Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dějiny národního hospodářství

Dějiny národního hospodářství


Kategorie: Hospodářská politika, Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje dějinám národního hospodářství. Nejprve charakterizuje průmyslovou revoluci a její důsledky, poté se zabývá absolutismem, reformami Marie Terezie a industrializací. Definuje pojem reluice, pojednává o průmyslové revoluci v Čechách a zmiňuje důvody Rakousko-uherské hospodářské retardace, včetně demografických a sociokulturních aspektů. Popisuje formy volného obchodu, i modely průmyslové revoluce.

Obsah

1.
Periodizace 19.století z pohledu průmyslové revoluce
1.1.
Průmyslová revoluce a důsledky
2.
Absolutismus a osvícenský absolutismus,
3.
Reformy Marie Terezie, Vláda Josefa II.
3
. Industrializace – prům. revoluce
4.
Reluice
5.
Průmyslová revoluce v Čechách
6.
Důvody Rakousko-Uherské hospodářské retardace
8.
Proto- industrializace
9.
Demografické a sociokulturní aspekty
10.
Volný obchod
11.
Důvod růstu USA jako průmyslové velmoci
12.
Charakteristické rysy rozvojových zemí
13.
Modely průmyslové revoluce - Alexandr Gerschenkron

Úryvek

"HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ OD POLOVINY 19. STOLETÍ
(hlavní činitelé a rysy)

1) obyvatelstvo a zdroje hospodářské výroby
2) růst úlohy vědy - nové technologie
3) ekonomické myšlení tohoto období
4) nové rysy ve vývoji kapitalismu
5) vznik světového hospodářství - příčiny, etapy
6) charakteristické vývoje ekonomik hlavních zemí světového hospodářství

Obyvatelstvo a zdroje

- 19. stol. - století vítězství industrializace
- průmysl vznikl v Anglii - přesun do Evropy a pak do USA
- dochází ke změně životních podmínek ve všech oblastech
- všechny změny, které se udávaly v ekonomice byly poznačeny pol. událostmi
1) válka Severu proti Jihu (1861 - 1865)
2) zrušení nevolnictví v Rusku (1861) - nástup ke kapitalismu
3) změna rakouské monarchie - vznik Rakouska - Uherska (1867)
4) prusko - francouzská válka
5) protifeudální převrat v Japonsku
- obyvatelstvo
- po určité stagnaci - nárůst počtu obyvatel
- 1800 - 200 mil. lidí v Evropě (20% světové populace)
- 1900 - 400 mil. lidí v Evropě
- na světě 1,6 miliard lidí
- změny v zemědělství
- faktory ovlivňující nárůst počtu obyvatel
- rozvoj zemědělství - cestou rozšiřování ploch, které se obdělávaly (Rusko, Švédsko)
- růst produktivity práce
- proces urbanizace
- vývoj těžkého průmyslu
- 1815 - 1914 - zámořská expanze
- z Evropy odešlo 60 miliónů lidí do USA. Kanady, Austrálie a na Nový Zéland
- migrace uvnitř Evropy - z chudších zemí do bohatších (ze Slovenska), odchází i Židé (do Německa)
- v 19. stol. rychle pokračovala urbanizace
- dříve bylo snazší a méně nákladné dovážet výrobky do vesnic
- díky rozvoji zemědělství a rozvoji dopravy se uvolňuje pracovní síla do města
- přechod na parní pohon - doprava se zlevňuje - rozvoj továren po městě
- zdroje
- kvantitativní nárůst zdrojů
- dříve nevyužívané zdroje jsou nyní nezbytné (př. uhlí - oblast Porůří)
- nárůst ekonomiky založen na využívání uhlí
- těžký průmysl je nejdůležitější
- narůstá význam vodní energie (Švýcarsko + severské státy)
- zdroje nejsou ještě vyčerpány
- změny ve všech oblastech výroby
- v zemědělství se měnily plodiny
- výroba obilovin, zúrodňování
- vytváří se podmínky pro agrární krizi - přebytek potravin - postižené země. pokles výroby a chovu - snížení životní úrovně venkova
- průmysl
- rozvoj a rozšíření nových technologií
- epocha moderní ekonomiky
- základem světového hospodářství jsou objevení Ameriky a cesty na Východ
- tyto 2 faktory velmi silně působí od roku 1492 - 1776
- sílí úloha vědy
- roste uplatnění vědy při řešení problémů výroby
- převaha Velké Británie je založena na bavlnářství a hutnictví - 1. místo na světě
- narůstá význam hnacích strojů a energie
- vynález parní turbíny
- vynález elektrické energie
- vynález spalovacího motoru - Benz"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://cs.wikipedia.org/wiki/Novov%C4%9Bk, http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=69135&title=osv%C3%ADcensk%C3%BD%20absolutismus, http://cs.wikipedia.org/wiki/Industrializace, http://leccos.hu.cz/index.php/clanky/manufaktury, http://wikipedia.infostar.cz/f/fr/free_trade.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16353
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse