Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Deliktní způsobilost a trestání mladistvích

Deliktní způsobilost a trestání mladistvích

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Právnická fakulta, Brno

Charakteristika: Tato seminární práce se věnuje deliktní způsobilosti a trestání specifických subjektů - mladistvích. Popisuje co v sobě všechno zahrnuje způsobilost, jaké nese následky, co odlišuje právní řád, kdy je přiznána snížená trestní způsobilost a jak se náš právní řád odlišuje od německého.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obecný úvod
3.
Child Savers
4.
Vývoj právní úpravy trestání mladistvých na našem území
5.
Trestání mládeže
6.
Závěr
Seznam použité literatury

Úryvek

"Reformní hnutí za záchranu dítěte (Child Savers) vzniká v 19. století v Americe. Jednalo se o zásadní zlom postavení dětí v právu. Cílem reformátorů bylo, aby s dětmi a mladistvými do 18 let bylo nakládáno odlišným způsobem, než s delikventy dospělými. Poprvé zazněla myšlenka, že děti, které jsou vždy v zásadě dobré, je třeba spíše přednostně vychovávat, než trestat. V roce 1899 reformátorské myšlenky vyústily ve vybudování samostatného systému soudnictví nad mládeží v americkém státě Illinois. Byl zde zřízen první soud pro mladistvé.
Právní řád by měl adekvátně reagovat na postavení mladistvých ve společnosti. Při úpravě jejich deliktní odpovědnosti je třeba zohlednit objektivní hledisko, tj. věk, a subjektivní hledisko, což je vyspělost konkrétního jedince. Za protiprávní jednání je nutno považovat i jednání deliktně nezpůsobilých osob. Až z hlediska sankcionování je třeba zohlednit jejich nezpůsobilost k deliktům. Delikt může mít majetkovou či nemajetkovou povahu. Hranicí, kdy se z přestupku stává trestný čin je de lege lata 5.000 Kč, pokud má delikt majetkovou povahu. Do roku 1994 se jednalo o přestupek, pokud částka nepřesáhla
1.000 Kč a do 31. 12. 2001 došlo k trestnému činu tehdy, přesáhla-li částka 2.000 Kč.
Podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, musí mezi protiprávním úkonem a škodou existovat příčinná souvislost, čili kauzální nexus. Dalším předpokladem je zavinění, a to buď úmyslné či z nedbalosti. Deliktní způsobilosti v plném rozsahu nabývá fyzická osoba za podmínky zletilosti a duševního zdraví. Zletilosti fyzická osoba dosáhne dovršením 18 roku života. Zletilosti nabývá osoba také okamžikem uzavření manželství. Uzavřít manželství u nás může osoba, která získá potřebné povolení od soudu k takovémuto úkonu a dosáhla věku minimálně 16 let.
Rozumová složka a volní složka musí být kumulativně splněny, jinak nelze hovořit o plné deliktní způsobilosti. Rozumová složka je schopnost rozpoznat protiprávnost svého jednání a přemýšlet o možných následcích. Tj. uvědomit si obecnou škodlivost vlastního jednání. Volní složka obsahuje schopnost fyzické osoby ovládnout, usměrňovat a řídit své jednání a rozhodovat se, zda konkrétní činy mohu za daných okolností uskutečnit nebo bych měl od nich upustit. Rozumová a volní složka je tedy subjektivním hlediskem zmíněným výše. Za nezletilce a jeho jednání odpovídá ten, kdo je povinen nad ním vykonávat dohled. Zpravidla jsou to rodiče. Jejich odpovědnost se presumuje. Tzn., že se zprostí odpovědnosti jen tehdy, pokud prokáží, že náležitý dohled nezanedbali."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9572
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse