Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Depersonalizační a derealizační syndrom a jeho zvládání - bakalářská práce

Depersonalizační a derealizační syndrom a jeho zvládání - bakalářská práce

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje specofickému symndromu spadajícímu do oblasti psychologie. Smrt za živa, oddělení duše od těla, život jako ve snu, mlze nebo na obrázku. To jsou některé příměry užívané lidmy, kteří trpí symptomy depersonalizace a derealizace. V teroretické části je zpracována problematika depersonalizace a derealize. Čtenář se zde seznámít s psychiatrickou historií této poruchy, s její fenomenologií, etiologií, diferenciální diagnostikou, komorbiditou, prevelancí, terpaií ad. V teroetické části je věnována pozornost také psychologii zvládání života (coping). Ve výzkumné části jsou sděleny výsledky kvalitativního výzkumu zvládání depersonalizačního a derealizačního syndromu u čtyř respondentů. Výzkum byl zaměřen na mapování charakteristiky syndromu jako strestrou a typických strategií zvládání, které jsou voleny k jeho překonání.

Obsah

ÚVOD
TEORETICKÁ ČÁST
1.
Depersonalizační a derealizační syndrom
1.1
Historický přehled
1.2
Pojmosloví a charakteristika
1.3
Diagnóza
1.4
Prevalence, komorbidita a diferenciální diagnóza
1.5
Klinický obraz
1.6
Měření
1.7
Etiologie
1.8
Terapie
2.
COPING - zvládání zátěžových situací
2.1
Úvod
2.2
Vymezení základních pojmů
2.3
Dynamika copingu – kognitivně transakční model
2.3.1
Primární hodnocení – zvažování nebezpečí
2.3.2
Sekundární hodnocení – strategie zvládání
2.3.3
Terciální hodnocení – přehodnocení
2.4
DP/DR syndrom a jeho zvládání
VÝZKUMNÁ ČÁST
3.
DP/DR syndrom a jeho zvládání
3.1
Cíl výzkumu
3.2
Výzkumný soubor
3.3
Metodologie výzkumu
3.4
Způsob zpracování dat
3.5
Deskripce a interpretace výsledků
3.5.1
Primární hodnocení – zvažování nebezpeční
3.5.2
Sekundární hodnocení – strategie zvládání
3.5.3
Terciální hodnocení – přehodnocení
3.5.4
Nesouvisejí pozorování
3.6
Diskuse a závěr
Literatura
Přílohy

Úryvek

1.6 Měření
K ohodnocení DP/DR symptomů bylo vyvinuto několik měřících škál. Nejstarší je Dixonova škála (Dixon, 1963), která sice dobře rozlišuje mezi lidmi s DP/DR syndromem a běžnou populací (Simeon et al., 1998), ale je kritizována, že obsahuje popisy příznaků, které nejsou dle klasických charakteristik součástí syndromu (Sierra, Berrios, 2000). Navíc má nízkou interní validitu (Trueman, 1984 dle Jacobs, Bovasso, 1992).
Jakobsova a Bovassova škála (Jacobs, Bovasso, 1992) rovněž dobře rozlišuje mezi lidmi se syndromem od běžné populace (Simeon et al., 1998), a přestože podchycuje poruchu komplexněji, vyčítá se jí, že nezahrnuje obtíže z kognitivní oblasti (Sierra, Berrios, 2000).
Obě uvedené škály jsou sebeposuzovací a měří prevalenci DP/DR za poslední rok. Proto Simeon a kol. (2001a) vyvinuli škálu (DSS), která měří intenzitu a frekvenci symptomů za poslední dva týdny, a která je hodnocena administrátorem. Tato škála v šesti otázkách podchycuje jen klasické příznaky DP/DR, ukázala se jako citlivá k měření změn v průběhu léčby syndromu, což byl její účel.
K diferenciální diagnóze DP/DR syndromu se jako nejvhodnější jeví Cambridge Depersonalisation Scale (CDS) (Sierra, Berrios, 2000 viz příloha 1), která měří DP/DR nejkomplexněji a dobře rozlišuje od mnoha příbuzných poruch (úzkostných, depresivních, obsedantně kompulzivních). Tato sebeposuzovací škála měří sílu DP/DR syndromu za posledních 6 měsíců. Celkové skóre se vypočítává jako prostý součet hodnot za frekvenci a trvání u všech otázek dohromady. 35 pacientů s DP/DR syndromem mělo průměrnou hodnotu skóre 113, 20 pacientů s epilepsií 44 a 22 pacientů s panickou či generalizovanou úzkostnou poruchou 20 (tamtéž). Maximální hodnota skóre je 290. Škála zatím nebyla standardizována.
K hledání (screeningu) DP/DR syndromu v populaci je vhodná Dissociative Experiences Scale (DES) (Bernstein, Putnam, 1992, česky Bob, 2000). Faktorová analýza DESu odhalila tři faktory: absorpce (DES-F1), amnézie (DES-F2) a DP/DR (DES-F3) (Simeon et al., 1998). Faktor DP/DR (DES-F3) tvoří 5 položek DESu (otázky 7,12,13,24,28) a lidé s DP/DR syndromem na něm skórují nejvýše. Průměrná hodnota DES-F3 u 50 pacientů činila 47.

1.7 Etiologie
V následujícím oddíle se seznámíme se stávajícími teoriemi, které se týkají vzniku této poruchy. Nejprve budeme uvažovat o DP/DR syndromu jako reakci na traumatizující citové zneužívání z dětství. Následně srovnáme DP/DR v kontextu neurotického a schizoidního uspořádání osobnosti. Nakonec uvážíme genetické faktory. Předešleme na začátek, že etiologie DP/DR syndromu je z velké části dosud neznámá.

V perspektivě evolučního paradigmatu může DP/DR představovat účinnou ochranu, která významně zvyšuje šance na přežití (Mayer-Gross, 1935 dle Senior et al., 2001). Stav zvýšené pohotovosti a emoční znecitlivění mohou být užitečné nástroje k lepšímu zvládání ohrožujících (stresových, traumatických) situací a potenciálně dezorganizujících úzkostí. DP/DR je v tomto smyslu adaptivní reakcí. Tento pohled podporuje fakt, že se DP/DR v průběhu traumatických událostí vykytuje opravdu častěji (Hunter et al., 2004).
Na depersonalizaci jako na obranný mechanismus se dívá i Laing (2000). Podle něj reaguje většina lidí v situacích, ze kterých není možné fyzicky uniknout, oddělením já (Self) od svého těla (depersonalizace), jak tomu bylo například u vězňů koncentračních táborů. V ohrožujících situacích, které nenabízejí reálnou možnost úniku, se rozvíjí schizoidní stav, ve kterém člověk pouze odtažitě a apaticky pozoruje, co jeho tělo dělá, respektive, co se mu děje. Vzdání se vlastní svébytnosti se stává nástrojem její skryté ochrany. Podobnou strategii známe z živočišné říše v podobě „dělání mrtvého“ .
Můžeme se ptát, proč přetrvají DP/DR příznaky u některých lidí poté, co hrozba odezní, a proč se následně nevracejí do předešlého stavu. Prví odpověď nabízí kognitivně-behaviorální model DP/DR (viz dále, Hunter et al., 2003), podle kterého DP/DR budí úzkost, která zpětně zesiluje intenzitu DP/DR příznaků a ty zase zesilují úzkost a tak dokola – syndrom přejde do chronické podoby, která už být adaptivní nemusí. Druhou odpověď nabízí obecná teorie vzniku disociačních poruch (Sutton, 2004), podle kterého se disociace, která původně sloužila jako ochrana před silně traumatickými událostmi, časem stane podmíněnou reakcí na jakoukoliv jinou stresovou situaci.

Poznámka

Velmi dobře zpracované. Práce má všechny formální náležitosti.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6474
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse