Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dějiny práva - výpisky z přednášek

Dějiny práva - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výpisky z přednášek z dějin práva. Nejprve velmi stručně popisuje společné rysy orientálních despocií, poté se zabývá starověkými civilizacemi. Popisuje i právní úpravy ve starém Řecku a Římě. Charakterizuje dějiny za feudalismu, kapitalismu a v totalitních režimech. Zvláštní kapitola patří Evropské Unii. Pojednává také o vývoji práva v Čechách.

Obsah

1.
Úvod
2.
Společné rysy orientálních despocií
3.
Starověký Egypt
4.
Mezopotámie
5.
Řecko
6.
Starověký Řím
7.
Dějiny státu a práva za feudalismu
8.
Římské právo
9.
Stát a právo za kapitalismu
10.
Totalitní státy
11.
Evropská Unie
12.
Vývoj v Čechách

Úryvek

"Po kodifikaci Zákona 12. desek – vývoj práva svérázně – charakterické je, že od vývoje jenom relativně málo zasahovalo lidové shromáždění (12 desek = jediný větší zákonodárný akt), senát (reprezentativní orgán aristokratický)-
Státní úředníci jmenují senát, výkonný, jehož nejvyšším úředníkem = PRÉTOR
o Městský (občany státu = městský edikt)
o Cizinecký (= cizinecký edikt)
o Místodržící provincií (= edikty místodržící provincií)

-Nový pramen práva = PRÉTORSKÝ EDIKT (formulace zásad pro svou funkci řízení, vydává prétor)
-PŘÍSNÁ URČENOST PRÁVNÍHO SYSTÉMU
Císařství
- nejvyšší orgán = c í s a ř (princes)
- Usnesení senátu = síla zákona, lidové shromáždění
- senát potvrzuje rozhodnutí císaře, rozhodnutí císaře = zákony (hlavní pramen práva)
K o n s t i t u c e = rozhodnutí císaře – vzniká celá řada soukromých sbírek práva (nemají oficiální podobu)
Nejvýznamnější pokusem o kodifikaci je:
C o d e x T h e o d o s i a n u s
- r. 438 n. l, má oficiální charakter, neboť vznikl z podnětu východořímského císaře Theodosia II., výlučný zákoník v oboru císařských konstitucí
- stává se základním pramenem říšského práva i do budoucna (do 11 st. zůstal hlavním pramenem poznání římského práva v západní Evropě)
Zaniklo západořímské impérium – TERITOALITA – obecně provinční – každý má svůj právní systém.
- zásada personality práva – každý obyvatel podle svého práva
- sbírky pořízené pro Římany = L e g e s R o m a n a e b a r b a r o r u m
C o r p u s uirus civilis (CIC)
- sbírka práva občanského (civilního), nejvýznamnější sbírka císařská
- vychodořímský císař Justinián (vytvořil r. 528-534)
r. 529 CODEX IUSTINIANUS = výlučný zákoník v oboru císařských nařízení
= 5 st. konec císařství

DĚJINY STÁTU A PRÁVA ZA FEUDALISMU

Feudální společensko-ekonomická formace se v Evropě začíná rozvíjet od 5. st. n. l., od pádu západořímské říše.(nové státní zřízení)

Předfeudální doba = 5.-9 st. = DOBA KRÁLOVSKÁ = FRANCKÁ ŘÍŠE = KRÁL
• Feudální státy vznikají jako státy monarchistické s relativně pevnou a silnou vládou hlavy státu = KRÁLE
• Vývojová fáze (FEUDÁLNÍ ROZDROBENOST)(NEJEDNOTNÉ VEDENÍ)
• Úpadek královské moci a růst moci církevní (všechny státy, kromě Anglie)
• Období feudální rozdrobenosti končí v Evropě zhruba ve 13-14 st.
9-13 ST.
-STAVOVSKÁ MONARCHIE 14.st.
Období stavovské monarchie končí nástupem ABSOLUTISMU (období před buržoazními revolucemi, před vznikem kapitalismu)"

Poznámka

Práce je místy nepřehledná, ale klíčová slova jsou v ní značena barevně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15916
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse