Dějiny práva - Řím


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text informuje o vývoji práva ve starověkém Římě. Detailně, formou bodů, seznamuje s rozložením moci, zákony, i politickým vývojem v jednotlivých historických etapách. Seznamuje se státním uspořádáním v královské době. Popisuje správu klasické republiky, její reformy. Charakterizuje principát a dominát.

Obsah

1.
Starověký Řím
1.1.
Doba královská (8.- 5. století př. n. l.)
1.2.
Římská republika (klasická)
1.3.
Principát
1.4.
Dominát

Úryvek

"Starověký Řím – Římská republika (klasická)

• První etapa vývoje římského státu. Nové státní zřízení dostalo název res publica – věc veřejná. Řím se postupně stal rozhodující silou antického světa.
• Charakteristickým rysem národního charakteru byla sedlácká střídmost, utilitárnost a přísný způsob života. Pěstovali v sobě ducha strohého, udatného vojáka a v dobách míru dobrého hospodáře a úředníka, který je schopen přispět ke zdárnému vývoji státu.
• Mocenský vzestup Říma znamenal především přičlenění se k helénistickému světu. Římané nechtěli být pokládáni za barbary, snažili se dohnat co se dá – přejímali hotové řecké myšlenky a formy.
• Řím prodělával velké vnitřní krize – konflikt patricijů a plebejů. Od agrárního způsobu hospodaření přecházel Řím postupně k tržní formě společnosti. Politický boj plebejů o zrovnoprávnění měl pozitivní vliv na demokratizaci ústavního prostředí.
• Územní rozsah římského státu poskytoval bohaté zdroje otroků, zanikaly staré patriarchální formy otroctví a rozvinuly se do klasické formy otrokářského způsobu výroby. Část obyvatelstva drancováním porobených území zbohatla. Stará pozemková aristokracie a bohatí plebejové tvořili tzv. nobilitu. Na druhé straně se nebezpečně rozrůstala vrstva zcela nemajetného svobodného obyvatelstva. Vnitropolitická krize se odehrávala v několika rovinách a nastalé zmatky byly předzvěstí konce republiky. Na politické scéně proti sobě stála senátní strana optimátů a opoziční strana populárů – podstatou konfliktu bylo rozštěpení zájmů uprostřed nobility.
• Z hlediska státní správy bylo jasné, že římská ústava nevyhovuje potřebám gigantického impéria. Neudržitelná byla správa provincií, jež byly v naprosté závislosti na centru.
• V popředí byla otázka armády. Do armády byly přijímáni občané bez censu – pevný plat, přidělená výzbroj. Po 16 letech služby dostávali vysloužilci pozemky. Ve vojsku – přísná kázeň.
• Sullova diktatura – byla prvním otevřeným pokusem o likvidaci republiky. Sulla položil základy neomezené monarchistické moci, jím vytvořená vláda pak zajišťovala převahu oligarchie, tedy ne nobility jako celku, ale jen její části. Sulla dosáhl své moci za podpory námezdního vojska.
• Období triumvirů – Řím přešel z republikánské ústavy k vojenské diktatuře. Významné postavení – Crassus, Pompeius (díky vojenským akcím). Obnovili úplně pravomoci tribunů lidu, hodnost cenzorů, zreformovali soudnictví. Důležitou úlohu měli volby magistrátů. Kandidáti si museli získat přízeň voličů. Při volbách měli vliv válečné úspěchy. Kandidáti se projevovali při demokratických proslovech. Významných úspěchů v úřednické kariéře získal Cicero (zastánce aristokratické republiky a moci senátu)."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.mpu-prague.cz/site/attachments/ada492358294b290df0127af1daabb09/17%20referat.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18692
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse