Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dějiny práva - starověký Sumer

Dějiny práva - starověký Sumer

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text v bodech informuje o vývoji práva a správy ve starověkém Sumeru, kdy docházelo k vzniku městských států. Dále seznamuje s pravomocemi správy a zákony v Egyptě v období Staré říše. Závěr se věnuje dějinám práva a činnosti soudů v Chetitské říši.

Obsah

1.
Starověký Sumer (období městských států)
2.
Starověký Egypt (Stará říše)
3.
Chetitská říše

Úryvek

"Starověký Sumer (období městských států)

• V povodí Eufratu a Tigridu se od 4. tisíciletí př.n.l. začali usazovat Sumerové – prostor zvaný Mezopotámie.
• Sumerové se zabývali především zemědělstvím.
• Organizace velkých zavodňovacích prací, rozvoj směnného obchodu se sousedními zeměmi a války vyžadovaly centralizaci státní moci a správy – první tendence = funkce nejvyššího úředníka, který nesl titul nuband – správa hospodářského života v zemi.
• Ve 4. tisíciletí př.n.l. vznikají města (Ur, Nippur, Lagaš…) – hospodářská a kulturní střediska jednotlivých drobných států.
• Základem organizace společnosti byly občiny, včele občin stáli představení spolu se stařešiny, kteří tvořili stařešinskou radu, shromáždění.
• Na území Sumeru, kolem jednotlivých měst vznikaly státy, v jejichž čele stála knížata – ensiové (despotická moc). Pokud moc městského státu začala přesahovat hranice jednoho města a pokud bylo výboji dosaženo podrobení dalších středisek, osvojoval si ensi titul lugal – panovník (zastával všechny nejvyšší funkce – nejvyšší vládce, správce, soudce, vojenský velitel, zasahoval do náboženských otázek, chrámového majetku)
• Lugalové a ensiové se prohlašovali za zástupce bohů na zemi a vykonávali vládu jejich jmény.
• V době sumerských městských států můžeme správu zřetelně rozdělit na správu ústřední a správu jednotlivých měst. Včele měst = ensiové.
• Panovník měl v jednotlivých městech své úředníky – místodržící – omezovali se jen na vojenské otázky, ostatní ponechávali funkcionářům městské správy.
• Právo bylo dlouhou dobu výhradně obyčejové. První památky pocházejí z doby sumerské.


Starověký Egypt (Stará říše)

• Asi 2700 – 2181 – Období Staré říše (III. – VI. dynastie v Egyptě). Egypt se stal silně centralizovaným státem s rozvinutým byrokratickým aparátem. V čele státu byl král s absolutistickou mocí, považovaný za vtělení boha Hóra. Centrem říše byla Memfis. Jednotlivé kraje řídila aristokracie podřízená králi.
• Asi 2600 – 2500 – období stavby velkých pyramid. Moc králů Staré říše dosáhla vrcholu za IV. dynastie (2613 – 2498)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18690
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse