Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dědické právo

Dědické právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Práce na téma dědické právo vysvětluje, co všechno je možné dědit, jakými zásadami se řídí dědické řízení. Popisuje vydědění a předměty dědění. Uvádí dědění ze závěti, i náležitosti závěti. Vyjmenovává skupiny dědiců, i neopomenutelné dědice. Obsahuje příklady vydědění, neopomenutelného dědice a závěti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Odmítnutí dědictví
2.2.
Vydědění
2.3.
Předpoklady přechodu majetku na dědice
2.4.
Předměty dědění
2.5.
Dědické řízení
2.6.
Dědění ze zákona
2.6.1.
Dědické skupiny při dědění ze zákona
2.7.
Dědění ze závěti
2.8.
Forma a obsah závěti
2.9.
Neopomenutelný dědic
3.
Praktická část
3.1.
Příklady vydědění
3.2.
Neopomenutelný dědic
3.3.
Závěť
4.
Závěr

Úryvek

"2.8. Forma a obsah závěti
„Podepsal-li zůstavitel závěť alespoň svým příjmením, je tím splněna náležitost podpisu závěti podle ustanovení § 476 odst. 2 o. z., pokud o totožnosti podpisu zůstavitele nejsou žádné pochybnosti.“16 Z hlediska formy může zůstavitel pořídit buď tzv. holografií závěť, tj. závěť, která je celá psaná vlastní rukou, jím podepsaná a datována. Takovouto závětí může pořidit pouze osoba, která může číst a psát. Vlastnoruční závěť musí být celá sepsána vlastní rukou pořizovatele, opatřena vlastnoručně napsaným datem (tj. dnem, měsícem a rokem, kdy byla dokončena) a posléze pořizovatelem vlastnoručně podepsána. Přitom je třeba dbát na to, aby podpis uzavíral celý text závěti, protože k tomu, co by bylo uvedeno za ním, by se už nepřihlíželo.
Vedle této formy závěti připouští platná právní úprava i tzv. závěť alografní, což je závěť, která není psána vlastní rukou zůstavitele, ale je psána např. na psacím strojí či osobou od zůstavitele odlišnou. Dá-li pořizovatel přednost závěti psané například na počítači, musí takto sepsanou závěť vlastní rukou alespoň podepsat a před dvěma svědky prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. S obsahem listiny svědky přitom seznamovat nemusí, postačí učinit uvedené prohlášení a požádat je, aby se na závěť rovněž podepsali.
Chceme-li mít jistotu, že při sepisování závěti nepochybíme, bude rozumné obrátit se s žádostí o pomoc na některého notáře. Originál závěti tak zůstane bezpečně u notáře uložen a závěť bude navíc evidována v Centrální evidenci závětí, kterou vede Notářská komora ČR v elektronické podobě, což je současně pojistkou toho, že se na závěť v pravý okamžik narazí.
Zůstavitel, který nemůže číst nebo psát, projeví svoji poslední vůli před třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí být přečtena a pitomými svědky podepsána. Přitom musí před nimi potvrdit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Pisatelem a předčitatelem může být i svědek, pisatel však nesmí být zároveň předčitatelem.

Pokud jde o obsah závěti, musí být ze závětí patrno, že zůstavitel projevuje svou vůli nakládat se svým majetkem pro případ smrti. Hlavním obsahovým ustanovením závěti je stanovení dědice (dědiců). Označení dědice musí být určité, většinou se děje označením jména a příjmení dědice, případě dalšími údaji (příbuzenský vztah, datum narození). Ustanoví-li zůstavitel v závěti více dědiců, může určit jejich dědické podíly, neurčí-li je, platí že podíly dědiců jsou stejné.

Závěť lze kdykoliv odvolat, změnit, nebo ji zrušit zřízením závěti nové, pokud vedle ní původní závěť neobstojí (pokud by se nová závěť týkala jiné části zůstavitelova majetku než závěť staršího data), v rozhodný okamžik se bude přihlížet k oběma listinám, pochopitelně
za předpokladu, že budou platné. Pokud se pořizovatel odchýlí od zákonem stanovené formy, jeho závěť bude neplatná. „Zůstavitel zruší závěť také tím, že zničí listinu, na níž byla napsána.“17"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://www.ireceptar.cz/nezarazeno/dedicke-pravo-i/; http://www.mendelu.org/upload//prednasky_-_pravo.doc.; http://www.ireceptar.cz/nezarazeno/dedicke-pravo-v/; http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-dokumenty/KOP/OP2/OP2_-_PRAVO_DEDICKE.ppt.
Práce k modulu Základy veřejného a soukromého práva - The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17858
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse