Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dědické právo

Dědické právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Seminární práce si klade za cíl vysvětlit základní pojmy dědického práva a v aplikační části popisuje některé z reálných případů dědictví. Po představení základních pojmů objasňuje práce, jak se dědí ze zákona, ze závěti a jaké jsou náležitosti závěti. Závěr tvoří několik příkladů z praxe.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Co upravuje dědické právo
4.
Existence dědictví
5.
Dědická způsobilost
6.
Dědění ze zákona
7.
Dědění ze závěti
7.1.
Náležitosti závěti
7.2.
Obsah závěti
8.
Nabývá dědictví
9.
Aplikační část
10.
Závěr

Úryvek

"7.1 Náležitosti závěti

„Především je třeba, aby byly dodrženy určité obsahové a formální náležitosti závěti. Závěť je právním úkonem, a proto musí v prvé řadě vyhovovat obecným náležitostem právních úkonů. Vedle toho musí závěť vyhovovat dalším náležitostem stanoveným zvláště pro tento typ právního úkonu. Jde zejména o formální náležitosti závěti. Závěť je úkonem přísně formálním, a nejsou-li tyto formální náležitosti splněny, je závěť absolutně neplatná. Z hlediska formy může zůstavitel pořídit buď tzv. holografní závětí, tj. závětí, která je celá psána vlastní rukou zůstavitele, jím podepsána a datována. Takovouto závětí může pořídit pouze osoba, která může číst a psát.“

7.2 Obsah závěti

V obsahu závěti musí být zřejmé, že zůstavitel projevuje vůli nakládat se svým majetkem v případě jeho smrti. Není rozhodné, jak je závěť označena, resp. jak je formulována, pokud z ní lze případně i za pomoci výkladu zjistit vůli zůstavitele pořídit pro případ smrti svým majetkem. Jednou z nejdůležitější části závěti musí být stanovení dědice popřípadě dědiců. Označení dědice musí být určité, aby se tak stalo označením jména a příjmení dědice, případně dalšími údaji např. příbuzenský vztah, data narození. V případě, že zůstavitel určí v závěti více dědiců má právo podle svého uvážení určit jaký každému dědici náleží podíl odkázaného majetku. V případě, že zůstavitel podíly neurčí, platí, že dědicové získají stejný podíl odkázaného majetku.

8 Nabývání dědictví

Dědic nabývá dědictví okamžikem smrti zůstavitele. Dědic je oprávněn dědictví odmítnout. „Odmítnutí dědictví je výslovný projev vůle dědice adresovaný soudu, jímž dává najevo, že nechce být dědicem po určitém zůstaviteli. Uvedený projev vůle je nutno učinit ve stanovené lhůtě a nesmí být podmíněn žádnými výhradami a podmínkami. Není také možné, aby dědic odmítl dědictví ze závěti a přijal dědění ze zákona či naopak.
I když se dědictví nabývá smrtí zůstavitele, je přesto nutné, aby příslušný státní orgán tuto skutečnost deklaroval. Podle platné právní úpravy je tímto orgánem soud. Je-li dědic pouze jeden, potvrdí mu nabytí dědictví. Je-li dědiců více, vypořádají se mezi sebou dohodou, kterou soud schválí, neodporuje-li zákonu nebo dobrým mravům. Nedojde-li k dohodě, potvrdí soud nabytí dědictví těm, jejichž dědické právo bylo prokázáno, a to podle dědických podílů.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24223
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse