Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Knihovnictví a informační vědy

Referáty knihovnictví a informační vědy

Název Goodness Staženo

Databáze knihovny

Jedná se o databázovou aplikaci vytvořenou v programu MS Access pro knihovnickou obsluhu. Cílem je vybavovat požadavky, které se stávají například z m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Programování, Software, Knihovnictví a informační vědy

1220x

Informační chování

Kratší seminární práce, která se zabývá vývojem zkoumání informačních potřeb a chování lidí. Popisuje hlavní modely informačního chování jako např. mo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Informační systémy, Knihovnictví a informační vědy

187x

Archivní síť ČR

Práce formou tabulky zaznamenává podrobnou strukturu archivní sítě v ČR a doplňuje ji hypertextovými odkazy na webové stránky jednotlivých archivů. In... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Knihovnictví a informační vědy

73x

Moje cesta ke čtenářství - úvaha

V seminární práci autorka mapuje vlivy, které působily při rozvíjení jejího vztahu k literatuře. Zdůrazňuje význam rodičů a knihovny. Zamýšlí se také ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura, Knihovnictví a informační vědy

51x

Archivnictví

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Knihovnictví a informační vědy

29x

Internet v knihovnách

Práce pojednává o historii internetu a seznamuje s možnostmi jeho využití v knihovnách. Popisuje vývoj internetu na světě a u nás. Charakterizuje elek... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy, Knihovnictví a informační vědy

21x

Dějiny knihoven a knihovnictví ve starověkém Římě

Práce se věnuje dějinám knihoven a knihovnictví ve starověkém Římě. Stručně líčí dějiny Římské říše. Následně rozebírá dostupnost tehdejšího vzdělání,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Knihovnictví a informační vědy

8x

E-knihy

Tato práce si klade za cíl představit, co jsou e-knihy a za jakých podmínek si každý z nás může takové knihy přečíst. Představuje zde riziko plagiátor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Knihovnictví a informační vědy

6x

Využívání Internetu v knihovnách a muzeích, internetizace knihoven a muzeí

Tato práce se zabývá využíváním Internetu v knihovnách a muzeích a také inventarizací. V úvodu nejprve popisuje počátky vzniku Internetu. Poté se věnu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet, Humanitní - ostatní, Knihovnictví a informační vědy


3x

Od specializovaných knihoven k lékařským knihovnám

Práce se zaměřuje na specializované knihovny a lékařské knihovny. U obou uvádí definice, včetně citací ze zákonů, poskytuje příklady konkrétních exist... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína, Informační systémy, Knihovnictví a informační vědy

0x
1  2  »