Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dějiny knihoven a knihovnictví ve starověkém Římě

Dějiny knihoven a knihovnictví ve starověkém Římě

Kategorie: Historie, Knihovnictví a informační vědy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje dějinám knihoven a knihovnictví ve starověkém Římě. Stručně líčí dějiny Římské říše. Následně rozebírá dostupnost tehdejšího vzdělání, písmo a existující psací látky. Charakterizuje organizaci knihovnictví a zabývá se jak knihovnami soukromými, tak veřejnými. Na závěr připojuje informace o starořímských osobnostech významných pro obor knihovnictví.

Obsah

1.
Stručné dějiny Římské říše
2.
Vzdělání v Římě
3.
Psací látky
4.
Knihovnictví
5.
Soukromé knihovny
6.
Veřejné knihovny
7.
Osobnosti
7.1.
Marcus Terentius Varro Reatinus
7.2.
Titus Pomponius Atticus
7.3.
Gaius Asinius Pollio

Úryvek

"7. Veřejné knihovny:
Vybudovat velkou veřejnou knihovnu plánoval již Caesar, povedlo se to však až Asiniovi Polliovi. Další veřejné knihovny zřídil Augustus, Tiberius, Vespasianus a Traianus. Některé knihovny v Římě byly také umístěny v lázních.
Většina veřejných knihoven byla součástí chrámů, obsahovaly kromě náboženské literatury i spisy umělecké, filozofické či státní archivy. Běžně obsahovala chrámová knihovna okolo 20.000-40.000 svitků. Jejich vzhled je podrobněji popsán v kapitole „Knihovnictví“. Knihy ve veřejných knihovnách bylo zakázáno vynášet z budovy, nepůjčovaly se tedy domů. Knihu si mohli zapůjčit pouze některé velmi významné osobnosti (př. Marcus Aurelius).
Když Gaius Julius Caesar v pol. 1. stol. př. n. l. navštívil Egypt, zaujala ho myšlenka velké knihovny po vzoru tamní monumentální Alexandrijské knihovny. Po svém návratu do Říma se chystal vybudovat první veřejnou knihovnu v Římě. Touto prací pověřil Marca Terentia Varra známého mimo jiné i prací o knihovnictví (De bibliothecis). Jeho plány byly bohužel přerušeny vraždou r. 44 př. n. l.
Řím se své první veřejné knihovny dočkal až kolem roku 37 př. n. l. Založil ji bohatý Gaius Asinius Pollio spojením několika knihoven, mezi nimiž byly pravděpodobně fragmenty ze sbírek Sully a Varra. Knihovna se nacházela v Chrámu Svobody na Aventinu.
Stalo se pravidlem římských císařů, že za své vlády zakládali veřejné knihovny. Prvním z nich byl Caesarův „dědic“, císař Octavianus Augustus, ten založil knihovny dokonce dvě. První v Apollónově chrámu na vrchu Palatinu r. 28 př. n. l., která byla později rozšířena císaři Tiberiem a Caligulou a stala se tak na několik staletí jednou z největších ve městě. Nakonec byla postižena v 1. stol. n. l. požárem. Druhá knihovna (Porticus Octaviae) na Martově poli vznikla na počest jeho sestry Octavie, předpokládá se ale, že to byla památka na jejího mrtvého syna.
Císař Tiberius na počátku 1. stol. n. l. také zřídil dvě významné knihovny, jednu ve svém paláci na Palatinu a jednu v novém Augustově chrámu.
Sochami, které císař Vespasianus ukořistil v Jeruzalémě, ozdobil pak v roce 75 n. l. svou veřejnou knihovnu v bazilice Aemilia. Po požáru Říma v době vlády Nera byla spousta budov i knihoven zničena. Císař Domitianus je nechal obnovit a spolu s tím zřídil novou knihovnu na vršku Kapitolu.
Ovšem největší z Římských knihoven se zásluhou svého zakladatele císaře Traiana stala Ulpia v bazilice na Traianově foru kolem Kapitolu založená v roce 114 n. l. Měla kolem 30.000 svitků. Na počátku 4. stol. se potom přestěhovala do Diokletianových veřejných lázní, sloužila tu návštěvníkům pro jejich další vzdělávání či oddech. Zde přečkala rekonstrukci fora a později se vrátila zpět na své původní místo. Řecká a latinská část knihovny byly situovány naproti sobě, mezi nimi se potom tyčil monumentální Traianův sloup. Jednu část se podařilo zrekonstruovat natolik, abychom si utvořili představu o jejím vzhledu (obr. výše). Poslední zprávy o ní máme z poloviny 5. stol., její pozdější osud je neznámý.

O Hadriánovi jsem se již zmínila v souvislosti s jeho soukromou knihovnou. Město Athény od něj darem získalo budovu s kombinací knihovny a podloubí."

Poznámka

Obsahuje obrazový materiál. Čistý text tvoří cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12617
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse