Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dějiny umění - maturitní otázky

Dějiny umění - maturitní otázky

Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované maturitní otázky z dějiny umění, které postupně představují jednotlivá období. U některých okruhů dochází k jejich propojení (např. otázka vnímání lidského těla od pravěku po současnost apod.) Každá otázka je rozdělena na charakteristiku daného směru ve světě a u nás, včetně jejich představitelů a děl z oblasti architektury, malířství a sochařství.

Obsah

1.
Pravěk, původ, význam a funkce umění
2.
Egypt, Mezopotámie, kultura, umění
3.
Kréta, Mykény, Řecko, skulptura, plastika, reliéf
4.
Etruskové a římské umění,estetika,výtvarné umění
5.
Byzantské umění, křesťanská antika, pojem symbol
6.
Velká Morava, předrománské umění, užité umění
7.
Románské umění, malba, mozaika, vitráž
8.
Gotické umění v Evropě i u nás
9.
Renesance v Itálii, představitelé architektury
10.
Renesance v sochařství a malířství, představitelé
11.
Baroko v Evropě, architekti a sochaři
12.
Baroko v Evropě, malíři, rokoko
13.
Klasicismus, romantismus, realismus
14.
Impresionismus, postimpresionismus, neoimpresionismus
15.
Symbolismus, secese
16.
Fauvismus, expresionismus, futurismus
17.
Kubismus a jeho představitelé
18.
Dadaismus, surrealismus, poetismus
19.
Vývoj abstraktního umění ve 20. století
20.
Nové umělecké směry v 50. letech
21.
Akční, konceptuální a soudobé umění
22.
Zobrazení lidské figury od pravěku po současnost
23.
Vývoj architektury od pravěku po současnost
24.
Život a dílo oblíbeného autora – Salvador Dalí
25.
Výtvarné památky Brna

Úryvek

"Č. 18 – Dadaismus, surrealismus, poetismus

dadaismus
- období 1916 – 1922, s centrem v Curychu a New Yorku, zanedlouho se rozšířilo i do Berlína, Paříže, Kolína a Hannoveru
- velmi různorodé, ale bez programu
- jedná se o mezinárodní hnutí
- vycházeli proti válce, zvykům a hodnotám, destrukce řádu, který je zklamal
- nejdůležitější je princip náhody, spontánnosti, hravosti, humoru, to vedlo k provokaci, šoku, svobodě, skandálům, mystifikaci
- ruší hranice mezi druhy výtvarného umění, snaží se spojit divadlo a výtvarné umění
- koláž : humorná absurdita
- asambláž : tvořil je K. Schwiters
- ready made : hotové obyčejné předměty jsou vystaveny pod novým názvem (např. láhev, kolo,…)
- fotomontáž : kombinace fotografie a kresby, vyjadřovali obraz okolního pomateného světa
- autoři se sdružovali kolem Tristana Tvary (který vytvořil manifest) v kabaretu Voltaire
- H. Arp
• tvořil koláže
• 1. abstraktní dřevěný reliéf v Curychu
- Marcel Duschamp, Francis Picabia
• přivedli dadaismus do USA
- Kurt Schwitters
• tvůrce koláží založených na náhodě, nazýval je tzv. Merz (=merzbilder)
• z odpadů vytvářel trojrozměrné práce = asambláž, vytvořil tak i svůj byt
- Max Ernst
• tvůrce koláží a obrazů
- Man Ray
• rayogramy : fotografie bez použití fotoaparátu
- A. Breton
- někteří tvůrci patřili i k surrealismu

světový surrealismus
- období 20. let 20. století
- česky nadrealismus, název byl převzat z podtitulu jedné Apollinairovy divadelní hry
- díla od čiré fantazie až po složitou alegorii nebo snovou realitu
- spontánnost, bezprostřednost a (ne)rozumová kontrola, chce vypovědět vše, co se děje v lidském podvědomí, základ je v psychoanalýze Sigmunda Freuda
- nedůvěra v rozumový přístup, reakce na společnost a nesmyslnost války, zklamání z moderní civilizace, hledání nové inspirace, nových hodnot
- snažili se šokovat
- protináboženský a protiburžoazní přístup
- zakladatelem je básník a teoretik André Breton, vydal 1. manifest r. 1924
- měl dvě základní tendence
• a) veristická
: naturalistická, opírá se o věcný přepis vnitřních vizí
: Salvator Dalí, Tanguy, Delvaux, Magritte
• b) absolutní
: využívá metody psychického automatismu, autor vědomě prakticky neovládá kresbu, malbu, psaní, využívá znaků, které tvoří nové významové symboly
: Miró, Klee, Mason
- techniky
• vychází z metafyzického malířství, dadaismu, Arcimbolda, Rochce, Redona
• koláž : obraz se vytváří nalepováním barevných a potištěných papírů, látek, výstřižků i nalezených předmětů, slepí se z nich jakési obrazy, předměty
• frontáž : způsob kresby, kterou přenášíme tužkou na papír reliéfní strukturu podložky (kůra stromu,…)
• asambláž : trojrozměrná obdoba koláže, spojení materiálů a předmětů, lepení, svařování
• dekalk : skvrny tuše nebo barvy se otisknou na papír a dotváří se podle fantazie
• fotogram : na fotografický papír se položí předměty, ty se osvítí a po vyvolání vznikne stínovaný obraz, bez použití fotoaparátu
- Salvator Dalí
• Španěl, v obrazech používá grotesknost, hrůzu
• tzv. paranoicko-kritická metoda, exhibicionista a mystifikátor
- Max Ernst
• Němec, malíř, sochař
• v kolážích vyjme objekty z obvyklého okolí, působí magicky a nebezpečně, vstupují do nových vztahů
- René Magritte
• Belgičan
• do obrazů vkládá paradoxnost, absurditu (noční krajina s denní oblohou, kompozičně spojuje různě realisticky namalované předměty, postavy
- Yves Tanguy
• Francouz
• díla jsou nekonečně snové, halucinační krajiny, zaplněné podivuhodnými tvary
- Joan Miró
• Španěl, malíř, grafik, sochař
• absolutní surrealisti,organické a absolutní znaky, hledá základní symboly
- André Mason
• Francouz, tvůrce automatické kresby
- Paul Delvaux
• Belgičan
• snové obrazy, nahé ženy pohybující se mezi sochami, kresbami a muži v černém, v architektuře či dokonalé krajině
- Alberto Giacometti
• Švýcar, sochař, malíř
• fantaskní sochy, magická seskupení tvarů, protáhlé postavy, portréty
český surrealismus
- ve 30. letech 20. století
- bráno za zvrhlé umění
- r. 1934 založena Nezvalem surrealistická skupina RA, rozpuštěna r. 1938 po sporu s Teigem
- manifest podepsali Nezval, Biebl, Brouk, Honzl, Makovský, Štýrský, Toyen
- Teige
• fotomontáže s tématikou ženského aktu
- Štýrský
• úkol snů, zaznamenával si je, fotomontáže, fotografie, obrazové básně
- Toyen
• předmětná obraznost a symbolika, erotika (humor a obscenita)
poetismus
- 20. léta 20. století, existoval u nás vedle realistické výtvarné linie
- hra, asociace, fantazie, exotika, cirkus, akrobaté
- r. 1920 vzniklo v Praze umělecké sdružení Devětsil (členy byli architekti, sochaři, malíři, fotografové, divadelníci, hudebníci, literáti, publicisté), hlavním představitelem byl Teige
- r. 1923 vznikla pobočka Devětsilu v Brně
- v obrazových básních spojili básnictví, výtvarné umění, vedu, umění, konstrukci a poezii života (hledání poezie všedního života, všemi smysly má být vnímán), má český původ, hlavním představitelem je Teige, je ideovým zakladatelem, předsedou sdružení byl Vančura, ve sdružení byl Wolker, Seifert, Nezval, Halas, Honzl, Voskovec a Werich, Rossmann, Štýrský, Toyen, Honzík (architekt), Muzika (malíř), Hoffmeister, Šíma, Wachman, Wichterlová
- je brán jako předchůdce českého surrealismu"

Poznámka

Otázka o Salvátoru Dalím obsahuje grafiku. Obsahuje věcné chyby ve jménech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9865
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse