Název Goodness Staženo

Příčiny a projevy syndromu vyhoření u pracovníků v pomáhající profesích - bakalářská práce

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. První kapitola se věnuje teoretickému zázemí a vývoji syndromu vyhoření z hlediska vědy. D... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

409x

Problematika interpersonálního vnímání u příslušníků ozbrojených sborů: preselekce a odhalování klamajících účastníků řízení - bakalářská práce

Práce je zaměřena na poměrně úzce vymezenou část problematiky interpersonálního vnímání příslušníků ozbrojených sborů, a to na preselekci klamajících ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

167x

Psychologické aspekty výslechu sexuálně zneužitých osob - bakalářská práce

Práce charakterizuje strategii výslechu sexuálně zneužitých osob (CAN). V textu jsou vysvětleny základní pojmy, dále pak rozebrány jednotlivé přístupy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

146x

Sydrom CAN

Práce se zabývá problematikou syndromu týraného dítěte (syndrom CAN). První část informuje o historii násilí na dětech, problematika je probrána v čas... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

100x

Emocionální inteligence - bakalářská práce

Tato bakalářská práce se zabývá tématem emocionální inteligence v současném životě člověka a společnosti. V úvodu autorka zdůvodňuje výběr tématu. Prv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

58x

Depersonalizační a derealizační syndrom a jeho zvládání - bakalářská práce

Práce se věnuje specofickému symndromu spadajícímu do oblasti psychologie. Smrt za živa, oddělení duše od těla, život jako ve snu, mlze nebo na obrázk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

42x

Nestandardní komunikace

Cílem této bakalářské práce je prohloubit znalost o nestandardní komunikaci, jejích formách a lidech, kteří často využívají tento způsob komunikace. P... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

35x

Diagnostika a řešení kognitivního konfliktu a konfliktu zájmů

Práce se zabývá problematikou diagnostiky a řešení kognitivního konfliktu a konfliktu zájmů. Teoretická část je úvodem do problematiky usuzování a roz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

24x

Návrh uživatelského rozhraní - bakalářská práce

Bakalářská práce se zaměřuje na představení jednotlivých druhů vlivů na tvorbu uživatelského rozhraní počítačových systémů a to z pohledu člověka jako... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Psychologie

18x

Prevence závislosti na Internetu na základních školách - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce je popsat problematiku závislosti na internetu a možnosti její prevence. Teoretická část seznamuje s historickým vývojem intern... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet, Psychologie

17x
1  2  »