Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dějiny politických idejí - výpisky

Dějiny politických idejí - výpisky

Kategorie: Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky do předmětu Dějiny politických idejí. Uvádí základní myšlenky týkající se politiky a států od starověkého Řecka po 20. století. Poskytuje informace o sofistech (konkrétně se zaměřuje na Sokrata), Platónovi a Aristotelovi. V rámci Římské republiky probírá stoicismus a osobnost Cicera. Pojednává o Augustinovi, T. Akvinském, N. Machiavellim, T. Hobbesovi, J. Lockovi, francouzském osvícenství, Ch. Luis de Montesquieu, J. J. Rousseauovi, I. Kantovi, E. Burkeovi, K. Marxovi a M. Weberovi.

Obsah

1.
Sofisté
1.1.
Sokrates
2.
Platón a jeho Ústava
2.1.
Ideální obec
2.2.
Sociální třídy
2.3.
Ideje, platónský dualismus
3.
Aristotelés a jeho Politika
3.1.
Obec
3.2.
Ústavy podle Aristotela
4.
Helénismus a myšlení Římské republiky
4.1.
Stoicismus
4.2.
Cicero
5.
Augustinus
5.1.
Dvojdomost člověka
5.2.
Úloha církve
6.
Tomáš Akvinský
6.1.
Co je společnost
6.2.
Úkol vládce
6.3.
Klasifikace zákona
7.
Niccolo Machiavelli
7.1.
Vladař
7.2.
Rozpravy o prvních deseti knihách Tita Livia
8.
Thomas Hobbes
8.1.
Přirozený stav
8.2.
Společenská smlouva
8.3.
Leviathan
9.
John Locke
9.1.
Přirozená práva jedince, společenská smlouva, rozdělení mocí
10.
Francouzské osvícenství
11.
Charles-Luis de Montesquieu
11.1.
Přirozený zákon
11.2.
Typy vlád
11.3.
Moderní vzorec sociální kooperace
11.4.
Oddělení mocí
12.
Jean-Jacques Rousseau
12.1.
Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi
12.1.1.
Vlastnické právo
12.1.2.
Společenská smlouva
12.1.3.
Obecná vůle občana
12.1.4.
Rozdělení moci
12.1.5.
Podmínky demokracie
13.
Immanuel Kant
13.1.
Heteronomní a autonomní vůle
13.2.
Zákony, které vůle sama sobě ukládá
13.2.1.
Hypotetický a kategorický imperativ a jejich formulace
13.3.
Dvě pojetí morálky: Kant versus Hegel
14.
Konservatismus a Edmund Burke
14.1.
Význam tradice
14.2.
Francouzská versus anglická revoluce
15.
Karel Marx a revoluční humanismus
15.1.
Příchod moderní společnosti (Komunistický manifest)
15.2.
Charakteristika kapitalismu
15.3.
Třídní struktura společnosti a proletářská revoluce
16.
Max Weber - Modernita a politika ve dvacátém století
16.1.
Odmagičtění světa, kapitalismus
16.2.
Stát a panství
16.3.
Tři typy legitimního panství
16.4.
Politika a etika

Úryvek

"Max Weber – Modernita a politika ve 20. století
-odmagičtěním světa v protestantských sektách a kalvinismu došlo k „vnitrosvětské askezi“, která vnesla do života protestanta soustavný řád, který zracionalizoval jeho života na tomto světě a zformuloval koncepci povolání
protestant musel osvědčovat svou víru soustavnou světskou prací, to vedlo k odkládání okamžité spotřeby vedoucí k akumulaci kapitálu
objevení se kapitalismu
ten když byl jednou nastolen už nepotřeboval svou původní náboženskou podporu
my dnes povolání mít musíme
-nesměšuje modernitu s kapitalismem
-zdůrazňuje racionální kapitalistický podnik-základní podmínkou kapitalismu je možnost kalkulovat v předvídatelném prostředí, které není ovlivněno nepředvídatelnými zásahy
-odborný úředník je pilířem moderního státu i hospodářství
-racionalizace-stěžejní koncept W díla-kapitalismus je formálně racionální
-účelově racionální jednání-zaměřeno na nějaký účel (zisk) jehož má být dosaženo nasazením nějakých prostředků-racionální kapitalistické hospodaření je nejzákladnějším modelem tohoto typu jednání
-hodnotově racionální jednání-není zaměřeno na dosažení účelu, je neseno vírou ve svébytnou hodnotu jednání (etickými, náboženskými, estetickými motivy)
X od Marxismu Weber: nesměšuje moderní společnost s příchodem kapitalismu (je to jen výhonek racionalizace charakterizující západní kulturu)

Stát a panství
Vývoj moderního státu začíná tím, že panovník přistoupí k vyvlastnění samostatných, soukromých nositelů právní moci (paralela kapitalistického podnikání)
monopolizace fyzického násilí na určitém území
moderní stát jako poměr panství člověka nad člověkem

3 typy legitimního panství
1) tradiční-ospravelněno odkazem k tradici, víra v existenci norem existujících odjakživa, nejčistším typem je patriarchální panství-pán-správní štáb-poddaní
2 formy postavení správního štábu: a) čistě patriarchální struktura-služebníci jsou v naprosté osobní závislosti na pánovi, b) stavovská struktura-služebníci jsou nezávislí, je jim úřad propůjčen
moc je rozdělena mezi pána a správní štáb
2) charismatické-víra ve zvláštní osobní vlastnosti jednotlivce, podmíněno afektní odevzdaností pánovi a jeho charismatu, trvá tak dlouho dokud trvají kvality vůdce
3) legální-víra v platnost racionálně vytvořených pravidel, patří sem především byrokratické panství, poslouchá se stanovené pravidlo a ne osoba a také poroučející poslouchá"

Poznámka

Psáno heslovitě. Obsahuje tabulku. Čistý text tvoří cca 11,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13417
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse