Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Demografické srovnání Dvora Králové nad Labem a Sokolova

Demografické srovnání Dvora Králové nad Labem a Sokolova

Kategorie: Demografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Univerzitní studijní programy, Hradec Králové

Charakteristika: Práce se věnuje demografickému srovnání Dvora Králové nad Labem a Sokolova. V úvodu sleduje historický vývoj měst a poté je srovnává z hlediska počtu obyvatel, věkového složení obyvatelstva a složení dle pohlaví, porodnosti, potratovosti, úmrtnosti, sňatečnosti a migrace v letech 2000 až 2009.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Vymezení pojmů
2.2.
Statistické údaje
2.2.1.
Počet obyvatel
2.2.2.
Věkové složení obyvatel
2.2.3.
Složení obyvatel dle pohlaví
2.2.4.
Porodnost
2.2.5.
Potratovost
2.2.6.
Úmrtnost
2.2.7.
Sňatky
2.2.8.
Přírůstek stěhováním
3.
Praktická část
3.1.
Cíl výzkumu
3.2.
Předpoklady
3.3.
Metodika
3.4.
Výsledky výzkumu
4.
Závěr

Úryvek

"2. Teoretická část

2.1. Vymezení pojmů

Získané informace a fakta k danému tématu, která zde budu prezentovat, jsem získala z elektronických zdrojů uvedených v seznamu použité literatury v závěru této práce. Tyto informace jsou uvedeny na stránkách Českého statistického úřadu, který je zpracovává na základě svých statistických šetření, průzkumů a sčítání lidu.
Hlavním cílem těchto statistických údajů pak je získávat základní demografické přehledy o obyvatelstvu nejen ve statické, ale i v dynamické podobě ve formě časových řad. Tímto je i dán cíl se této seminární práce – a tím je srovnání vybraných údajů v daných městech.

2.2. Statistické údaje
2.2.1. Počet obyvatel

Jak můžeme vidět, obě města se řadí mezi středně velká sídla. I když má Sokolov přibližně o 10 000 obyvatel více (viz Tabulka 1), tak klesající tendence je patrná u obou měst (viz Graf 1 vycházející z Tabulky 1). Tento stav není ani tak dán nějakými charakteristickými rysy obou měst, ale všeobecným trendem v české společnosti. Od druhé poloviny 90. let 20. století došlo k významnému snížení porodnosti v ČR a to zejména z důvodu rozvolnění životního stylu mladších lidí. Zatímco zejména během komunistického režimu bylo společenskou normou mít děti již v mladém věku 20–25 let, současní mladí lidé odsouvají tuto událost až těsně k nebo za 30. rok života. Proto se v současné chvíli nacházíme v propasti porodnosti, která by mohla být vynahrazena až s nástupem tzv. Husákových dětí (tj. ročníků narození 1975–1985), kteří se v současné době dostávají právě do věku, kdy (dle svého názoru) mají dostatek životních zkušeností, využili většinu příležitostí, které jim moderní a svobodný svět nabízí, ale zejména se cítí být dostatečně finančně zabezpečení tak, aby pořízení prvního potomka neznamenalo radikální pokles životní úrovně pro celou rodinu.

Tabulka 1: Počet obyvatel
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
DK/L 16 607 16 365 16 284 16 224 16 177 16 171 16 165 16 178 16 241 16 175
S 25 598 25 047 24 977 24 923 24 809 24 681 24 518 24 451 24 500 24 408
zdroj: autorka dle http://www.czso.cz/2.2.2. Věkové složení obyvatel
V této kapitole zjistíme věkové složení obyvatel, přičemž pro ilustraci celostátního trendu uvádíme i údaje za Českou republiku.
Jak můžeme vidět na Tabulce 2, tak ve věkové kategorii se 0–14 let se Dvůr Králové nachází pod celostátním průměrem. Naopak město Sokolov se v roce 2000 pohybuje přibližně 2,5 % nad celorepublikovým průměrem. Tyto fakta můžou být dána zejména tím, že Sokolov se nachází v pohraničí, které bylo nejvíce postiženo odsunem sudetských Němců, místo nichž přišli zejména sociálně slabší jedinci z vnitrozemí. Mezi takové patří i Romové, kterých je v Karlovarském (a také Ústeckém) kraji vyšší procento než ve zbytku republiky a kteří, jako méně vzdělaná menšina, mají tendenci k vyšší porodnosti.
Podíváme-li se na tendenci vývoje mladších lidí v obou městech (viz Graf 2), tak můžeme konstatovat, že zatímco Dvůr Králové v nižší percentuální hladině více méně kopíruje celorepublikový trend, ve městě Sokolov dochází k hlubokému poklesu. Ten můžeme spojit zejména s odchodem mladších lidí do vnitrozemí za vzděláním (vysoké školy) a lepšími pracovními a životními podmínkami."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a grafy, rozsah čistého textu činí cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25369
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse