné podmínky pro všestranný rozvoj občanů je prováděna a podporována množstvím nástrojů, institucí, norem a vzájemně propojených subsystémů, které jsou povinny respektovat určité základní principy.

Princip sociální spravedlnosti
Tento klíčový princip sociální politiky považuje spravedlnost za základní měřítko mezilidských vztahů, za mravní a náboženskou hodnotu a za základ právního řádu a státní politiky. Spravedlnost pro účely sociální politiky lze chápat jako právní spravedlnost- souhrn norem a zásad- a také spravedlnost sociální, jež je dána pravidly rozdělování prostředků a předpokladů veřejného blahobytu mezi jednotlivé subjekty ve společnosti.

Princip sociální solidarity
Souvisí především s utvářením a rozdělováním životních podmínek a prostředků jedinců a sociálních skupin, zejména rodin, v zájmu naplňování principu sociální spravedlnosti. Při uplatňování tohoto principu jde v zásadě o rozkládání odpovědnosti za sociální zabezpečení na celou společnost. Na sociální solidaritu lze nahlížet z různých hledisek. Z hlediska toho, kdo solidaritu organizuje, hovoříme o solidaritě mezinárodní- sem patří například aktivity světových organizací, dále celostátní, místní či regionální nebo o solidaritu jednotlivců a rodin. Z jiného hlediska lze hovořit o solidaritě mezigenerační, tzn. ekonomicky aktivního obyvatelstva s obyvateli neaktivními, o solidaritě zdravých s nemocnými, zaměstnaných s nezaměstnanými, bezdětných občanů s rodinami s dětmi."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10540
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse