Dějiny pedagogiky a výchovy

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje podrobně zpracované okruhy ke zkoušce. Nejprve definuje dějiny pedagogicky jako vědní disciplínu a poté se podrobně věnuje vývoji výchovy, výchovných a vzdělávacích institucí i názorů na výchovu a vzdělání jako takové. Směry jsou prezentovány nejznámějšími představiteli a díly. Velký důraz je kladen na moderní myšlenkové směry.

Obsah

1.
Dějiny pedagogiky jako vědní disciplína
1.1
Předmět, prameny, literatura, funkce
1.2
Dějiny pedagogiky, školství a výchovy v současnosti
2.
Výchovný systém ve Spartě a v Aténách
2.1
Názory na výchovu v dílech Aristotela, Sókrata, Platóna, sofistů
3.
Základní pojmy výchovných koncepcí Římanů
3.1
Názory na výchovu v dílech Cicera, Quintiliana, Augustina
4.
Výchova ve středověku
4.1
Církevní školy, rytířská výchova, výchova poddaných
4.2
Význam Benedikta z Nursie.
5.
Pedagogika v době renesance
5.1
E. Rotterdamský, F. Rabelais, M. de Montaigne, T. More, T. Campanella
6.
Pedagogika reformační a protireformační
6.1
M. Luther, F. Melanchton, J. Sturm
6.2
Pedagogický systém jezuitského řádu
6.3
Význam Ignáce z Loyoly a Claudia de Aquavivy.
7.
Pedagogický systém J. A. Komenského.
8.
Pedagogické myšlení 17. a 1 století
8.1
J. Locke, R. Descartes, J. J. Rousseau.
9.
Pedagogické myšlení v německy mluvících zemích 18. – 1 století
9.1
A. Diesterweg, F. Fröbel, , J. F. Herbart, J. H. Pestalozzi
10.
Ruská a marxistická pedagogika
10.1
N. K. Krupská, A. S. Makarenko, L. N. Tolstoj, K. D. Ušinskij
11.
Vzdělávání, výchova a školská soustava v českých zemích 1774 – 1980
11.1
Významné organizační řády, návrhy a zákonné úpravy
11.2
Pedagogický odkaz významných představitelů české pedagogiky: J I. Felbiger, K. S. Amerling, F. Kindermann, G. Marx. F. Bakule, F. Drtina, O. Chlup, G. A. Lindner, V. Příhoda, E. Štorch, M. Tyrš, J. Uher, J. Úlehla
12.
Vzdělávání, výchova a školská soustava na území dnešní České republiky v období od 1980 do současnosti
12.1
Transformace českého školství
12.2
Kurikulární reforma, tzv. Bílá kniha
12.3
Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program
13.
Pedagogické směry 20. století
13.1
Reformismus a pragmatická pedagogika
13.2
Experimentální pedagogika, behaviorismus, programované učení
13.3
Duchovědná pedagogika, antiautoritativní pedagogika
13.4
Antipedagogika, konstruktivismus, humanistická pedagogika

Úryvek

“Existencialistická pedagogika

- vychází z Nietzscheho, Bergsona, Kierkegaarda, Husserlovy fenomenologie; Heidegger, Jaspers, Marcel, Sartre, Camus
- člověk jako izolovaný jedinec, beznadějná pomíjivá existence, poznatelná prožitkem ne rozumem, společnost = neosobní síla, popírána existence historických zákonitostí
- představitelé existencialistické pedagogiky: O. Bolnow, W. Brezinka, O. Kroh, K. Schaller
- výchova jako pouhá pomoc při biologickém vývoji, středem výchovy je sám člověk
- cíl – rozvoj osobnosti jako autonomní individuality se svobodou rozhodování a s kulturou mezilidských vztahů
- ve výchově hraje roli citová sféra => důraz na pozitivní ped. atmosféru, citlivý vztah pedagoga k dítěti

Novotomistická pedagogika

- novotomizmus – jeden z hl. směrů náboženské filozofie 20.století – východiska: scholastický systém T. Akvinského ze 13. st.
- harmonie víry a rozumu, lidské poznání je podřízeno nadrozumovému poznání božskému
- člověk – jednak se nesmrtelnou duší se podílí na transcendentnu, jednak je fyzickou bytostí
- společnost má usilovat o obecné dobro, jednotu, řád, mír
- představitelé novotomist. ped.: Foerster, J. Maritain
- cíl výchovy = navrácení jedince od naturalistické životní koncepce jeho božskému určení, osvobození člověka od sebe sama – integrální humanismus (Maritain)
- škola – církevní, nezávislá na státě,
- křesťanská výchova v rodině a organizacích"

Poznámka

Tématické okruhy ke zkoušce.

Čerpá také z těchto zdrojů: http://www.fi.muni.cz/usr/prokes/pedagogika/dejiny.html, http://www.musvoboda.cz/html/forum/664.html a http://cs.wikipedia.org/wiki/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10282
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse