Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dějiny práva - Řecko

Dějiny práva - Řecko

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text informuje o vývoji práva ve starověkém Řecku. Formou bodů seznamuje s rozložením moci, zákony, i politickým vývojem v jednotlivých historických etapách od vzniku řeckých polis až po helenistické období. Zvláštní pozornost je věnována popisu státního uspořádání a právu ve Spartě a Athénách.

Obsah

1.
Starověké Řecko
1.1.
Řecká polis
1.2.
Mykénské Řecko
1.3.
Homérské Řecko
1.4.
Rané Řecko
1.5.
Stát a právo ve Spartě
1.6.
Stát a právo v Athénách
1.7.
Klasické Řecko
1.8.
Helenistický stát

Úryvek

"Starověké Řecko – Řecká polis

• Význam Řecka = rozpad patriarchální rodové společnosti a vytváření rozvoje otrokářských městských států.
• Z hlediska vývoje hrálo důležitou úlohu přírodní prostředí (ostrovy, hornatá a členitá pevnina) a náboženství (uctívání bohů). N8boženské centrum – Delfy.
• Nejvyšší autorita podle Řeků = řád božsky existující, formulován jako řád přírody, nezávislý na politické organizaci, zavazoval i samotné bohy.
• Jazyková a kulturní sounáležitost, etnická jednota (nesrozumitelný jazyk = barbaři).
• Došlo ke vzniku nového typu uspořádání společnosti, základem byla pospolitost občanů (polis).
• Polis = označení typu městského státu v antickém Řecku.
• Nevznikla zde zvláštní vrstva spojená s řízením státu – byrokracie. Polis zahrnovala jen svobodné občany. Základním znakem polis byla přímá účast občanů na vládě – úsilí zkoordinovat zájmy celku a jednotlivce v harmonický řád. Práva občana byla rozsáhlá – mohl zasahovat do veřejných záležitostí, rozsáhlé byly i povinnosti ke státu (vojenská služba, placení daní, vykonávat svěřenou moc, účast na veřejném životě). Řecký člověk byl tvor společenský.
• Stát občany vychovával, organizoval vzdělání, kulturu – člověk se cítil připoután k celku, ke státu.
• Politické zřízení v městských státech bylo různé – tyranida, aristokracie, demokracie.
• U Řeků vzniklo zvláštní právnické písemnictví (předpisy, zákony papyry, literární prameny právní povahy….
• Myšlenky řeckých filozofů stály u zrodu moderního pojetí státu a práva (Platon, Aristoteles).


Starověké Řecko – Mykénské Řecko (asi od 1500 – 1200 př.n.l.)

• Kulturní středisko Mykény – rozkvět doby bronzové.
• Stát již není východní despocií, je blíže otrokářským státům.
• Společnost byla uspořádána jako státy s byrokratickým aparátem, soukromým vlastnictvím půdy a otrokářstvím.
• Lid ovládali vladařové za pomoci kmenové aristokracie a kněží. Dalším významným orgánem státu byl „vojevůdce“.
• Existovalo dvojí vlastnictví půdy: soukromé a společné (vlastníkem je obec, lid). část půdy dávali vlastníci do nájmu, společnou půdu dávala obec do užívání jednotlivcům.
• V mykénské společnosti se objevily trh a směna (platidlo – nemincový kov, kůže), naturální hospodářství, výměna věcí za věci, obchod s cizinou.
• Vládnoucí vrstva, svobodné zemědělské obyvatelstvo, řemeslníci, otroci.
• Otroci náleželi chrámům (byli v soukromém vlastnictví, předmětem obchodu)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18691
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse