Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dědické právo

Dědické právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na oblast dědického práva, seznamuje s jeho právní úpravou a vysvětluje stěžejní pojmy. Věnuje se například závěti, jejímu obsahu či zrušení, přibližuje principy vydědění a také si všímá odlišností v dědění mezi čtyřmi základními skupinami. V krátké praktické části je zpracován rozbor právního případu, který spočívá v určení dědice a započtení dědického podílu po zesnulé zůstavitelce, která nezanechala žádnou závěť.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Teorie a základní pojmy
3.1
Právní úprava dědického práva
3.2
Dědická posloupnost
3.2.1
Smrt fyzické osoby
3.2.2
Existence pozůstalosti, resp. dědictví
3.2.3
Způsobilý dědic
3.2.4
Právní důvod dědění
3.2.5
Odmítnutí, popř. přijetí dědictví
3.3
Dědění ze závěti
3.3.1
Druhy závětí
3.3.2
Obsah závěti
3.3.3
Neopomenutelný dědic
3.3.4
Náhradní dědic
3.3.5
Zrušení závěti
3.3.6
Vydědění
3.4
Dědění ze zákona
3.4.1
Dědění v první skupině
3.4.2
Dědění v druhé skupině
3.4.3
Dědění ve třetí skupině
3.4.4
Dědění ve čtvrté skupině
4.
Praktická část
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury


Úryvek

"3.1 Právní úprava dědického práva
Dědické právo je upraveno hmotněprávní a procesněprávní normou, tedy občanským zákoníkem a občanským soudním řádem.
V občanském zákoníku nalezneme dědické právo v části sedmé, která se dále do následujících šesti hlav:
- Hlava první: Nabývání dědictví
- Hlava druhá: Dědění ze zákona
- Hlava třetí: Dědění ze závěti
- Hlava čtvrtá: Správce dědictví
- Hlava pátá: Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců
- Hlava šestá: Ochrana oprávněného dědice
V občanském soudním řádu je dědictví upraveno v § 175a – 175zd. Bližší úprava řízení o dědictví je obsažena v jednacím řádu pro okresní a krajské soudy (vyhláška č.37/1992 Sb., v platném znění).
Dále se dědického práva týká postavení notářů, které je upraveno také v občanském soudním řádu v § 38 a v § 175 a násl. Notářů a jejich činnosti se také týká zákon č.358/1992 Sb. a již zmíněná vyhláška č.37/1992 Sb. v platném znění.

3.2 Dědická posloupnost
Předpokladem dědického nástupnictví, neboli odborně dědické sukcese, je nutné splnění následujících zákonných podmínek:
- Smrt fyzické osoby (zůstavitele)
- Existence pozůstalosti (dědictví)
- Existence způsobilého dědice
- Právní důvod dědění neboli dědický titul (závěť nebo zákon)
- Výslovný projev vůle nebo právně relevantní chování týkající se příjetí či odmítnutí dědictví

3.2.1 Smrt fyzické osoby
Prvním předpokladem pro zahájení dědického řízení je smrt fyzické osoby. Smrtí fyzické osoby zaniká podle § 7 odst. 2 ObčZ její právní subjektivita. Úmrtí fyzické osoby se zapisuje do knihy úmrtí podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, kterou mají na starost obecní úřady. Důkazem o smrti je potom matriční doklad neboli tzv. úmrtní list.
V případě, že je osoba nezvěstná nebo není možné určit smrt fyzické osoby, může soud tuto osobu prohlásit za mrtvou. Je však nutný podat návrh k soudu osobou, jenž má na věci právní zájem, tedy měla by být dědicem, popř. pozůstalým nebo věřitelem.

3.2.2 Existence pozůstalosti, resp. dědictví
Dědictvím je myšlen majetek zanechaný zůstavitelem, který je předmětem dědění. V praxi se často také používá pojem pozůstalosti, který se obsahově kryje s pojmem dědictví. V obou případech je však myšlen majetek, resp. věci v osobním vlastnictví zůstavitele, movité či nemovité, dále potom pohledávky, pokud smrtí zůstavitele nezanikly. Do dědictví spadají samozřejmě také dluhy a závazky, autorská práva, patenty a peněžité nároky zůstavitele vůči zaměstnavateli."

Poznámka

The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno, obor Ekonomika a management, písemná práce k modulu Základy veřejného a soukromého práva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20769
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse