Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dějiny knihoven - výpisky z přednášek

Dějiny knihoven - výpisky z přednášek

Kategorie: Historie, Knihovnictví a informační vědy

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky na téma dějiny knihoven. Heslovitou formou seznamuje s nejstaršími nálezy písma i typy písemných systémů. Poté informuje o počátcích knihovnictví v Egyptě, Číně, Řecku, Římě, Byzanci a Irsku. Dále povrchně charakterizuje islám i západořímskou říši. Věnuje se knihovnictví v Českých zemích. Důraz je kladen na charakteristiku národního obrození, Národní knihovny a Národního muzea. Závěr zmiňuje vznik veřejných knihoven ve světe i u nás.

Obsah

1.
Nejstarší nálezy písma
2.
Typy písemných systémů
3.
Oblast Mezopotámie
4.
Egypt
5.
Starověká Čína
6.
Řecko
7.
Řím
8.
Byzanc
9.
Irsko
10.
Islám
11.
Západořímská říše
12.
České země
12.1.
Národní obrození
12.2.
Národní knihovna
12.3.
Národní muzeum
13.
Vznik veřejných knihoven
14.
České země - vznik veřejných knihoven

Úryvek

"Starověká Čína
Taoismus
Konfucionismus
Buddhismus – osvíceným se stane, když přestane toužit; respektování tradic, studia dějin, najít cestu ke smyslu…
Čínští císaři, písmo (asi 2000př.Kr.)
Dynastie Čou – asi 1800 př.Kr.
Období „jara a podzimu“ – asi 1000 př.Kr.
1.tis.př.Kr. – válčící státy – vznik taoismu, konfucionismus
Čchin š- chuang-ti – asi 250 př.Kr.
Sjednocení říše, měr a vah
Dynastie Chan 250 př. – 250 po Kr.
Podpora knihoven, konf.nábož.nejdůležitější, státní správa škol, státní zkouška
Rozpad Číny  buddhismus
Rok 1000 dynastie Sung
Mongolové
Vysílání lodí
Čína ovládána evr.národy
Písmo na věštících kůstkách
Ostatní národy písmo převzaly (korejci, Japonci – katakama a hiracama)
Psaní (malování) na hedvábí
Papír – 1.st.n.l., do Evropy asi 10. st.
Knihtisk – dřevotisk, deskotisk
Diamantová Sutra – 9.st. nejstarší výtisk
Bi-Šeng – objevil princip Guttenb., 11.st.
Tisk bankovek od 10.st.
Tiskly se všechny druhy (noviny; různé žánry)
Císařská akademie
Knihovny – sjednocení různch verzí opisů
Rozšířené soukromé knihovny (mezi vzdělanci)
Univerzita ve městě Kalanda – buddhistický komplex, kláštery, školy…
Knihovny s katalogy
Mínojská kultura
2000 př.Kr. na krétě
výjimečné postavení ženy, její kult, zobrazování
město Knósos, palác Labyrinthos
Kréta ovládala kolonie, např.Athény
Mykénská kultura
Písmo: hieroglyfické, lineární p.A , lineární písmo B (podle někt.historiků rozluštěné) – používáno i na pevninském Řecku, na destičkách, raženo, ne vryto

Řecko
Rozvoj obchodu, komunikace, jednoduchá abeceda
Stillus – rydlo na voskové destičky
Nové formy uspořádání: demokracie
6.st. Athény – tříve tyranys
ostrakismus – volby „vyvrhele“mezi gramotn.svob.muži
antické rukopisy – holý text  lacinější a dostupnější, knihy psali otroci
knihovny při školách i soukromé do 4.st.
hellénské období – ovládání Makedonií
abeceda
protokanaanské písmo 18.st.př.Kr. (řecké písmo 8.st.)
fénické písmo – semitská kultura ( hebrejské písmo)  písmo brahmí
řecké písmo – 1.úplná abeceda
každý měst.stát vlastní abeceda  milétská abeceda základem
Etruskové v Itálii – založení Říma
Latinové
runové písmo
hlaholice
Sýrie, Egypt, Makedonie, říše Pergamon
Helénské knihovny
4.st. Aristoteles – Aristotelova knihovna
Aristoteles – metod.vědy, analyt. Postup, rozvíjení věd, soukromá knihovna ke studiu, škola Lyceon, po smrti A. majitelem knihovny Theofrastos
pol 3.st. spory o knihovnu, majitel Neleus, část prodána do Alexandrie, zbytek zakopán
80 př.n.l. vykopány zbytky papyrů a prodáno Appelikonovi z Athén
uloupeno řím.generálem Sullou

Alexandrejská knihovna (3st.př.Kr. – 6.st.n.l.)
300 př.Kr. – Ptolemaios I. – faraon – snaha udělat kulturní centrum z Egypta
Demetrios z Faléru – založení centra Múseion (věd.pracoviště + školy…) hlavní knihovna + pobočka Serapeion, asi 200 tisíc knih ve fondu
Zenodotos z Efesu – další hlavní knihovník, literární vědec, textologie
Kallimachos z Kyrény – vědec – dílo Pinakes, něco jako univerzální bibliografie + katalog
2.st. Řím X Kartágo
1.st.př.Kr. – vyhnání vědců z Múseionu
Alexandr.knihovna hoří, nejspíše pobočka v Serapionu
Marcus Antonius nechal převést knihy z Pergamonu do Alexandrie – Egypt součástí Říma
3.st.n.l. – královna Zenobia, stát Palmíra – poničení Alexandrie
4./5.st.n.l. – stěhování národů, dělení Říma
křesťanství proti ant.racionalitě
mniši X vědci z Múseoinu – vypálení knihovny, útěky vědců nebo zavraždění, zánik Múseionu, knihovna přežívá
7.st. útoky Arabů, generál Amra (vůdce), Ionnes Fillipponés (knihovník), chalíf Omar z Bagdádu – příkaz ke zničení Al.knihovny

Řím
6./5.st.př.Kr. – založen Etrusky
příchod Římanů
2.st. Řím X Kartágo
zbohatnutí Říma prostřednictvím dobytých území, Římané se začínají zajímat o knihy
Paulus; generál Sulla; Cicero
spousty soukromých knihoven, knihkupectví –knihy opisované rychle, levné, dostupné
1.st.př.Kr. Caesar – myšlenka založení veřejné knihovny založené státem
1.st.n.l. Augustus – za jeho vlády založení veř.knihovny za peníze Asinia Pollia, řecká a latinská literatura, honosné reprezantativní budovy, studovny, přednášky, 28 knihoven v Římě
5.st. rozpad říše římské
pokračování tradic… v Byzanské říši, církvi, arabské říši, v Irsku"

Poznámka

Práce obsahuje překlepy. Rovněž obsahuje velké množství zkratek, které práci činí nepřehlednou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15293
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse