Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dějiny práva v ostatních zemích - vypracované otázky

Dějiny práva v ostatních zemích - vypracované otázky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované otázky z dějin práva obsáhle informují o pramenech práva, systému státních orgánů, soudní správě a organizaci soudnictví v evropských zemích, i Spojených státech amerických, Číně, Indii, starověkém Izraeli a Byzantské říši.

Obsah

1.
Germánská říše – Germáni, stěhování národů, říše
1.1.
Germánská říše – Prameny práva
2.
Franská říše
2.1.
Společenská struktura
2.2.
Státní a správní zřízení
3.
Německo – Římsko – německá říše
3.1.
Lénní řád
3.2.
Říšské orgány
3.3.
Německo – Sjednocení a císařství (1806 – 1918)
3.3.1.
Sjednocení (1806-1871)
3.3.2.
Císařství (1871-1918)
3.4.
Německo – Výmarská republika
3.4.1.
Provolání Rady lidových zmocněnců
3.4.2.
Versailleská smlouva 1919
3.4.3.
Výmarská ústava
3.5.
Německo – Třetí říše
3.6.
Německo – po druhé světové válce
3.6.1.
Vznik NDR
3.6.2.
Ústava NDR 1949
3.6.3.
Ústava z roku 1968
3.6.4.
Státní aparát SRN
3.6.5.
Státní aparát NDR
4.
Francie – feudální období (11.-18.století)
4.1.
Společenská struktura
4.2.
Systém státních orgánů
4.3.
Stavovská monarchie
4.4.
Období absolutismu
4.5.
Francie – revoluce 1789
4.5.1.
Příčiny revoluce
4.5.2.
Období generálních stavů a ústavodárné shromáždění
4.5.3.
Období zákonodárného shromáždění
4.5.4.
Období girondistického konventů
4.5.5.
Období jakobínského konventu
4.5.6.
Období thermidorského konventu
4.5.7.
Období direktoria
4.5.8.
Období konzulátu
4.5.9.
Období císařství
4.6.
Francie – 19. století, meziválečné období, doba po 2.sv.válce
4.6.1.
Období restaurace
4.6.2.
Červencová monarchie
4.6.3.
Revoluce 1848 – 1849
4.6.4.
Období druhého císařství
4.6.5.
Období třetí republiky
4.6.6.
Francie na konci 19. století
4.6.7.
Meziválečné období
4.6.8.
Organizace soudnictví
5.
Anglie – raný středověký stát (11.-12.století)
5.1.
Anglosaská království – 5. – 10. století
5.2.
Normandská Anglie (11.-12. století)
5.2.1.
Systém státních orgánů
5.2.2.
Soudní správa
5.2.3.
Právo
5.3.
Anglie – rozvinutý středověk (stavovská monarchie 13.-14.století)
5.3.1.
Systém státních orgánů
5.3.2.
Právo
5.4.
Anglie – pozdní středověk (absolutní monarchie 15.-17.století)
5.4.1.
Systém státních orgánů
5.4.2.
Právo
5.5.
Britská konstituční monarchie
5.5.1.
Systém státních orgánů
5.5.2.
Právo
5.5.3.
Britská konstituční monarchie mezi světovými válkami 1918-1939
5.6.
Anglické právo
6.
Spojené Státy Americké – obce, hrabství, stát
6.1.
Spojené Státy Americké – federální ústava
7.
Nizozemsko
7.1.
Systém státních orgánů
7.2.
Nizozemská buržoazní revoluce
7.3.
Republika Spojené provincie nizozemské
7.4.
Počátky moderního státu v Nizozemsku (1795-1848)
7.5.
Nizozemsko po roce 1848
8.
Švýcarsko
8.1.
Organizace místní správy
8.2.
Organizace soudnictví
8.3.
Právo referendum, lidová iniciativa
9.
Severské země
9.1.
Stát a právo – vznik a základní rysy do 1648
9.2.
Prameny práva severských států
9.3.
Severské státy po roce 1648
9.4.
Právo severských zemí
9.5.
Vývoj práva v 19. a 20. století
10.
Rusko
10.1.
Feudální rozdrobenost a tatarská nadvláda (13.-16. století)
10.2.
Budování centralizovaného ruského státu, vznik absolutismu (samoděržaví) od 14. stol. do poloviny století 19.
10.3.
Společenská struktura
10.4.
Systém státních orgánů
10.5.
Rusko v období kapitalismu
10.6.
Společenská struktura
10.7.
Reformy 60.let
10.8.
První ruská revoluce 1905-1907, vývoj do 1. světové války
10.9.
Prameny práva
10.10.
Únorová revoluce a vývoj do Října 1917
10.11.
Vznik sovětského státu a práva (1917-1918)
10.12.
Občanská válka a zahraniční vojenská intervence 1918-
10.13.
Obnova národního hospodářství a počátky NEPu (1921-1925)
10.14.
Vytváření administrativně-byrokratického modelu socialismu (1926-1945)
10.15.
Industrializace a kolektivizace zemědělství
10.16.
Druhá světová válka
11.
Čína
11.1.
Systém státních orgánů a místní správy
11.2.
Prameny práva
12.
Indie
12.1.
Systém státních orgánů
12.2.
Organizace soudnictví
12.3.
Prameny práva a jeho vývoj
13.
Starověký Izrael
13.1.
Systém státních orgánů a organizace místní správy
13.2.
Organizace soudnictví
13.3.
Prameny práva
14.
Byzantská říše
14.1.
Společenská struktura
14.2.
Systém státních orgánů a místní správy
14.3.
Organizace soudnictví
14.4.
Prameny práva

Úryvek

"Germánská říše – Germáni, stěhování národů, říše

Germáni – příslušníci všech kmenů, žijících původně za hranicemi Římské říše, tedy všichni neřímané. Patřili do indoevropské skupiny kmenů a vyvinuli se z nich dnešní Němci, Holanďané, Vlámové, Dánové, Angličané, Norové, Švédové a Islanďané. První zprávy o nich pocházejí z doby železné. Ze svých severních sídel začali postupně expandovat na jih až k německému středohoří.

Rozdělují se do tří skupin: západní Germány, východní Germány a severní Germány.

Germáni žili v době svého příchodu do střední a západní Evropy v kmenovém společenství. Kmeny vznikaly spojením několika rodů. Integrujícím faktorem zůstával pocit pokrevní příbuznosti. Žili prostě, neznali soukromé vlastnictví půdy a hospodařili v občinách.

Včele rodů stál stařešina. Největší autoritu představovala lidová shromáždění (všech dospělých mužů – rozhodování o válce, míru, volba vojenských náčelníků, souzení deliktů…). Postupně se profilovalo postavení kmenových náčelníků a vojenských velitelů.

Používali runové písmo.

V následujících staletích proces sociální diferenciace germánských kmenů dále pokračoval.

Mezi Germány se poměrně brzy začalo šířit křesťanství (poč. 4.stol).

Proces migrace barbarských kmenů nabyl intenzity ve 4.-6.století – období stěhování národů (druhé; první pohyb Gótů od Balt k Černému moři). Příčiny: výstavba Velké čínské zdi Þ část Hunů, ohrožujících čínskou dynastii Chan se obrátila na západ. Dalším důvodem byly potřeby samotných germánských kmenů – získávání nové půdy, dále oslabení Římské říše. Pád Římské říše spočívá ve vnitřních, politických a mravních problémech císařského Říma, který již ani zdaleka nebyl tak kompaktním a vitálním celkem jako v republikánské éře.

Germánské říše byly monarchiemi. Ve starších říších můžeme vypozorovat existenci pevného svazku panovníka s vrstvou drobných svobodných sedláků. Tyto společnosti se opíraly se o patriarchální autoritu hlavy rodu, která v nich představovala nejvyšší náboženskou autoritu. Později na ně působil římský vliv – do popředí se dostávali úspěšní válečníci.

Panovníci měli rozsáhlou kompetenci (nařizovací pravomoc, hlava vojenské moci, správní a finanční pravomoci, zasahovali do církevních záležitostí, reprezentovali říši navenek).

Panovníkova družina – vojenská hotovost panovníka."

Poznámka

Práce obsahuje pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18765
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse