Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Demokracie, elity - výpisky z přednášek

Demokracie, elity - výpisky z přednášek

Kategorie: Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášky se skládají ze dvou částí. První se zabývá demokracií a jejími typy. Jako příklad je uvedena demokracie v Athénách, včetně jejích hlavních znaků a principů fungování. Druhá část se pak věnuje teorii elit, především názorům Vilfreda Pareta a Josepha A. Schumpetera.

Obsah

1.
Úvod
2.
Typologizace demokracie
2.1
Zastupitelská
2.2
Přímá
3.
Athénská demokracie
3.1
Lidový sněm
3.2
Rada pěti set
3.2.1
Princip rotace
4.
Prvky přímé demokracie v soudobých zastupitelských demokraciích
4.1
Referenda
4.2
Lidové iniciativy
5.
Tři velké demokratické transformace
6.
Elity a demokracie
7.
Dokončení přednášky k elitám
7.1
Vilfredo Pareto
7.2
Dílo Josepha A. Schumpetera

Úryvek

„Slovo demokracie pochází z řečtiny ze slova démokratiá, z výrazu démos – lid a kratein – vládnout. Význam tohoto slova je tedy vláda lidu.
- americký prezident Abraham Lincoln: „vládu lidu, prostřednictvím lidu a pro lid“

Typologizace demokracie – dva základní typy
- zastupitelská (nepřímá) demokracie vychází z předpokladu, že občané nevykonávají moc přímo, ale prostřednictvím volených zástupců, kteří reprezentují jejich zájmy. Model zastupitelské demokracie se stal základem prakticky všech současných demokracií (s významnou výjimkou Švýcarska).
- přímá (participační) demokracie je založena na zapojení všech občanů do správy věcí veřejných. Svou tradicí sahá až do antiky: Athény dosáhly v polovině 5. století př. n. l. postavení státu, který ovládal velkou část tehdejšího řeckého světa. Jejich společenské zřízení se v různých variantách (často díky athénskému „vývozu“) etablovalo v mnoha dalších řeckých polis. Dlouhý vývoj od 7. století – monarchie, poté aristokracie, Sólonovy reformy, Alkmenidos Kleisthénes atd. Vrchol moci athénského státu a současně vrchol demokracie přibližně od 50. do 30. let 5. století př. n. l., tj. do počátku peloponéské války).
Jak tato demokracie vypadala? Přesný počet obyvatel Athén není znám, nicméně se odhaduje, že z asi čtvrt miliónu osob tvořili občané a příslušníci jejich rodin něco více než polovinu. Až třetinu obyvatel tvořili otroci a přibližně 30 tisíc metoikové, což byli svobodní cizinci bez občanských práv. Pro fungování athénské demokracie byla přitom práce otroků životně důležitá, a to nejenom z ekonomického hlediska. Umožňovala totiž vytvářet potřebný „volný čas“ pro politické aktivity plnoprávných občanů (dalším významným zdrojem příjmů byla pokladna Athénského námořního spolku, kterou Athény spravovaly). Ovšem tento exkluzionistický charakter athénské demokracie (vzhledem k době zcela přirozeně) diferencoval i mezi svobodnými Athéňany, když politická práva přiznával pouze mužům.

Lidový sněm
Zasedání sněmu se mohli účastnit všichni plnoprávní občané (zákonodárné, ale i soudní a výkonné pravomoci, sloužil i jako volební orgán, když volil stratégy a některé další úředníky. U některých důležitých otázek (např. výše zmiňované udělování občanství) se přitom usnášenischopnost tohoto orgánu vázala na určité početní kvórum (6 tisíc občanů). Jak poukazují kritici athénské demokracie, lidový sněm představoval shromáždění těch nejchudších (nikoliv polis jako celku). Ve srovnání se „zaměstnanějšími“ sociálními skupinami totiž měli více času účastnit se zasedání (tento faktor se ještě posílil po zavedení diet za účast na zasedání).“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3212
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse