Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Dějiny státu a práva - otázky ke zkoušce

Dějiny státu a práva - otázky ke zkoušce

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracované otázky ke zkoušce z Dějin státu a práva. Naleznete zde popis historických událostí od samého počátku lidské civilizace až po konec 20. století. Veškerá problematika je zpracována v souvislosti s vývojem moderního právního řádu a práva jako takového.

Obsah

1.
Starověký Řím
2.
Franská říše
3.
Svatá říše římská
4.
Německo mezi svět. válkami
5.
Německo po roce 1945
6.
Anglie
7.
Magna charta libertatum
8.
Stuartovci v Anglii
9.
Francie
10.
Francouzská revoluce 1789:
11.
Francie: restaurace Bourbonů 1814-1830
12.
Francie od 30. let po současnost
13.
Kyjevská Rus
14.
Počátky Ruského státu
15.
Říjnová revoluce v Rusku a vznik SSSR
16.
Uherský stát
17.
Polský stát:
18.
Nizozemská revoluce 1566-1609
19.
USA
20.
Občanská válka v USA v letech 1861-65
21.
USA po roce 1945
22.
Itálie
23.
Pařížská mírová konference 1919-20:
24.
Mezinárodní vztahy
25.
České země a římskoněmecká říše
26.
České země - správa země v období 9-14. stol.
27.
České země - hradská a krajská správa:
28.
České země - města
29.
České země v období 1526 až 1628
30.
České země v období 1848-60
31.
České země po roce 1860 a rakousko-uherské vyrovnání 1867
32.
České země - vývoj soukromého práva
33.
České země - vývoj trestního práva
34.
Československo
35.
Československo - ústavní vývoj po roce 1948
36.
Politické systémy a strany v českých zemích

Úryvek

"České země - vývoj soukromého práva: zletilost - určovala se fyzickým ohledáním těla
(vousy, ňadra,..), podle věku až od 16.stol.; šlechta - dívky zletilost od 14 let, chlapci od 16
let; rytíři - d. 15, ch. 17 let; poddaní - d. 16, ch. 18 let; dívky mohly dosáhnout zletilosti
uzavřením manželství
- vlastnické právo - vlastnictví k movitostem - movité věci mohli vlastnit i poddaní,
vl. k nemovitostem - půdu měla pouze šlechta, církev, panovník, později i města
- majetkové společenství - nedíl = institut, kt. sdružoval příbuzné - rodinné majetkové
společenství; majetek, kt. se nedědil; 3 typy nedílu: a) otcovský - tvořen rodiči, dětmi,
vnuky - v čele otec nebo děd - ostatní členové mu byli podřízeni, b) bratrský - vznikl po smrti otce - tvořen bratry a jejich rodinami, neprovdanými sestrami bratrů, c) strýcovský 
- bratr + potomci zemřelých bratrů
- manželství - původně polygamní - postupně s rozšířením křesťanství monogamní - r.1039
Břetislavova (Hnězdenská) dekreta - nejstarší soubor zákonů - dodržování křesťanských
zásad, nerozlučitelnost monogamních manželství; manželství nerovné - muž vyšší postavení než žena, žena přinášela do manželství věno - stalo se majetkem manžela; zajištění vdovy
- vdovské věno; za vlády Josefa II. reformy - vyloučil manž. z pravomoci pouze církve  rozhodovaly světské soudy - možnost poddaných vstupovat do manž. bez souhlasu vrchnosti; r.1811 Všeobecný občanský zákoník - uzavření manž. = určitá smlouva; zavedení civilního sňatku až po vzniku Československa
- dědické právo - majetku nabývali potomci; závěť - z poč. nepřípustná - šlechta potřebovala
souhlas krále = tzv.mocný list - týkalo se movitých věcí, později i nemovitostí; obcházení závěti - vytvořil se fingovaný dluh - potencionální dědic se stal věřitelem
- r.1627 pro Čechy, r.1628 pro Moravu vydáno Obnovené zřízení zemské - zrovnoprávnilo pokrevní příbuzné, zakázána závěť - pouze zákonný dědic
- Josef II. - rozdělil dědice do 6 dědických skupin - stanovil jednotnou dědickou posloupnost
- závazkové právo - movitost x nemovitost - z poč. hodně formální - vytyčování hranic
pozemků,..; šlechtické nemovitosti - pozemek se mohl převést listinou - převod musel být zapsán v zemských deskách; převod nem. ve městech - ústní smlouva - nutná přítomnost svědků + další kroky (oznámení rychtáři,…) nebo písemná smlouva (sepsal rychtář)
- ABGB 1811 - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch = Všeobecný občanský zákoník
- základ moderního právního státu - zaváděl jednotné občanské právo pro příslušníky všech
stavů, ale nevztahoval se na politická práva a svobody občanů, úprava soukromého práva
pro všechny obyvatele rakouské říše, sjednocení soukromého práva, platil až do r.1950,
na území Rakouska platí ABGB dodnes"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14327
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse