Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dějepis - staroorientální státy a antické civilizace

Dějepis - staroorientální státy a antické civilizace

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Jeseník, Komenského 281, Jeseník

Charakteristika: Práce podrobněji popisuje staroorientální státy a antické civilizace. Rozebírá Egypt, Mezopotámii, Řecko a Řím.

Obsah

1.
Egypt
2.
Mezopotámie
3.
Řecko
4.
Řím

Úryvek

"Úvod: příčiny vzniku státu
- Důvod vzniku: potřeba řídit a organizovat výrobní, zemědělskou činnost a obchod
- Potřeba usměrňovat zájmy různých vrstev obyvatelstva
- Obrana před nepřáteli
Znaky staroorientálních států
- Státy vznikají v oblastech s příznivými přírodními podmínkami
- Obživa: zemědělský charakter výroby, zemědělství základní způsob obživi
- Důležitost zavlažovacích systémů
- Metalurgie: bronz měď
Typy států
- Otrokářské -> panovník, kněží, úředník, vojáci, řemeslníci + zemědělci, otroci => patriarchální typ otroctví – otrok pomocníkem rodiny
- Teokratické státy: Řecko
- Jazyková skupina: semito-hamitská
 Západní větev (arabština, hebrejština, aramejština, féničtina, aj.)
 Východní větev (akkadština, babylónština, asyrština)
 Hamitská větev (egyptština)
Indoevropská skupina: chetiská větev, slovanská, germánská řecká, indicko-íránská, italická a keltská
- Řemesla: muži- kováři, mlynáři, pekaři, řezníci, hrnčíři (hrnčířský kruh vynalezen ve 3.tisíciletí)
ženy- tkadleny, pradleny, kovotepky
- Doprava, pomocí kola (v mezopotámii se vozy objevují poprvé ve 4. tisíciletí), vozy taženy dobytkem, dále mořeplavci (féničané v 7.století př.n.l. obepluly Afriku ve službách Necha II.)
- Stavitelství: hlína, na slunci vypálená cihla. Pyramidy (2700 – 2200 př.n.l.), zikkuraty (patrovité chrámy)
- Písmo: zapisovaly se nejprve hospodářsko-správní údaje, mezi 4-3 tisíciletím před Kristem sestavili Sumerové piktografické písmo, kteří se následně rozdělilo na klínopis (Mezopotámie), používali symboly = logogramy a slabiky = fonogramy. Ryly se do hlíněných destiček pomocí rydla a rákosu. A hieroglyfy (Egypt), obrázek jako jedno slovo. Ryty do dřeva či kamene. Vynález papyrusu.
A) Mezopotámie Poloha: mezi Eufratem a Tigrisem, dnes (Írán, Írák, Turecko). Na severu hornatý povrch, na jihu Perský záliv, obchodní spojení s Indií, na západě stepy. Podnebí: jih – sucho, jarní záplavy, sever – mírné podnebí s dostatkem srážek
 Starosumerské období 4000-2350 př. Kr.
Obživa: zemědělství, chov rybolov, hrnčířský kruh, vynález kola
- Nejasný původ, usadili se v dolní části Mezopotámie
. Chrámové, později palácové uspořádání
- Založení městských států: Eridu, Uruk, Ur, Lagaš, Kiš, Umma, náboženské město Nippur. Města byla opevněna, uprostřed stál zikkurat, v něm sídlil panovník – absolutistický vládce (lugal). Města mezi sebou soupeřila o hegemonii. První doložená válka – epos o Gilgamešovi, Gilgameš byl vládcem Uruku.
- První historicky doložený panovník okolo 2600 př.n.l. byl Mesilim, který sjednotil Kiš, Lagaš, Ummu a Adab
 Akkadská říše 2340- 2200 př.n.l.
- Okolo roku 2350 akkadské kmeny rozbili sumerskou říši v čele s panovníkem Sargonem. Sargon založil Akkadskou říši ve střední Mezopotámii s hlavním městem Akkadem.
- Argon pronikl až k pobřeží Černého a Středozemního moře
- Snaha o centralizovaný stát
- Ve 22. Století smetl národ kočovných kmenů Gutejců
- Nastává poslední rozkvět Sumerů s panovníkem Gudea z Lagaše
- Nejstarší zákoník Uruckého krále Umammua
 Babylonie (2.tis.př.n.l. – jih Mezopotámie)
- nový centralizovaný stát, vznikl 400 let po zániku Akkadské říše
 Starobabylonská říše (asi 1900 – 1600 př.n.l.)
- boje amoritských vládců v čele jednotlivých měst
- r.1800 př.n.l. v popředí Babylonie – král Chamurapi = zakladatel říše (ovládl dolní Mezopotámii, území středního Eufratu, asijská města na stř.Tigridu)
- země rozdělena na oblasti a okresy se správci
- zvětšení orné půdy  vyšší výnosy
- ovládnutí obou toků po celé délce
- dálkový obchod"

Poznámka

Práce obsahuje malé obrázky o rozsahu cca půl strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30183
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse